Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Aktualizacja: 11 września 2020Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji fiansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy nie ma odgórnie ustalonej stawki, zależny jest od kilku czynników:

 • dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,
 • wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania / domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci itp.)
 • innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Dodatek obliczany jest indywidualnie, przez urzędnika instytucji, w której zgłaszasz swój wniosek.

Komu przysługuje dodatek do mieszkania?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki:

 1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu - osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:
  • może być właścicielem lokalu,
  • może go wynajmować,
  • może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie)
  • lub może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu taliego lokum).
 2. spełnia kryterium dochodowe - aktualne kryterium dochodowe wynosi 125% najniższej emerytury (2020 r.). Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym bierzemy sumę dochodów za ostatnie 3 miesiące przed złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik w Twojej gminie).
 3. zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni - kryterium to jest określone odgórnie, obecnie maksymalna powierzchnia lokalu kwalifikującego się do dodatku mieszkaniowego wynosi odpowiednio:
  • 52m2
  • 60m2 w przypadku, kiedy powierzchnia pokoi i kuchni stanowi nie więcej niż 60% całego lokalu (na przykład kiedy Twoje mieszkanie posiada sporo korytarzy).

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Przyznany dodatek ważny jest przez okres 6 miesięcy. Liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, który nastąpił po złożeniu wniosku.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, czynsz za lokal musi być na bieżąco opłacany. Jeśli pojawią się zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek wygasa całkowicie. 


Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Jakie dokumenty należy złożyć?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć kilka dokumentów, w zalezności od Twojej sytuacji mieszkaniowej:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pobierz dokument w dziale Wnioski i dokumenty z prawej strony). Uwaga! Jeśli starasz się o dodatek do mieszkania, Twój wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca od Ciebie czynsz. Jeśli mieszkasz w domu, nie musisz posiadać takiego potwierdzenia,
 2. deklaracja o dochodach - powinna zawierać dochody wszystkich domowników, za ostatnie 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
 3. informacja o powierzchni użytkowej lokalu - czyli dokument, który potwierdzi, że mieścisz się w kryterium 52m2 (lub 60m2, w zależności od powierzchni kuchni + pokoi)
 4. rachunki i inne wymagane dokumenty, np. rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie. Dowiedz się o dodatkowych dokumentach bezpośrednio w instytucji, do której będziesz składać wniosek.

Gdzie złożyć wniosek i ile to kosztuje?

Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się do odpowiedniego punktu terenowego pomocy społecznej, czyli np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub jego gminnego odpowiednika (GOPS). Skorzystaj z wyszukiwarki na dole strony i znajdź odpowiednią instytucję w swojej lokalizacji.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się bezpłatnie.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, decyzja zostaje wydana w terminie do 30 dni.


Sprawdź kto przyjmuje wnioski o dodatek mieszkaniowy w Twojej miejscowości

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Dodatek mieszkaniowy