Rehabilitacja lecznicza od ZUS i KRUS - wniosek PR 4 wzór druku 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 16 października 2023

Rehabilitacja od ZUS i KRUS

Rehabilitacja potrafi być naprawdę kosztowna. Z pomocą przychodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które mogą opłacić całą rehabilitację. Jak starać się o taką rehabilitację? Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie trzeba je złożyć? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może skorzystać z rehabilitacji? 

Od 28 marca 2022 roku zniesiono warunek dotyczący posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przed rozpoczęciem rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego.

Z rehabilitacji może skorzystać osoba, która jest zagrożona utratą zdolności do pracy. Istnieje jednak ważny warunek – musi istnieć jakakolwiek szansa, że rehabilitacja pomoże wnioskującemu wrócić do zdrowia. Poza tym należy spełnić jeden z poniższych warunków:

Dodatkowo, o rehabilitację mogą się starać osoby, które:

 • starają się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • przebywając na zwolnieniu lekarskim, otrzymają orzeczenie od lekarza, który stwierdzi konieczność rehabilitacji.

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS od 1 stycznia 2023 roku mogą korzystać osoby uprawnione do emerytury rolniczej, natomiast opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z turnusów regeneracyjnych.

Ile dni trwa rehabilitacja?

Ile trwa rehabilitacja? 

Standardowy okres odbywania rehabilitacji z ZUS trwa 24 dni, jednak ordynator może wydłużyć lub skrócić pobyt wnioskującego. Pobyt finansowany przez KRUS trwa 21 dni. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku, wnioskujący otrzyma kartę informacyjną z jej przebiegu wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia.

Jaki jest program rehabilitacji leczniczej?

Lekarz pracujący w ośrodku rehabilitacyjnym dostosowuje indywidualnie zabiegi i terapie do potrzeb każdego pacjenta. Zakres działań może obejmować różne formy rehabilitacji fizycznej, fizykoterapii, terapii psychologicznej, a także edukacji zdrowotnej, w tym doradztwo dotyczące zdrowego odżywiania.

Kto płaci za rehabilitację?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokryje wszystkie koszty – wyżywienia, leczenia oraz zakwaterowania. Dodatkowo zwracane są też koszty podróży najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. 

Do jakich ośrodków rehabilitacyjnych kieruje ZUS / KRUS? 

Do jakich ośrodków rehabilitacyjnych kieruje ZUS / KRUS? 

Lista ośrodków, z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł współpracę, znajduje się pod następującymi linkami:

KRUS posiada własną listę ośrodków, do których kieruje na rehabilitację:

Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym także w miejscowościach uzdrowiskowych.

Jakie schorzenia można rehabilitować? 

Jakie schorzenia można rehabilitować? 

Wnioskujący może zostać skierowany na rehabilitację w jednym z dwóch trybów. Są to:

 • tryb stacjonarny (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
  • układu krążenia,
  • układu oddechowego,
  • psychosomatycznych,
  • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
  • narządu głosu,
  • ośrodkowego układu nerwowego, 
    
 • tryb ambulatoryjny (codziennie trzeba dojeżdżać na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Kto może skierować wnioskującego na rehabilitację ZUS/KRUS? 

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS/KRUS:

 • po przeprowadzeniu badania lub
 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, wnioskujący otrzyma skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS/KRUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o rehabilitację leczniczą finansowaną przez ZUS lub KRUS

Wniosek o rehabilitację z ZUS - wzór PDFWniosek o rehabilitacje z KRUS - wniosek PDF
 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Jakie dokumenty należy przygotować?

Przede wszystkim należy przygotować wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (wniosek PR-4) lub KRUS. Wniosek wypisuje lekarz, może go sporządzić na dowolnym formularzu, jednak musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Poza tym konieczne jest przygotowanie dokumentacji medycznej leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.), którą należy zabrać na wizytę u lekarza orzecznika ZUS/KRUS. 

Gdzie złożyć wniosek o rehabilitację z ZUS/KRUS?

Wniosek należy złożyć do dowolnej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Lekarz może również wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS.

Ile czeka się na skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS można otrzymać już po około 8 tygodniach. Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium z KRUS wynosi w standardowych przypadkach 12 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rehabilitacja lecznicza od ZUS i KRUS w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,9 tys. dokumentów!
Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń
Pobierz dokument
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą z KRUS [PDF]
Pobierz dokument