Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej lub chorej - wzór podania [DOC, PDF] 2023

Weryfikacja: 22 maja 2023

Opiekun lub opiekunka dla osoby starszej

Osoby starsze oraz ciężko chore często wymagają całodobowej opieki, a nie każdy jest im ją w stanie zapewnić. Dlatego ośrodki pomocy społecznej oferują wsparcie w postaci wizyt pielęgniarki środowiskowej. Jak się o nie starać? Jakie warunki trzeba spełniać, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym zajmuje się opiekun dla osób starszych?

Opiekun dla osób chorych i starszych ma wiele różnych obowiązków. Należą do nich:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie),
 • karmienie,
 • podawanie leków,
 • robienie zastrzyków, zmiana opatrunków,
 • rehabilitacja,
 • pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu podopiecznego,
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • załatwianie spraw poza domem (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu),
 • organizowanie wolnego czasu podopiecznemu,
 • pomoc rodzinie podopiecznego (np. udzielanie informacji na temat stanu zdrowia chorego).

Kto może starać się o opiekunkę?

Kto może starać się o opiekunkę dla starszej osoby?

Aby ośrodek pomocy społecznej mógł przyznać opiekę domową na osobę starszą lub chorą, pacjent musi spełniać następujące warunki:

 • nie wymaga hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie zgadza się na wysłanie do centrum opieki długoterminowej,
 • jest chory przewlekle,
 • jest samotny bądź posiada rodzinę, która nie jest mu w stanie zapewnić opieki, 
 • posiada skierowanie wystawione przez lekarza we współpracy z NFZ oraz opinię pielęgniarki środowiskowej.

Jeżeli osoba spełnia określone warunki, może się starać o przyznanie opiekuna.

Osoby ciężko chore, które wymagają długoterminowej, domowej opieki z uwagi na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, mogą starać się o pielęgniarską domową opiekę długoterminową.

Od czego zależy przyznanie opieki dla osoby starszej?

To, czy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, zależy przede wszystkim od zasobów gminy. W dalszej kolejności pod uwagę bierze się sytuację materialną i życiową oraz stan zdrowia pacjenta. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich czynników, organ podejmuje decyzje w tej sprawie. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o przyznanie opiekuna osoby starszej

Wzór wniosku o przyznanie opiekuna dla osoby starszej

Kto może złożyć podanie?

Dokumenty w sprawie przyznania opiekuna może złożyć osoba, która ma być objęta opieką lub jej przedstawiciel ustawowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Podanie wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu wyszukiwarka

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub telefonicznie (w wyjątkowych przypadkach).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty do przyznania opiekuna

Wymagane dokumenty

Osoba starająca się o przyznanie opiekuna musi zgromadzić, a następnie złożyć następujące dokumenty:

Instytucje mogą posiadać własne wzory wniosków o opiekę dla osoby starszej. Przed złożeniem dokumentów warto upewnić się, czy wypełniony wniosek zostanie przyjęty.

Wywiad środowiskowy

Po dostarczeniu do OPS dokumentów organ przeprowadzi z chorym wywiad środowiskowy, który stanowi podstawę przyznania opiekuna. Wywiad przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc lub miejscu jej pobytu. Jego celem jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby wnioskującej oraz jej rodziny. Podczas rozmowy ustalany jest plan pomocy, który jest egzekwowany podczas udzielania wsparcia przez opiekuna. 
 

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Ile czeka się na rozpatrzenie podania?

Czas rozpatrzenia wniosku zależy od sprawności pracy organu.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - opieka nad osobą starszą, chorą w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie opieki dla osoby starszej, chorej [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przyznanie opieki dla osoby starszej, chorej [PDF]
Pobierz wniosek