Wniosek Dobry Start 300 plus (wyprawka szkolna)

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Dobry start 300 plus

Co to jest program Dobry Start 300 plus?

Program Dobry Start (300 plus) to pieniężne świadczenie wychowawcze, mające na celu wsparcie wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Kwota w wysokości 300 złotych wypłacana jest na każde uczące się dziecko, z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej.

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start 300+?

 Z programu mogą korzystać rodzice wszystkich dzieci uczących się i spełniających kryterium wiekowe:

 • do 20. roku życia lub
 • do 24. roku życia - w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Warunkiem jest, aby dziecko uczyło się w jednej z poniższych placówek:

 • szkole podstawowej,
 • szkole ponadpodstawowej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych),
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wniosek 300 plus mogą składać wszyscy rodzice, nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

Kto nie dostanie 300 plus?

Świadczenie 300 plus nie przysługuje:

 • na dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,
 • studentom.
 

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+

Kiedy składa się wniosek 300 plus?

Chcąc otrzymać świadczenie w danym roku, należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 1 lipca do 30 listopada br.

Jak długo się czeka na wypłatę świadczenia 300 plus?

To, ile będziemy czekać na rozpatrzenie wniosku 300 plus, zależy od terminu, w którym go złożymy. W przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia następuje maksymalnie do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, na wypłatę trzeba będzie poczekać do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jak sprawdzić status wniosku?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Status wniosku sprawdzisz tam nawet w sytuacji, gdy składałeś go przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected], a nie przez PUE ZUS.

Podstawa prawna

 • [1] § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - dobry Start 300+ (wyprawka) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie