Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Aktualizacja: 4 czerwca 2020Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Jest to dokument wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza, że jako płatnik składek masz uregulowane wszelkie przeszłe i bieżące zobowiązania z tego tytułu.

Jakich składek dotyczy zaświadczenie?

W dokumencie wskazane będą składki na rzecz:

 • ubezpieczeń społecznych,
 • ubezpieczeń zdrowotnych,
 • Funduszu Pracy,
 • Funduszu Emerytur Pomostowych oraz
 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kto może dostać zaświadczenie?

Dokument zostanie wydany jeśli płatnik nie ma żadnego zadłużenia w opłacaniu składek z powyższych tytułów na dzień wystawienia zaświadczenia.
Analogicznie do powyższego - jeśli posiadasz jakiekolwiek zadłużenie, ZUS wyda decyzję odmowną. Możesz się od tej decyzji odwołać do sądu.


Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Jakie dokumenty należy złożyć i w jakiej formie?

Aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach składek, należy złożyć druk RWN do odpowiedniej placówki ZUS. Można tego dokonać na trzy sposoby:

 1. online - na platformie PUE ZUS (link znajdziesz w naszej sekcji Złóż wniosek online, a instrukcję poniżej)
 2. osobiście w placówce ZUS - przedstaw wypełniony wniosek RWN (druk znajdziesz w sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania)
 3. listownie - przesyłając druk RWN na adres odpowiedniej placówki ZUS

Ile czeka się na zaświadczenie i jak można je odebrać?

Po otrzymaniu wniosku, pracownik ZUS sprawdzi twoją historię wpłat z tytułu składek i dokumenty rozliczeniowe. Na tej podstawie wyda decyzję o zaświadczeniu, bądź jego odmowę. 
Zaświadczenie możesz odebrać w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowa wersja będzie gotowa do 7 dni od złożenia wniosku - możesz odebrać ją osobiście (jeśli tak zaznaczyłeś we wniosku) lub pocztą. Po upływie 7 dni od odbioru osobistego dokument z urzędu zostanie wysłany do ciebie drogą pocztową. 
W sytuacjach nie budzących wątpliwości zaświadczenie możesz otrzymać od razu. 
Możesz również wybrać zaświadczenie elektroniczne, wtedy na Twoją skrzynkę podawczą zostanie przesłany plik w formacie xml, z podpisem kwalifikowanym - dokument będzie ważny tylko w wersji elektronicznej.

Jak złożyć wniosek o niezaleganiu online?

 1. Zaloguj się do profilu na platformie PUE ZUS, wykorzystując profil zaufany lub inną formę uwierzytelniania - wystarczy kliknąć w panel "Złóż wniosek online":
  wniosek-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-skladek-zus-jakiwniosek-pl.png
 2. Wybierz zakładkę Płatnik.
 3. Z katalogu usług wybierz: Złożenie dokumentu ZUS-RWN
 4. Uzupełnij eymagane dane we wniosku elektronicznym
 5. Oznacz sposób odbioru zaświadczenia z poniższych możliwości:
  • wersja elektroniczna (przez skrzynkę PUE ZUS
  • wersja papierowa:
   • odbiór osobisty
   • odbiór przez pełnomocnika
   • wysyłka pocztą
 6. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij go.

Sprawdź kto przyjmuje wnioski o zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek zus w Twojej miejscowości

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS

Wyślij przez internet wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek zus

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pobierz wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek zus

RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Pobierz wniosek