Urząd Dzielnicy

Weryfikacja: 7 kwietnia 2022


Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach dzielnic

Urząd dzielnicy

Czym są urzędy dzielnicy?

To instytucje, które stanowią część urzędu miasta, lecz zajmują się wyłącznie sprawami jednej dzielnicy. W Polsce urzędy dzielnicy występują wyłącznie w Warszawie - stolica jest podzielona na 18 dzielnic, a w każdej z nich znajduje się po jednym urzędzie:

Na czele dzielnicy stoi burmistrz wspomagany przez radę dzielnicy.

Kompetencje warszawskich urzędów dzielnicy

Zasadniczo urzędy dzielnicy mają podobne kompetencje do urzędów miast i gmin. W swoim urzędzie mieszkańcy Warszawy mogą załatwić sprawy urzędowe w zakresie najważniejszych potrzeb i inicjatyw w dzielnicy. Instytucja ta zajmuje się sprawami dotyczącymi różnych aspektów o charakterze lokalnym, w tym:

 • inwestycjami (remonty dróg i ścieżek rowerowych, budowy basenów, rewitalizacje parków);
 • działalnością placówek opiekuńczych, edukacyjnych, sportowych, społecznych, kulturalnych itd.;
 • utrzymywaniem czystości i porządku;
 • życiem kulturalnym;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 • ochroną środowiska i zwierząt;
 • utrzymaniem miejsc pamięci narodowej;
 • prowadzeniem ewidencji ludności i rejestru działalności gospodarczej;
 • wydawaniem dowodów osobistych;
 • rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy;
 • pobieraniem podatków i opłat;
 • zarządzaniem nieruchomościami w obrębie dzielnicy.

Internetowa rezerwacja kolejki w urzędzie dzielnicy

Urzędy dzielnicy, podobnie jak wiele innych urzędów w Polsce, umożliwiają zarezerwowanie wizyty przez Internet. Dzięki temu petent może zaoszczędzić sporo czasu, który musiałby spędzić, czekając w kolejce w urzędzie. Aby zarezerwować kolejkę, wystarczy wejść na stronę internetową urzędu i wybrać opcję “Umów wizytę” lub “Rezerwacja kolejki”.