Wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Aktualizacja: 26 marca 2021


Czym jest karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

Jesteś osobą niepełnosprawną albo pracownikiem placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi? Chcesz parkować na tak zwanych kopertach? Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową.

Kto może uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Każdy, kto ma:

 • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.
 • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:
  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  • 10-N (choroba neurologiczna).

Jeśli nie masz w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie dostaniesz jej.

Kto składa wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

 • osoba niepełnosprawna,
 • jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
 • kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Nie możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Co musisz przygotować by otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

 • oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność – weź ze sobą do wglądu,
 • wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole. Nie podpisuj wniosku w domu – musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek,
 • dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:
  • wymiary: 35 mm x 45 mm,
  • brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,
  • jeśli masz wadę wzroku i musisz nosić ciemne szkła w okularach – możesz wyjątkowo mieć okulary z takimi szkłami na zdjęciu,
  • jeśli zgodnie z religią, którą wyznajesz, nosisz nakrycie głowy i w dowodzie lub paszporcie też masz zdjęcie w takim nakryciu – możesz mieć je też na zdjęciu do karty parkingowej,
 • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie:

 • od którego nikt nie wniósł odwołania,
 • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
 • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.

Co musisz zrobić by otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

 • Wypełnij wniosek o wydanie karty parkingowej
 • Zapłać za wydanie karty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 • Złóż wniosek osobiście w powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 • Jeśli wniosek będzie miał braki – dostaniesz list, w którym zespół wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Masz na to 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – twój wniosek nie będzie rozpatrzony.
 • Czekaj na list z informacją o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Odbierz kartę. Weź ze sobą dowód osobisty albo paszport. Kartę może też odebrać ktoś upoważniony do tego przez osobę niepełnosprawną. Taka osoba powinna wtedy zabrać ze sobą dodatkowo upoważnienie do odbioru karty.
 • Wstaw kartę za przednią szybę pojazdu. Jeśli pojazd nie ma przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Muszą być widoczne zabezpieczenia karty, szczególnie jej numer i data ważności.

Gdzie składasz dokumenty o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

W dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ile zapłacisz za wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

21 zł za wydanie karty parkingowej.

Możesz zapłacić:

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu.

Dowiedz się w powiatowym zespole, na jaki numer konta masz zrobić przelew albo w urzędzie miasta, albo starostwie powiatowym, w jakich godzinach jest czynna kasa.

Ile będziesz czekać na wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?


Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zespół wyśle list z informacją, czy dostaniesz kartę albo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku. Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – w liście znajdziesz informację o terminie i miejscu odbioru karty. Jeśli negatywnie – wyjaśnienie odmowy. Niestety nie możesz się odwołać.

Co zyskasz dzięki posiadaniu karty parkingowej dla niepełnosprawnych?


Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach. Dowiedz się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w twoim mieście jest taka możliwość.

Jak długo ważna jest karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

Do zakończenia czasu, na jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.

Jak wygląda karta parkingowa dla niepełnosprawnych?


Gdzie można złożyć wniosek o kartę parkingowa dla niepełnosprawnych w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek o kartę parkingowa dla niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Pobierz dokument


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.