Podatek od psa - opłata 2022

Weryfikacja: 7 lutego 2022

Podatek od psa

Każdy właściciel psa musi pamiętać o konieczności zapłacenia podatku za jego posiadanie. Kiedy opłata za psa musi zostać uiszczona i kto jest z niej zwolniony? Ile wynosi podatek za posiadanie czworonoga? Do kiedy należy go uiścić? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Uwaga! Jeżeli gmina pobiera podatek od posiadania psa, należy obowiązkowo zarejestrować swojego czworonoga w urzędzie gminy

Kto jest zwolniony z podatku za posiadanie psa?

Istnieją podmioty, które nie muszą płacić za swojego czworonoga. Są to osoby:

  • posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym,
  • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • mające więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe,
  • pełniące stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polski i nie mają stałego pobytu na terytorium RP → brak opłaty za jakąkolwiek liczbę posiadanych psów.

Wyżej wymienione podmioty nie muszą uiszczać opłaty za jednego psa. Będą jednak zmuszone do zapłaty podatku za każdego kolejnego czworonoga. 

Jeżeli posiadacz psa uiszcza podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, wówczas zostanie zwolniony z podatku na 1 lub 2 psy → za każdego kolejnego czworonoga będzie musiał zapłacić.

Ważne! Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które adoptowały psa ze schroniska lub ich czworonogi są oznakowane chipem. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej swojego urzędu gminy.

Rejestracja psa w urzędzie gminy

Jeżeli w gminie obowiązuje podatek za posiadanie psa, obowiązkowa jest  rejestracja czworonoga w urzędzie gminy. Usługa jest bezpłatna. Właściciel ma obowiązek zgłosić posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego nabycia lub narodzin.

Zgłoszenia można dokonać:

  • tradycyjnie – składając zgłoszenie w papierowej wersji w urzędzie gminy → skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie złożyć dokumenty,
  • przez Internet – jeżeli dany urząd to umożliwia → korzystając z tego rozwiązania, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Uwaga! Nie ma jednego wzoru formularza zgłoszenia psa w urzędzie gminy. Każda gmina posiada własny dokument, który znajduje się na stronie internetowej urzędu gminy.


Opłata za posiadanie psa

Ile wynosi podatek za posiadanie psa?

Wysokość podatku od psa nie jest jednolita na terenie kraju – każda gmina ustala kwotę podatku indywidualnie lub zupełnie z niego rezygnuje. Polskie prawo wyznacza jednak górną granicę jego wysokości – w 2022 roku wynosi ona 135 złotych

Do kiedy należy zapłacić podatek za posiadanie psa?

Opłatę należy uiścić co roku, do 30 kwietnia. Jeżeli właściciel nabył psa w drugiej połowie roku (po 30 czerwca), wówczas zapłaci tylko połowę wyznaczonej przez gminę stawki rocznej. Podatek za nowo adoptowanego lub kupionego czworonoga należy uiścić do dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa.

Gdzie zapłacić podatek za posiadanie psa?

Opłatę można uiścić:

  • w kasie urzędu gminy,
  • przelewem na konto bankowe urzędu gminy,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina, tzw. inkasenta.

Podstawa prawna

  • art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 2019 poz. 1170);

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - opłata za posiadanie psa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości