Zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego - wzór druku [DOC, PDF] 2023

Zgłoszenie najmu mieszkania do urzędu skarbowego 

Właściciel mieszkania, który decyduje się na najem, musi pamiętać o zgłoszeniu podpisania umowy do Urzędu Skarbowego. Kiedy zgłoszenie najmu jest obowiązkowe? Ile czasu ma właściciel na dokonanie zgłoszenia? Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Kto musi zgłosić umowę wynajmu do US?

Najem mieszkania musi zgłosić jego właściciel wyłącznie w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Jeżeli jest zwykła umowa najmu, właściciel mieszkania musi zgłosić fiskusowi jedynie osiągane z tego tytułu przychody. Jeżeli nie ma możliwości złożyć zgłoszenia osobiście, może sporządzić pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu - dzięki niemu członek rodziny czy znajomy będzie mógł dokonać zgłoszenia w jego imieniu.

Do kiedy trzeba zgłosić umowę wynajmu do urzędu skarbowego?

Zgodnie z treścią art. 19b Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

W przypadku zgłoszenia osiąganych przychodów właściciel mieszkania ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął z tego tytułu pierwszy przychód.

Czym grozi niezgłoszenie umowy wynajmu do US?

Właściciel, który nie dopełni obowiązku zgłoszenia umowy najmu, musi liczyć się z konsekwencjami. Niezgłoszenie umowy jest traktowane jako wykroczenie, a w niektórych przypadkach nawet jak przestępstwo. Jeżeli niedokonanie zgłoszenia wynika z nieznajomości prawa, wówczas właściciel może wystosować do urzędu czynny żal, o ile nie wszczęto już postępowania w tej sprawie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego?

Jak zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego następuje w formie samodzielnie sporządzonego zawiadomienia.

Powinny się w nim znaleźć:

 • data i miejsce sporządzenia, 
 • tytuł: Zawiadomienie,
 • adres mieszkania,
 • okres, na który zawarta została umowa najmu,
 • potwierdzenie, że wszelkie przesłanki dotyczące najmu okazjonalnego zostały spełnione,
 • podpis.

Na potrzeby tego poradnika przygotowaliśmy wzór takiego zgłoszenia.

Wzór wniosku o zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego

Przed oddaniem nieruchomości pod wynajem, jej właściciel powinien rozważyć spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego najważniejsze informacje na temat stanu technicznego lokalu. Istnieje także możliwość przepisania liczników mediów na najemcę, aby ten mógł samodzielnie uiszczać opłaty.

Przykłady protokołów zdawczo-odbiorczych mediów:

 • protokół zdawczo-odbiorczy TAURON,
 • protokół zdawczo-odbiorczy PGNiG,
 • protokół zdawczo-odbiorczy PGE,
 • protokół zdawczo-odbiorczy ENERGA,
 • protokół zdawczo-odbiorczy ENEA.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgłoszenie najmu mieszkania do urzędu skarbowego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 40,0 tys. dokumentów!
Wzór zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego [DOC]
Pobierz dokument
Wzór zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego [PDF]
Pobierz dokument