Upoważnienie do wymeldowania - wzór pełnomocnictwa [PDF, DOC] druk 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 24 lipca 2023

Pełnomocnictwo do wymeldowania

Wymeldowania z miejsca zamieszkania np. po wypowiedzeniu umowy najmu, można dokonać osobiście w urzędzie lub poprzez pełnomocnika. W przypadku upoważnienia osób trzecich potrzebne będzie pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania. Kto może zostać pełnomocnikiem? Jak napisać pełnomocnictwo? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zostać pełnomocnikiem przy wymeldowaniu?

Pełnomocnikiem może zostać osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, czyli taka, która ukończyła 18 lat. Może być to zarówno członek rodziny, jak i obca osoba.

Upoważnienie do wymeldowania - cena

Złożenie pełnomocnictwa do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego nie podlega żadnym opłatom, o ile pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom lub rodzeństwu. Jeżeli pełnomocnikiem zostaje ktoś spoza najbliższej rodziny, wówczas za upoważnienie należy zapłacić 17 złotych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Pełnomocnictwo do wymeldowania

Wymagane dokumenty

Aby pełnomocnik mógł bez przeszkód dokonać wymeldowania, musi posiadać przy sobie:

Jak napisać pełnomocnictwo do wymeldowania?

Jak napisać pełnomocnictwo do wymeldowania? 

Dokument upoważniający do wymeldowania z miejsca zamieszkania powinien zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • dane upoważniającego:
 • dane pełnomocnika:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • adres, z którego osoba zostaje wymeldowana,
 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, które zostaną wymeldowane razem z osobą upoważniającą,
 • odręczny podpis upoważniającego.

Wzór upoważnienia do wymeldowania

Poniżej znajduje się wzór pełnomocnictwa do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego, opracowany w dwóch formatach: PDF oraz DOC.

Pełnomocnictwo do wymeldowania

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do wymeldowania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo do wymeldowania [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do wymeldowania [PDF]
Pobierz dokument