Pełnomocnictwo ENEA - upoważnienie ogólne, do załatwienia spraw i zawarcia umowy DOC wzór 2023

Weryfikacja: 16 sierpnia 2023

Pełnomocnictwo Enea

Jeżeli klient nie może osobiście załatwić sprawy w firmie ENEA (np. podpisanie umowy, zmiana taryfy), może do tego upoważnić inną osobę. Kto może zostać pełnomocnikiem? Jakich czynności można dokonywać na podstawie pełnomocnictwa ENEA? Jak napisać pełnomocnictwo i gdzie je dostarczyć? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może zostać pełnomocnikiem w ENEA?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych - niekoniecznie musi być to członek rodziny mocodawcy.

Do czego upoważnia pełnomocnictwo w ENEA?

Zakres udzielanego upoważnienia zależy od mocodawcy. Może on upoważnić m.in. do:

  • zawarcia, zmiany lub zerwania umowy,
  • zmiany taryfy,
  • złożenia dokumentów, 
  • odbioru dokumentów i umów.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać pełnomocnictwo do Enea?

Jak napisać pełnomocnictwo do ENEA?

Pełnomocnictwo do firmy ENEA powinno posiadać następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, PESEL mocodawcy,
  • imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, PESEL osoby upoważnianej,
  • zakres upoważnienia,
  • okres obowiązywania pełnomocnictwa - opcjonalnie, 
  • podpis mocodawcy.

Pełnomocnictwo ENEA - wzory formularzy DOC 2023

ENEA posiada własne wzory pełnomocnictw dedykowanych dla różnych czynności. Poniżej umieszczono pełnomocnictwo ogólne, w którym można samodzielnie wskazać zakres czynności oraz pełnomocnictwo szczegółowe w formacie PDF uprawniające m.in. do zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo ogólne - wzór DOCPełnomocnictwo szczegółowe - wzór DOC

Jak złożyć pełnomocnictwo w ENEA?

Osoba upoważniona powinna złożyć pełnomocnictwo w oddziale ENEA lub przekazać je monterowi (w sytuacji montażu instalacji).

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo ENEA w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,7 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo ogólne Enea [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo szczegółowe Enea [DOC]
Pobierz dokument