Wniosek Dobry Start 300 plus (wyprawka szkolna)

Aktualizacja: 28 marca 2021


Dobry start 300 plus

Co to jest program Dobry Start 300 plus?

Program Dobry Start (300 plus) to pieniężne świadczenie wychowawcze, mające na celu wsparcie wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Kwota w wysokości 300 zł wypłacana jest na każde uczące się dziecko, z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej.

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start 300+?

Dla kogo 300 plus? Z programu mogą korzystać rodzice wszystkich dzieci uczących się i spełniających kryterium wiekowe:

 • do 20 roku życia lub
 • do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Warunkiem jest, aby dziecko uczyło się w jednej z poniższych placówek:

 • szkole podstawowej,
 • szkole ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wniosek 300 plus mogą składać wszyscy rodzice, nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

Kto nie dostanie 300 plus?

Świadczenie 300 plus nie przysługuje:

 • na dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,
 • a także nie jest wypłacane studentom.

Jak często wypłacane jest świadczenie 300+?

Świadczenie 300 plus jest wypłacane raz w roku. Aby je otrzymać, należy każdego roku złożyć nowy  wniosek o 300 plus .

 

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+

Kiedy składa się wniosek 300 plus?

Chcąc otrzymać świadczenie w danym roku, należy złożyć odpowiedni wniosek wedłg poniższego harmonogramu:

 • w formie elektronicznej od 1 lipca do 30 listopada
 • w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada

Jaki wniosek należy złożyć i gdzie? Czy można online?

Wniosek o świadcznie Dobry Start należy złożyć w formie druku SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Można go złożyć osobiście lub listownie w odpowiedniej instytucji (wyszukiwarka na dole strony), lub przesłać online poprzez:

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Złożenie wniosku Dobry Start jest bezpłatne.

Jak długo się czeka na wypłatę świadczenia 300 plus?

To, ile będziemy czekać na rozpatrzenie wniosku 300 plus, zależy od terminu, w którym go złożymy. W przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia następuje maksymalnie do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, na wypłatę należy czekać do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jak sprawdzić status wniosku?

W zależności od sposobu złożenia wniosku, jego aktualny status możemy sprawdzić:

 • w skrzynce odbiorczej serwisu Empatia
 • kontaktując się z organem prowadzącym w swojej gminie osobiście lub telefonicznie i zapytać o status złożonego wniosku (dla wniosków składanych pozostałymi drogami).

Gdzie można złożyć wniosek o dobry Start 300+ (wyprawka) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebieAdministrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.