Wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Czym jest karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Jesteś osobą niepełnosprawną lub pracownikiem placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi? Chcesz parkować na tak zwanych "kopertach"? Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową.

Kto może uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Każdy, kto ma:

 • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

 • 04-O (choroby narządu wzroku),
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
 • 10-N (choroba neurologiczna).

Jeśli nie masz w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie otrzymasz jej.

Kto składa wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

 • osoba niepełnosprawna,
 • jeden z rodziców lub opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
 • kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Wniosek musisz złożyć osobiście - nie możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Co należy przygotować by otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych

 • oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność – do wglądu,
 • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej - nie podpisuj wniosku przed wizytą w urzędzie – musisz to zrobić w obecności urzędnika, który przyjmuje dokumenty,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:
  • wymiary: 35 mm x 45 mm,
  • brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,
  • jeśli masz wadę wzroku i musisz nosić ciemne szkła w okularach – możesz wyjątkowo mieć okulary z takimi szkłami na zdjęciu,
  • jeśli zgodnie z religią, którą wyznajesz, nosisz nakrycie głowy i w dowodzie lub paszporcie też masz zdjęcie w takim nakryciu – możesz mieć je też na zdjęciu do karty parkingowej,
 • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie:

 • od którego nikt nie wniósł odwołania,
 • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
 • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.

Jak otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

 • Przygotuj potrzebne dokumenty
 • Wypełnij wniosek o wydanie karty parkingowej
 • Zapłać za wydanie karty
 • Złóż wniosek osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności ​​​​​

Jeśli wniosek będzie miał braki – otrzymasz list, w którym zespół wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Masz na to 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz, Twój wniosek nie będzie rozpatrzony.

 • Czekaj na list z informacją o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej
 • Odbierz kartę. Weź ze sobą dowód osobisty albo paszport. Kartę może również odebrać ktoś upoważniony do tego przez osobę niepełnosprawną - musi jednak zabrać ze sobą dodatkowo upoważnienie do odbioru karty.
 • Umieść kartę za przednią szybę pojazdu. Jeśli pojazd jej nie posiada, wybierz inne widoczne miejsce z przodu pojazdu. Ważne jest, aby przez szybę widoczne zabezpieczenia karty - jej numer i data ważności.

Gdzie składasz dokumenty o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

W dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie złożyć wniosek w swojej okolicy.

Ile kosztuje wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

Za wydanie karty parkingowej należy zapłacić 21 złotych.

Opłatę uiścisz:

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

Uwaga! Dowiedz się w powiatowym zespole, na jaki numer konta masz zrobić przelew. 

Ile będziesz czekać na wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zespół wyśle list z decyzją, czy dostaniesz kartę lub z prośbą o uzupełnienie braków w dokumentach. Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, w liście znajdziesz informację o terminie i miejscu odbioru karty. Jeśli negatywnie – wyjaśnienie odmowy. Niestety nie możesz się odwołać.

Co zyskasz dzięki posiadaniu karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych "kopertach" w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach. Dowiedz się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w twoim mieście jest taka możliwość.

Jak długo ważna jest karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

Do zakończenia czasu, na jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.

Jak wygląda karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - karta parkingowa dla niepełnosprawnych w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Pobierz dokument