Wniosek o pracę zdalną

Aktualizacja: 19 maja 2021

W okresie pandemii koronawirusa praca zdalna stała się czymś zupełnie normalnym i akceptowalnym. Osoby przebywające na kwarantannie bądź w izolacji nie muszą rezygnować z wykonywania pracy – jeżeli jest taka możliwość, mogą wnioskować o pozwolenie na pracę zdalną. Kto, gdzie i kiedy może złożyć wniosek oraz jakie informacje powinny być w nim zawarte? W poniższej instrukcji znajduje się odpowiedź.

Jak złożyć wniosek o pracę zdalną?

Zaleca się, aby wniosek w tej sprawie składać drogą mailową – osoba przebywająca na kwarantannie nie powinna opuszczać swojego miejsca pobytu. Wniosek można dostarczyć do firmy przez pełnomocnika lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W jakiej formie można wnioskować o pracę zdalną?

Pracownik może poprosić o możliwość wykonywania pracy zdalnej na 2 sposoby:

 • w formie ustnej – zapytać pracodawcę o pozwolenie na pracę zdalną np. podczas rozmowy telefonicznej;
 • w formie pisemnej – jest to bardziej zalecana forma. W tej sytuacji należy napisać wniosek i złożyć go na ręce pracodawcy.

Kiedy można złożyć wniosek o pracę zdalną?

Dokument można złożyć, przebywając na kwarantannie bądź w izolacji.  

Gdzie złożyć wniosek o możliwość pracy zdalnej?

Poprawnie sformułowaną prośbę należy kierować do pracodawcy, który zdecyduje, czy wykonywanie pracy zdalnej przez danego pracownika jest możliwe czy też nie. 

Kto może złożyć wniosek o pracę zdalną?

Wniosek w tej sprawie może złożyć każdy pracownik, przebywający na kwarantannie lub w izolacji.

Uwaga! Praca zdalna nie jest możliwa w każdym zawodzie – przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy pracownik będzie miał jakiekolwiek zadania do wykonania bez konieczności wychodzenia do pracy.


Wniosek o możliwość pracy zdalnej

Co powinno się znaleźć we wniosku o pracę zdalną?

Prośba o możliwość pracy zdalnej musi posiadać  następujące elementy:

 • dane wnioskującego,
 • dane firmy,
 • tytuł – wniosek o pracę zdalną,
 • prośbę,
 • krótkie uzasadnienie np. przebywanie na kwarantannie lub w izolacji,
 • okres przebywania na kwarantannie lub w izolacji (data rozpoczęcia i zakończenia),
 • własnoręczny podpis. 

Co zrobić, gdy pracodawca nie wyraził zgody na wykonywanie pracy zdalnej?

W sytuacji, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na podjęcie pracy zdalnej, pracownik ma możliwość skorzystania ze świadczeń chorobowych, które zastąpią wówczas wynagrodzenie za pracę. 

W przypadku udzielenia zgody, pracownik może zostać poproszony o prowadzenie tzw. ewidencji wykonywanych czynności. Pracownik musi pokrótce opisywać czynności wykonywane w trakcie pracy.

Jakie czynniki mają wpływ na decyzję pracodawcy?

Jest szereg kryteriów, które mogą przeważyć o zgodzie pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej. Poniżej znaleźć można kilka z nich:

 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • umiejętności pracownika,
 • możliwości techniczne i lokalowe pracownika,
 • reputacja pracownika – czy dotychczas wywiązywał się z powierzonych zadań,
 • stan zdrowia pracownika – czy będzie on w stanie wykonywać powierzone mu obowiązki,
 • posiadanie niezbędnych narzędzi i materiałów.

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - praca zdalna w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - praca zdalna

Wzór wniosku pracownika o pracę zdalną [DOC]

Pobierz dokument