Wniosek w ramach programu Czyste Powietrze

Aktualizacja: 19 maja 2021

Stan powietrza w naszym kraju jest coraz gorszy. Z myślą o walce ze smogiem powstał program „Czyste Powietrze”. Jak do niego dołączyć? Jakie benefity czekają na osoby składające wniosek? O czym należy pamiętać przy składaniu dokumentów? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższej instrukcji!

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu dofinansowania, wynosi obecnie 37 tys. złotych.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł – wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. złotych) lub
 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1400 zł – jeżeli mieszka z kimś,
  • 1960 zł – jeżeli mieszka sam.

oraz jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, jej przychód nie może być większy niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę – wtedy można się starać o podwyższone dofinansowanie (do 37 tys. złotych).

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub jego oddziale. Jest również możliwość złożenia dokumentów w siedzibie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał odpowiednie porozumienie. 

Dokumenty należy złożyć w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt, w którym wnioskujący chce dostać wsparcie finansowe.

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Obecnie wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • listownie – dokumenty należy wysłać pocztą lub kurierem do siedziby WFOŚiGW. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”,
 • przez Internet – aby skorzystać z tego sposobu, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Złożenie wniosku wraz z dokumentami jest całkowicie bezpłatne

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Poniżej wymienione zostały inwestycje, na które jest możliwość otrzymania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi - koszty materiałów i robocizny.

Warto zaznaczyć, że fundusze można otrzymać na projekty nierozpoczęte, w trakcie realizacji oraz zakończone. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Uwaga! Projekt musi zostać ukończony do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku w ramach programu!


Wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze"

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć, aby starać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wniosek – można go pobrać z Portalu Beneficjenta właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • dane do logowania do profilu zaufanego - w przypadku składania wniosku przez internet,
 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności domu – w przypadku braku księgi wieczystej dla tego domu,
 • skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli – w przypadku współwłasności,
 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka – w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową,
 • skan zaświadczenia, które upoważnia do podwyższonego dofinansowania  (uwaga! Jeżeli wnioskujący ubiega się o podwyższone dofinansowanie,  zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). 

Jak złożyć wniosek w urzędzie? 

 1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto w Portalu Beneficjenta*.
 2. Następnie należy pobrać formularz wniosku w formacie PDF. Należy wstrzymać się z jego drukowaniem do czasu jego wypełnienia. 
 3. Wypełnić wniosek w edytowalnym pliku PDF.
 4. Zweryfikować zawarte w nim informacje – dobrze jest upewnić się, że wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone!
 5. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku elektronicznie na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
 6. Następnie należy wydrukować wniosek, podpisać go, dołączyć wszystkie potrzebne załączniki i złożyć go osobiście w siedzibie WFOŚiGW lub wysłać przy pomocy Poczty Polskiej. 

*Należy wyszukać Portal Beneficjenta właściwy dla swojego miejsca zamieszkania, np. Portal Beneficjenta Katowice, Portal Beneficjenta Kielce itd.

Jak złożyć wniosek przez Internet? 

 1. Na stronie gov.pl klikamy przycisk „Złóż Wniosek”. Wówczas zostaniemy przeniesieni na stronę gwd.nfosigw.gov.pl.
 2. Następnie należy wybrać sposób logowania i zalogować się za pomocą login.gov.pl
 3. Kolejnym krokiem jest utworzenie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze
 4. Koniecznie sprawdzamy wypełniony wniosek przed jego wysłaniem!
 5. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Mogą one przyjmować formę skanów lub dokumentów elektronicznych. 
 6. Następnie należy podpisać wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 7. Ostatnim krokiem jest wysłanie wszystkich dokumentów.
 8. Na skrzynce e-mail powinno pojawić się potwierdzenie złożenia wniosku. 

Jak długo należy czekać na rozpatrzenie wniosku?

Czas na rozpatrzenie wniosku “Czyste powietrze” wynosi maksimum 30 dni.

Przeczytaj również: Program „Czyste Powietrze”, czyli jak zadbać o środowisko


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - program Czyste Powietrze w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie