Wniosek o pracę zdalną 2022 - wzór [DOC, PDF]

Wniosek o pracę zdalną

W okresie pandemii koronawirusa praca zdalna stała się czymś zupełnie normalnym i akceptowalnym. Kto, gdzie i kiedy może złożyć wniosek o pracę zdalną oraz jakie informacje powinny być w nim zawarte? Wykonywanie jakich zawodów sprzyja pracy zdalnej? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Rodzaje pracy zdalnej

Pracę zdalną, ze względu na jej wymiar, dzielimy na:

 • permanentną - praca zdalna w pełnym wymiarze → możliwa w przypadku niektórych zawodów,
 • naprzemienną - niektóre dni pracownik przepracowuje w domu, resztę w biurze,
 • uzupełniającą - praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do domu.

Kto może wykonywać pracę zdalną?

Warto zdać sobie sprawę, że w wielu zawodach praca zdalna sprzyja efektywniejszemu wykonywaniu obowiązków. Mowa tutaj o zawodach, których wykonywanie wiąże się z koniecznością zachowania skupienia oraz przebywania w spokoju. Należą do nich:

 • programista,
 • dziennikarz,
 • copywriter,
 • grafik,
 • tester,
 • architekt,
 • tłumacz,
 • korektor,
 • korepetytor.

Podczas wykonywania wyżej wymienionych zawodów, cisza i spokój są niezbędne dla poprawienia efektywności pracy.

Jeżeli pracownik musi wykonywać swoją pracę w biurze, może starać się o zwrot kosztów za dojazd do pracy.

Jak można wnioskować o pracę zdalną?

W jakiej formie można wnioskować o pracę zdalną?

Pracownik może poprosić o możliwość wykonywania pracy zdalnej na 2 sposoby:

 • ustnie – zapytać pracodawcę o pozwolenie na pracę zdalną np. podczas rozmowy telefonicznej;
 • pisemnie – jest to bardziej zalecana forma. W tej sytuacji należy napisać wniosek, wysłać go mailem lub złożyć na ręce pracodawcy osobiście.

Kiedy można złożyć wniosek o pracę zdalną?

Dokument można złożyć w każdej chwili.

Gdzie złożyć wniosek o możliwość pracy zdalnej?

Poprawnie sformułowaną prośbę należy kierować do pracodawcy, który zdecyduje, czy wykonywanie pracy zdalnej przez danego pracownika jest możliwe.

Kto może złożyć wniosek o pracę zdalną?

Praca zdalna nie jest możliwa w każdym zawodzie – przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy pracownik będzie mógł wykonywać jakiekolwiek zadania bez konieczności wychodzenia do pracy.


Wniosek o możliwość pracy zdalnej

Wniosek o pracę zdalną
 
 

Co zawiera wniosek o pracę zdalną?

Co powinno się znaleźć we wniosku o pracę zdalną?

Prośba o możliwość pracy zdalnej musi posiadać następujące elementy:

 • dane wnioskującego,
 • dane firmy,
 • tytuł – wniosek o pracę zdalną,
 • prośbę,
 • uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis. 

Jakie czynniki mają wpływ na decyzję pracodawcy?

Jest szereg kryteriów, które mogą przeważyć o zgodzie pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej. Są to:

 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • umiejętności pracownika,
 • możliwości techniczne i lokalowe pracownika  - czy miejsce, w którym będzie pracował spełnia zasady BHP
 • reputacja pracownika – czy dotychczas wywiązywał się z powierzonych zadań,
 • posiadanie niezbędnych narzędzi i materiałów.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - praca zdalna w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości