Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS - wniosek o niezaleganie online lub druk ZUS RWN 2022

Wniosek o niezaleganiu ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

Jest to dokument wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza, że płatnik składek ma uregulowane wszelkie przeszłe i bieżące zobowiązania. Bywa szczególnie przydatny podczas starania się o kredyt hipoteczny. Często do załatwienia wielu spraw wymagne jest posiadanie nie tylko zaświadczenia z ZUS, ale również zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w urzędzie skarbowym

Jakich składek dotyczy zaświadczenie?

W dokumencie wskazane będą składki na rzecz:

 • ubezpieczeń społecznych,
 • ubezpieczeń zdrowotnych,
 • Funduszu Pracy,
 • Funduszu Emerytur Pomostowych,
 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kto może dostać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Dokument zostanie wydany, jeśli płatnik nie ma żadnego zadłużenia w opłacaniu składek z powyższych tytułów na dzień wystawienia zaświadczenia.

Analogicznie do powyższego, jeśli wnioskujący posiada jakiekolwiek zadłużenie, ZUS wyda decyzję odmowną, od której można odwołać się do sądu.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu składek ZUS RWN

Wniosek o niezaleganie ZUS - druk RWN

Jakie dokumenty należy złożyć i w jakiej formie?

Aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach składek, należy złożyć druk RWN do odpowiedniej placówki ZUS → skorzystaj z wyszukiwarki. Można tego dokonać na trzy sposoby:

 1. online, na platformie PUE ZUSINSTRUKCJA
 2. osobiście w placówce ZUS → podczas składania wniosku osobiście, konieczne jest okazanie dowodu tożsamości! (dowodu osobistego, paszportu
 3. listownie, przesyłając dokumenty na adres odpowiedniej placówki ZUS

Ile czeka się na zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu?

Ile czeka się na zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu i jak można je odebrać?

Po otrzymaniu wniosku, pracownik ZUS sprawdzi historię wpłat z tytułu składek i dokumenty rozliczeniowe wnioskującego. Na tej podstawie wyda decyzję o zaświadczeniu, bądź jego odmowę. 

Zaświadczenie można odebrać w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowa wersja będzie gotowa do 7 dni od złożenia wniosku - można odebrać ją osobiście (jeśli tak zaznaczono we wniosku) lub pocztą. Po upływie 7 dni od odbioru osobistego dokument z urzędu zostanie wysłany listownie.

W sytuacjach nie budzących wątpliwości, zaświadczenie można otrzymać od razu. 

Istnieje możliwość  wyboru zaświadczenia o niezaleganiu ZUS elektroniczne -  wtedy na skrzynkę podawczą wnioskującego zostanie przesłany plik w formacie .xml, z podpisem kwalifikowanym.

Uwaga! Dokument będzie ważny tylko w wersji elektronicznej.

Wniosek o niezaleganiu ZUS online

Jak złożyć wniosek o niezaleganiu ZUS online?

 1. Należy zalogować się do profilu na platformie PUE ZUS, wykorzystując profil zaufany lub inną formę uwierzytelniania - wystarczy kliknąć w panel "Złóż wniosek online"
 2. Kolejnym krokiem jest wybranie zakładki Płatnik.
 3. Z katalogu usług trzeba wybrać: Złożenie dokumentu ZUS-RWN.
 4. Następnie należy uzupełnić wymagane dane we wniosku elektronicznym.
 5. Wybieramy sposób odbioru zaświadczenia z poniższych możliwości:
  • wersja elektroniczna (przez skrzynkę PUE ZUS),
  • wersja papierowa:
   • odbiór osobisty,
   • odbiór przez pełnomocnika,
   • wysyłka pocztą,
 6. Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wysłanie go.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS online?

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych