Oświadczenie o stanie zdrowia - wzór [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 16 czerwca 2022

Oświadczenie o stanie zdrowia

Niektóre zawody, w szczególności te, w których pracownik ma kontakt z żywnością lub niebezpiecznymi substancjami, wymagają od kandydata na wybrane stanowisko przedstawienia oświadczenia o stanie zdrowia. Co to za dokument i jak go napisać? Kiedy jest on wymagany? Zapoznaj się z poradnikiem.

Czym jest oświadczenie o stanie zdrowia?

Oświadczenie jest formą oficjalnej wypowiedzi, której celem jest zaprezentowanie swojego przekonania, poglądu lub stanowiska. To tekst o charakterze użytkowym, pisany w wielu różnych okolicznościach i z różnych powodów. W przypadku oświadczenia o stanie zdrowia, sporządzający je oświadcza, że jego obecny stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie o stanie zdrowia?

Ten dokument najczęściej wymagany jest przez pracodawców. Dotyczy to głównie zawodów, w których wymagana jest książeczka sanepidowska lub w których dobry stan zdrowia jest kluczowy do skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.

Jak napisać oświadczenie o stanie zdrowia?

Jak napisać oświadczenie o stanie zdrowia

W oświadczeniu o stanie zdrowia muszą się znaleźć:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • informacje o osobie sporządzającej oświadczenie:
  • imię, nazwisko,
  • adres,
  • PESEL,
  • numer telefonu bądź adres e-mail,
 • nagłówek “Oświadczenie o stanie zdrowia”,
 • treść oświadczenia,
 • odręczny podpis.

Oświadczenie powinno być napisane prostym, zrozumiałym językiem. Należy unikać górnolotnych fraz, emocjonalnego tonu oraz niepotrzebnych ozdobników. Ten rodzaj dokumentu musi być zwięzły.


Wzór oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o stanie zdrowia można napisać samodzielnie lub skorzystać z udostępnionego poniżej wzoru, dostępnego w 2 formatach: PDF oraz DOC.

Oświadczenie o stanie zdrowia - wzór DOC PDF

Pozostałe oświadczenia


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie o stanie zdrowia w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości