Złomowanie - kasacja pojazdu w Auto Złom (Auto Szrot) 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Auto złom

Zdarza się, że koszty naprawy pojazdu znacznie przekraczają jego wartość - w takiej sytuacji większość właścicieli samochodów decyduje się na złomowanie. Gdzie należy się zgłosić, aby zezłomować pojazd? Jakie są tego koszty? O jakich dokumentach należy pamiętać? Odpowiedzi na te pytania zamieściliśmy w poniższym poradniku.

Kiedy oddać pojazd do auto złomu?

Istnieje kilka sytuacji, w których złomowanie pojazdu wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dzieje się tak, gdy:

 • samochód jest w bardzo złym stanie technicznym, a jego sprzedaż nowemu właścicielowi jest ryzykowna przez liczne usterki;

 • w pojeździe stwierdzono tzw. szkodę całkowitą - jej naprawa znacznie przewyższa wartość samochodu i nie jest opłacalna;

 • samochód jest mocno wyeksploatowany, a poruszanie się nim może stanowić zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego;

 • ubezpieczenie OC jest bardzo wysokie przez wiek samochodu - im starszy samochód, tym wyższe koszty ubezpieczenia.

Cennik złomowania samochodu lub innego pojazdu

Auto złom zapłaci określoną stawkę za każdy kilogram masy złomu. Dla samochodów osobowych cena złomowania to około 50 do 60 groszy / kg, dla autokarów i samochodów ciężarowych 40 do 60 groszy / kg, zaś dla “dostawczaków” cena wynosi około 50 groszy / kg.

Zdarza się jednak, że właściciel będzie musiał dopłacić przy sprzedaży złomu. Jeżeli samochód oddany na złom ma mniej niż 90% masy zapisanej w dowodzie rejestracyjnym, właściciel będzie musiał uiścić opłatę za niedobór masy. Opłata nie może być wyższa niż 10 zł za każdy brakujący kilogram.


Złomowanie pojazdu krok po kroku

Proces złomowania składa się z kilku ważnych kroków:

Złomowanie pojazdu krok po kroku

 1. Wybór stacji demontażu pojazdów, często nazywanej auto złomem lub auto szrotem - placówka musi posiadać zezwolenie na działalność wystawione przez marszałka województwa!
 2. Udanie się do wybranej stacji wraz z kompletem dokumentów:
  1. dowodem rejestracyjnym,
  2. kartą pojazdu,
  3. tablicą rejestracyjną,
  4. dowodem osobistym,
  5. umową kupna-sprzedaży pojazdu - w przypadku gdy pojazd nie został przerejestrowany
  6. pisemnym pełnomocnictwem ze zgodą na złomowanie pojazdu wystawionym przez pozostałych współwłaścicieli - jeśli osobiście nie mogą pojawić się w stacji demontażu,
  7. pisemnym upoważnieniem od właścicieli pojazdu - jeśli osobiście nie mogą udać się do stacji demontażu,
 3. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży - jeżeli stacja demontażu zdecyduje się przyjąć pojazd.
 4. Oddanie pojazdu do złomowania:
  1. pomiar masy pojazdu i usunięcie poduszki powietrznej,
  2. pozbycie się płynów eksploatacyjnych, paliwa,
  3. oczyszczenie układu klimatyzacyjnego,
  4. wymontowanie akumulatora, filtra oleju, katalizatora, szyb, opon i innych części, które mogą przydać się do dalszego użytku,
 5. Właściciel otrzyma 3 egzemplarze dokumentu potwierdzającego złomowanie - jeden z nich pozostaje w stacji demontażu, drugi jest przeznaczony dla właściciela, zaś trzeci będzie wymagany przy wyrejestrowaniu zezłomowanego pojazdu.

Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej

Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej jest wymagane w sytuacji, gdy właściciel samochodu nie jest w stanie okazać w stacji demontażu tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały zgubione, zniszczone lub spalone.

W oświadczeniu powinny znaleźć się następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia oświadczenia,

 • dane osobowe właściciela: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

 • numer dowodu osobistego,

 • miejsce wydania dowodu osobistego,

 • marka samochodu,

 • numer rejestracyjny samochodu,

 • liczba brakujących tablic,

 • powód nieposiadania tablic np. zgubienie, zniszczenie,

 • podpis właściciela pojazdu.

Oświadczenie o utracie karty pojazdu

Tego rodzaju oświadczenie musimy dostarczyć do auto złomu w sytuacji zgubienia lub zniszczenia karty pojazdu.

W oświadczeniu muszą się znaleźć:

 • miejscowość i data sporządzenia oświadczenia,

 • imię i nazwisko właściciela pojazdu,

 • marka samochodu,

 • numer rejestracyjny samochodu,

 • numer karty pojazdu,

 • powód nieposiadania karty pojazdu: zgubienie, zniszczenie,

 • podpis właściciela pojazdu.

Upoważnienie do złomowania pojazdu

Upoważnienie do złomowania pojazdu będzie potrzebne, gdy właściciel nie może stawić się w stacji demontażu osobiście. Wówczas udziela pełnomocnictwa, które potwierdza własnoręcznie sporządzone upoważnienie.

Aby upoważnienie było respektowane przez stację demontażu, powinno zawierać:

 • miejsce i datę sporządzenia upoważnienia,

 • dane właściciela, współwłaścicieli i osoby upoważnionej: imię, nazwisko, adres, seria i numer i seria dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty,

 • model, typ i markę samochodu,

 • numer rejestracyjny pojazdu,

 • numer VIN pojazdu,

 • upoważnienie do:

  • zezłomowania,

  • odbioru gotówki,

  • podpisania umowy kupna-sprzedaży,

 • podpisy właściciela, współwłaścicieli i osoby upoważnionej.

Co zrobić po kasacji pojazdu?

Po zezłomowaniu pojazdu, należy w ciągu następnych 30 dni udać się do wydziału komunikacji i dokonać jego wyrejestrowania. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dowód tożsamości,
 • dowód uiszczenia opłaty (10 zł),
 • tablice rejestracyjne,
 • zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu.

Dodatkowo, były właściciel powinien powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zezłomowaniu pojazdu. Warto to zrobić, aby w dalszym ciągu nie naliczały się opłaty za ubezpieczenie OC. Można także starać się o zwrot niewykorzystanej składki OC - w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Lepiej sprzedać, czy oddać na auto szrot?

Ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wiele zależy od tego, w jakim stanie jest pojazd. Jeżeli nie nadaje się już do dalszej jazdy, dużo lepszym rozwiązaniem jest złomowanie. Jednak jeśli samochód ma jakąkolwiek wartość kolekcjonerską, warto poszukać kupca, który mógłby podarować mu “drugie życie”. Niestety, osób, które odkupują takie samochody jest coraz mniej. Poza tym, sprzedaż starego, długo eksploatowanego samochodu osobie prywatnej niesie ze sobą pewne zagrożenia - nie mamy pewności, co stanie się z pojazdem po dokonaniu transakcji. Kupiec może używać go w sposób niezgodny z prawem. Nader często nabywane w ten sposób pojazdy, po wyciągnięciu części trafiają na nielegalne złomowiska lub zostają spalone.

W przypadku złomowania samochodu właściciel pojazdu otrzyma dokumenty, który będzie dowodem na to, że auto nie może zostać już w żaden sposób nielegalnie wykorzystany.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - złomowanie pojazdów w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie