Program “Moje ciepło” 2023 - warunki dofinansowania i wniosek online

Weryfikacja: 21 listopada 2022

Program Moje Ciepło

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny program - tym razem obejmuje dopłatę do zakupu i montażu pompy ciepła. Kto może zostać beneficjentem programu, jak wysokie dofinansowanie można otrzymać oraz kiedy rozpoczyna się nabór wniosków? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Beneficjentami programu “Moje ciepło” mogą zostać osoby fizyczne - właściciele oraz współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). W rozumieniu programu nowy dom to taki, w przypadku którego, w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo wniosku o wydanie pozwolenia na jego użytkowanie

W domu, który może liczyć na dofinansowanie dopuszcza się:

 • wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;
 • wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 20 proc. jego powierzchni.

W przypadku niespełniania powyższych warunków, warto zainteresować się dofinansowaniem do zakupu kotła gazowego i pompy ciepła, oferowanym przez PGNiG, które także pokrywa koszty wymiany źródła ciepła. Właściciele mieszkań mogą zaś wnioskować o dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie".

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowanie jest przyznawane na zakup oraz montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych do ogrzewania domu oraz wody.

 Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania Moje Ciepło

Wysokość dofinansowania “Moje ciepło”

Beneficjent będzie mógł otrzymać od 30 do 45 proc. (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych pompy poniesionych od 01.01.2021 do 31.12.2026 roku. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 • koszty nabycia i montażu nowej pompy,
 • koszty związane z koniecznością sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Jednocześnie dofinansowanie nie może wynieść więcej niż:

 • 7 000 zł - w przypadku powietrznej pompy ciepła,
 • 21 000 zł - w przypadku gruntowej pompy ciepła.

Dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej.

Warunki dofinansowania Moje Ciepło

Dodatkowe warunki otrzymania dotacji

Oprócz tego, że dofinansowanie obejmuje wyłącznie domy nowe, muszą one także spełniać inne wymagania:

 • współczynnik Ep* ten nie może przekraczać 63 kWh/ (m²/rok) - przez pierwszy rok działania programu,
 • współczynnik Ep ten nie może przekraczać 55 kWh/ (m²/rok) - w kolejnych latach działania programu.

*Wskaźnik Ep (energii pierwotnej budynku) - wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebnej na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację oraz na produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku.

Dodatkowo: 

 • pompa ciepła była nowa, wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem;
 • beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu “Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy;
 • w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania;
 • w domu nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe - nie licząc kominków używanych w celach rekreacyjnych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek w ramach programu “Moje Ciepło”

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Moje Ciepło" można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków, dlatego na stronie nie umieszczono wzoru formularza. Wszystkie wymagane dokumenty należy załączyć do wniosku w formie skanów lub dokumentów elektronicznych. 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło

Wniosek o dofinansowanie Moje Ciepło

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć:

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z programu “Moje Ciepło”?

Rozpatrzeniem wniosków zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Generator Wniosków.

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków wystartował 29.04.2022 i potrwa do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Podstawna prawna

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - program “Moje ciepło” w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 40,0 tys. dokumentów!
Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty - Program "Moje Ciepło" [DOC]
Pobierz dokument
Oświadczenie o posiadaniu zgody współwłaścicieli - Program "Moje Ciepło" [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo w programie "Moje Ciepło" [PDF]
Pobierz dokument