PESEL dla obywateli polskich - wniosek DOC 2022

Weryfikacja: 11 lipca 2022

Numer PESEL

Numer PESEL wymagany jest w momencie wyrabiania polskiego dowodu osobistego lub paszportu. Również niektóre urzędy i instytucje wymagają jego podania przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Poniżej opisujemy, jak otrzymać numer PESEL.

Kto może się starać o nadanie numeru PESEL?

O numer PESEL mogą starać się osoby z polskim obywatelstwem.

Gdzie złożyć wniosek o numer PESEL?

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie miasta/gminy → skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź urząd w swojej okolicy!

PESEL online - czy można złożyć wniosek przez Internet?

Na ten moment nie ma takiej możliwości. Wniosek o nadanie numeru PESEL należy dostarczyć do urzędu osobiście lub przez pełnomocnika.

Ile kosztuje uzyskanie numeru PESEL?

Usługa jest bezpłatna.


Jak uzyskać numer PESEL dla obywateli polskich?

Jeśli numer PESEL jest potrzebny wnioskującemu do wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, nie musi przygotowywać specjalnych dokumentów. Numer PESEL dostanie automatycznie, gdy będzie składał wniosek o dowód osobisty lub paszport.

Sytuacja wygląda inaczej podczas starania się o nadanie numeru PESEL w innym celu. Wówczas należy przygotować:

Wniosek o uzyskanie numeru PESEL
 

Jeśli wniosek będzie zawierał braki, urząd wezwie wnioskującego do ich uzupełnienia, zaś jeżeli nie będzie spełniać wymogów urzędowych - urząd go nie rozpatrzy.

Ważne! We wniosku należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Numer pesel dla dziecka za granicą

Jak uzyskać numer PESEL dla dziecka za granicą?

Nadanie numeru PESEL dziecku mieszkającemu i urodzonemu za granicą, lecz posiadającemu polskie obywatelstwo (przez prawo krwi) jest możliwe tylko po złożeniu wniosku o wydanie pierwszego polskiego dowodu tożsamości - w tym przypadku paszportu.

Krok 1. Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze ksiąg stanu cywilnego

Transkrypcji można dokonać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub w polskim konsulacie (poza granicami kraju).

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • rodzice małoletniego dziecka - wniosek może złożyć jeden rodzic,
 • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby,
 • pełnomocnik.

Po transkrypcji wnioskujący otrzyma polski akt urodzenia, na podstawie którego można ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu tożsamości.

Krok 2. Złożenie wniosku o wydanie paszportu

Aby dziecko mogło otrzymać numer PESEL wystarczy złożyć wniosek o wydanie paszportu - całą procedurę dokładnie opisujemy tutaj → paszport dla dziecka.

Ile czeka się na uzyskanie numeru PESEL?

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu. Jeśli numer PESEL zostanie przyznany, wnioskujący otrzyma powiadomienie w tej sprawie.

Gdzie odebrać numer PESEL?

Jeżeli numer PESEL wymagany jest do wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, wnioskujący otrzyma go w urzędzie, w którym składał wniosek o dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli zaś numer PESEL jest potrzebny w innym celu, niż do wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, wnioskujący otrzyma go:

 • w urzędzie miasta/gminy właściwym dla miejsca zameldowania,
 • w urzędzie miasta/gminy, na której terenie jest siedziba pracodawcy - w przypadku braku miejsca zameldowania,
 • w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) - jeśli wnioskodawca nie pracuje lub jego pracodawca ma siedzibę poza granicami Polski.

Dane w rejestrze PESEL

Sprawdzenie poprawnosci numeru pesel

Jak sprawdzić poprawność numeru PESEL?

Weryfikacja, czy numer PESEL jest poprawny, jest bardzo prostą procedurą, którą można wykonać samodzielnie w domu. Co należy zrobić? Aby sprawdzić PESEL, wystarczy dokonać obliczeń według podanego wzoru:

1*a + 3*b + 7*c + 9*d + 1*e + 3*f + 7*g + 9*h + 1*i + 3*j

gdzie litery od a do j oznaczają kolejne cyfry numeru PESEL. Ostatniej cyfry nie uwzględnia się w obliczeniach.

Z otrzymanego wyniku należy wziąć ostatnią cyfrę i odjąć od liczby 10. Wynik odejmowania powinien być zgodny z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeżeli tak jest - numer PESEL jest poprawny.

Zastrzeżenie numeru PESEL

Każdy obywatel ma prawo do zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Kiedy ta opcja jest szczególnie przydatna?

 • gdy obywatel chce chronić swoje dane przed kradzieżą tożsamości,
 • gdy obywatel chce zapobiegać zaciąganiu pożyczek w swoim imieniu,
 • podczas utraty bądź kradzieży dokumentów zawierających numer PESEL.

Jak zastrzec numer PESEL?

 1. Należy wejść na stronę bezpiecznypesel.pl.

 2. Kliknąć przycisk "Zastrzeż".

 3. W kolejnym kroku należy wypełnić formularz.

 4. Po przesłaniu formularza numer PESEL zostanie zastrzeżony. Potwierdzenie dokonania tej operacji otrzymamy na podany wcześniej adres e-mail.

Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć w każdym momencie.

Zaswiadczenie o numerze pesel

Zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL

Podczas załatwiania niektórych spraw urzędowych wymagane jest okazanie zaświadczenia o posiadanym numerze PESEL. Jak je uzyskać? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta/gminy, okazać przy tym dokument tożsamości i uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. 

Z opłaty zwolnione są osoby, które starają się o zaświadczenie:

 • o numerze PESEL nadanym po raz pierwszy,
 • po zmianie numeru PESEL.

Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika - wówczas koniecznie jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 17 złotych (o ile pełnomocnik nie należy do najbliższej rodziny).

Uwaga! O zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL można się starać także w imieniu osoby zmarłej!

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2022 poz. 1191, z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz.1984).

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - numer PESEL dla obywateli polskich w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości