Program Dobry Start 300 plus - informacje dla kogo i wniosek online przez bank lub PUE ZUS 2023

Weryfikacja: 3 sierpnia 2023

Program Dobry start 300 plus

Co to jest program Dobry Start 300 plus?

Program Dobry Start (300 plus) to pieniężne świadczenie wychowawcze, mające na celu wsparcie wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Kwota w wysokości 300 złotych wypłacana jest na każde uczące się dziecko, z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej.

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start 300+?

 Z programu mogą korzystać rodzice wszystkich dzieci uczących się i spełniających kryterium wiekowe:

 • do 20. roku życia lub
 • do 24. roku życia - w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Warunkiem jest, aby dziecko uczyło się w jednej z poniższych placówek:

 • szkole podstawowej,
 • szkole ponadpodstawowej,
 • szkole policealnej,
 • szkole dla dorosłych,
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wniosek 300 plus mogą składać wszyscy rodzice, w tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wniosek o świadczenie Dobry Start może być złożony przez:

 • rodzica
  • jeśli dziecko nie mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
  • jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu- w takiej sytuacji każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę kwoty przysługującego świadczenia na dziecko, czyli 150 zł.
 • opiekun faktyczny dziecka - jest to osoba, która rzeczywiście opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka
 • osoba ucząca się - pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Ponadto, świadczenie 300+ przysługuje również dzieciom w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielniającym się opuszczającym pieczę zastępczą. W takim przypadku wniosek o świadczenie może być złożony przez:

 • rodzinę zastępczą,
 • osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • Dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osobę uczącą się będącą osobą usamodzielniającą się.

Kto nie dostanie 300 plus?

Kto nie otrzyma 300 plus?

Świadczenie 300 plus nie przysługuje:

 • na dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. zerówka,
 • studentom,
 • na dziecko lub osobie uczącej się, które zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Jak często wypłacane jest świadczenie 300+?

Świadczenie 300 plus jest wypłacane raz w roku. Aby je otrzymać, należy co roku złożyć nowy  wniosek o 300 plus .

 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o Dobry Start 300 plus online przez bank lub PUE ZUS

Wniosek Program Dobry Start 300 plus online przez bank lub PUE ZUS

Kiedy składa się wniosek Dobry Start?

Chcąc otrzymać świadczenie w danym roku, należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 1 lipca do 30 listopada br.

Jak złożyć wniosek o 300 plus online?

Wniosek o świadczenie Dobry Start należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Można go złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

W razie problemów ze złożeniem wniosku online można umówić się na wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ile kosztuje złożenie wniosku 300 plus?

Złożenie wniosku w ramach programu Dobry Start jest bezpłatne.

Jak długo czeka się na wypłatę 300 plus?

Jak długo czeka się na wypłatę świadczenia 300 plus?

To, ile czeka się na rozpatrzenie wniosku 300 plus, zależy od terminu, w którym został złożony. W przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu wypłata świadczenia następuje maksymalnie do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, na wypłatę trzeba będzie poczekać do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jak sprawdzić status wniosku?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdują na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Status wniosku można sprawdzić tam nawet w sytuacji, gdy składano go przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, a nie przez PUE ZUS.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dobry Start 300+ (wyprawka) w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości