Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości - wniosek PDF lub online 2023

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości, kontrahent może poprosić o dostarczenie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach od nieruchomości. Jak uzyskać taki dokument? Ile to kosztuje? Gdzie złożyć odpowiedni wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości?

Ten rodzaj zaświadczenia można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, nie zaś w urzędzie skarbowym jak w przypadku zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach PIT, CIT lub VAT. Dokument ten stanowi potwierdzenie, że osoba opłacająca podatek od nieruchomości nie ma z tego tytułu żadnych zaległości. 

Kiedy można wnioskować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości?

O zaświadczenie można starać się w momencie, gdy wymagają tego przepisy prawa urzędowego, bądź aby potwierdzić brak zaległości podatkowych ze względu na swój interes prawny.

Koszt wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Koszt wydania jednego egzemplarza zaświadczenia to 21 złotych. Opłatę tę należy uiścić na konto urzędu miasta lub gminy, w którym został złożony wniosek.

Jeżeli wnioskujący wyrazi chęć udzielenia pełnomocnictwa, będzie zmuszony uiścić opłatę w wysokości 17 złotych. W momencie udzielania pełnomocnictwa mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu opłata nie obowiązuje.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości

Wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach od nieruchomości

Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoba starająca się o uzyskanie zaświadczenia musi dostarczyć do urzędu:

  • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo szczególne PPS-1 – jeżeli z niego korzysta,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości?

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości?

  • osobiście, zanosząc dokumenty do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu adres nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie → wyszukiwarka,
  • listownie, wysyłając wniosek listem poleconym na adres właściwego urzędu,
  • przez Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ile czeka się na otrzymanie zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach czeka się około 7 dni.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją wydaną przez urząd, ma prawo do złożenia zażalenia. Może to zrobić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości [PDF]
Pobierz dokument