Dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy 2022 - informacje i wniosek

Dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy

Jak zdobyć dofinansowanie do studiów podyplomowych z Urzędu Pracy?

Możesz starać się o dofinansowanie swoich studiów podyplomowych, które pozwolą ci zdobyć nowe umiejętności i tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy.

Ile wynosi dofinansowanie i jak długo można je otrzymywać?

Przyznane dofinansowanie może pokrywać nawet do 100% kosztów Twoich studiów podyplomowych, jednak górny limit wynosi 300% średniego wynagrodzenia. Dodatkowo, w czasie studiów możesz otrzymywać również stypendium, które wynosi 20% obowiązującego zasiłku dla bezrobotnych.

Czy w trakcie pobierania dofinansowania studiów podyplomowych można podjąć pracę?

Tak. Osoba, której zostało przyznane takie dofinansowanie, i która w trakcie trwania studiów podjęła pracę lub rozpoczęła działalność gospodarczą, nadal może korzystać ze świadczenia, do czasu planowanego ukończenia studiów. Może pobierać także stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. 

Osoba korzystająca z dofinansowania studiów podyplomowych jest zobowiązana do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz do przedstawienia dyplomu/świadectwa ukończenia tych studiów.


Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie studiów?

Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy → Skorzystaj z wyszukiwarki, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się urząd w Twojej okolicy!

Wzór wniosku znajdziesz na stronie www swojego Urzędu Pracy.

Do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty:

 • dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji i kosztach studiów podyplomowych, 
 • numer konta bankowego organizatora studiów (wpłata dokonywana jest bezpośrednio na jego konto),
 • dokument uprawdopodabniający uzyskanie odpowiedniej pracy po zakończeniu studiów podyplomowych (wymagany w niektórych urzędach pracy), na przykład:
  • deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia Cię po ukończeniu studiów podyplomowych,
  • twoja deklaracja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej po ukończeniu studiów podyplomowych.

Wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Złożone dokumenty mogą podlegać opiniowaniu przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędy Pracy, co do zasadności udzielenia takiego dofinansowania. 

Jakie informacje zawiera umowa z Urzędem Pracy w miejscowości ?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisujesz z Urzędem Pracy umowę o dofinansowanie. Znajdziesz w niej między innymi:

 • informacje na temat studiów, które chcesz podjąć:
  • nazwę studiów/kierunku,
  • termin realizacji i planowany termin ukończenia,
  • nazwę i adres organizatora zajęć.
 • kwotę dofinansowania oraz informację o numeru konta bankowego (wpłata jest dokonywana bezpośrednio)
 • zobowiązanie do zwrotu przyznanych środków jeśli nie ukończysz studiów lub jeśli przerwiesz je z własnej winy.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Czy Twoja firma świadczy usługi związane z tą sprawą?