Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aktualizacja: 4 września 2020Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to wsparcie finansowe, które ma wspomóc te osoby, które są niezdolne do samodzielności. 

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Aktualnie zasiłek wynosi 215,84 zł. Zasiłek jest wypłacany co miesiąc.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie przysługuje:

 • dziecku niepełnosprawnemu;
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia
 • seniorom - osobom starszym, które ukończyły 75 rok życia

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu.

Kto nie dostanie zasiłku?

Świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy:

 • dana osoba jest uprawniona do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego,
 • osoba przebywa w instytucji zapewniającej bezpłatne, całodobowe utrzymanie,
 • członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest od miesiąca, w którym:

 • wydano orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli wniosek o zasiłek pielęgnacyjny złożono do 3 miesięcy od tej daty lub
 • od miesiąca, w którym nastąpiło prawidłowe złożenie wniosku, jeśli wniosek złożono później.

Zasiłek przyznaje się na czas nieokreślony lub do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli jest terminowa.


Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, w którym wystąpiły przesłanki do jego przyznania

Jakie dokumenty należy złożyć i ile to kosztuje?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć druk SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Znajdziesz go po prawej stronie w sekcji Wnioski i dokumenty.
Dodatkowo należy przedłożyć (oprócz wniosków, które dotyczą osób z ukończonym 75. rokiem życia):

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności z datą, kiedy powstała (oddajemy kopię, a oryginał przynosimy do wglądu)
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski składa się do jednostek terenowych odpowiedzialnych za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie. Najczęściej są to ośrodki pomocy społecznej MOPS lub GOPS, które możesz znaleźć w swojej okolicy, korzystając z poniższej wyszukiwarki. Jeśli w Twojej gminie nie ma takiej jednostki, podmiotem odpowiedzialnym jest najprawdopodobniej urząd gminy lub miasta.

Zachęcamy do szybszej i sprawniejszej obsługi wniosków, czyli do skorzystania z platformy rządowej Emp@tia i swojego Profilu Zaufanego > szczegóły umieszczamy po prawej stronie w dziale Wnioski i dokumenty.


Sprawdź kto przyjmuje wnioski o zasiłek pielęgnacyjny w Twojej miejscowości

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Zasiłek pielęgnacyjny

Pobierz wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierz wniosek