Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

Jest to dokument wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza, że jako płatnik składek masz uregulowane wszelkie przeszłe i bieżące zobowiązania z tego tytułu.

Jakich składek dotyczy zaświadczenie?

W dokumencie wskazane będą składki na rzecz:

  • ubezpieczeń społecznych,
  • ubezpieczeń zdrowotnych,
  • Funduszu Pracy,
  • Funduszu Emerytur Pomostowych oraz
  • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kto może dostać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Dokument zostanie wydany jeśli płatnik nie ma żadnego zadłużenia w opłacaniu składek z powyższych tytułów na dzień wystawienia zaświadczenia.
Analogicznie do powyższego - jeśli posiadasz jakiekolwiek zadłużenie, ZUS wyda decyzję odmowną. Możesz się od tej decyzji odwołać do sądu.


Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

Jakie dokumenty należy złożyć i w jakiej formie?

Aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach składek, należy złożyć druk RWN do odpowiedniej placówki ZUS. Można tego dokonać na trzy sposoby:

  1. Online - na platformie PUE ZUS (link znajdziesz w naszej sekcji Złóż wniosek online, a instrukcję poniżej)
  2. Osobiście w placówce ZUS - przedstaw wypełniony wniosek RWN (druk znajdziesz w sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania)
  3. Listownie - przesyłając druk RWN na adres odpowiedniej placówki ZUS

Ile czeka się na zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i jak można je odebrać?

Po otrzymaniu wniosku, pracownik ZUS sprawdzi Twoją historię wpłat z tytułu składek i dokumenty rozliczeniowe. Na tej podstawie wyda decyzję o zaświadczeniu, bądź jego odmowę. 
Zaświadczenie możesz odebrać w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowa wersja będzie gotowa do 7 dni od złożenia wniosku - możesz odebrać ją osobiście (jeśli tak zaznaczyłeś we wniosku) lub pocztą. Po upływie 7 dni od odbioru osobistego dokument z urzędu zostanie wysłany do ciebie drogą pocztową. 
W sytuacjach nie budzących wątpliwości zaświadczenie możesz otrzymać od razu. 
Możesz również wybrać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS elektroniczne, wtedy na Twoją skrzynkę podawczą zostanie przesłany plik w formacie .xml, z podpisem kwalifikowanym - dokument będzie ważny tylko w wersji elektronicznej.

Jak złożyć wniosek o niezaleganiu online?

  1. Zaloguj się do profilu na platformie PUE ZUS, wykorzystując profil zaufany lub inną formę uwierzytelniania - wystarczy kliknąć w panel "Złóż wniosek online":
    wniosek-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-skladek-zus-jakiwniosek-pl.png
  2. Wybierz zakładkę Płatnik.
  3. Z katalogu usług wybierz: Złożenie dokumentu ZUS-RWN
  4. Uzupełnij wymagane dane we wniosku elektronicznym
  5. Oznacz sposób odbioru zaświadczenia z poniższych możliwości:
    • wersja elektroniczna (przez skrzynkę PUE ZUS
    • wersja papierowa:
      • odbiór osobisty
      • odbiór przez pełnomocnika
      • wysyłka pocztą
  6. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij go.

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pobierz dokument dot. sprawy - zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS

RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Pobierz dokument