Certyfikat rezydencji CFR-1 - wniosek 2023 online i wzór PDF jak wypełnić

Certyfikat rezydencji stanowi potwierdzenie zamieszkania bądź siedziby na terenie danego kraju. Dokument wydawany jest na wniosek podatnika, na formularzu CFR-1. Potwierdza on rezydencję podatkową płatnika, co pozwala podmiotowi uniknąć podwójnego opodatkowania. Kiedy potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej? Gdzie należy złożyć wniosek w tej sprawie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może złożyć wniosek o certyfikat CFR-1?

Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej dotyczy podatników podatku dochodowego, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski. Podatnik  może złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika.

Kiedy jest potrzebny certyfikat rezydencji CFR1

Kiedy potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej jest potrzebny m.in. w następujących przypadkach:

  • gdy osoba fizyczna uzyskuje dochody za granicą i chce rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce,
  • gdy osoba prawna, czyli firma, osiąga dochody zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, i chce ustalić kraj opodatkowania oraz sposób opodatkowania dochodów.

Certyfikat powinien zawierać dokładny, zgodny ze stanem faktycznym adres zamieszkania lub siedziby dla celów podatkowych oraz datę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie CFR-1 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić

Deklaracja CFR-1Wzór jak wypełnić deklarację CFR-1
 
 

Wyślij wniosek o wydanie CFR-1 online

Gdzie złożyć wniosek o CFR1?

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania CFR-1 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania → wyszukiwarka.

Jak można złożyć wniosek o wydanie certyfikatu CFR-1?

Wniosek o wydanie certyfikatu CFR-1 można złożyć na trzy sposoby:

  1. Dokument w formie papierowej można złożyć osobiście w urzędzie.
  2. Dokument papierowy można wysłać listem poleconym na adres właściwego organu podatkowego.
  3. Wniosek można złożyć również przez Internet, poprzez dodanie go jako załącznika do pisma ogólnego w e-Urzedzie Skarbowym lub przez platformę ePUAP. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie certyfikatu można złożyć w dowolnym momencie. To od podatnika zależy, kiedy będzie chciał uzyskać certyfikat rezydencji.

Ile kosztuje wydanie certyfikatu?

Wnioski o zaświadczenia składane przez e-Urząd Skarbowybezpłatne.

Wnioski i zaświadczenia złożone papierowo lub przez e-PUAP wymagają wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

Ile czeka się na otrzymanie certyfikatu rezydencji?

Skarb Państwa ma 7 dni od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wydanie certyfikatu rezydencji.

Czy można złożyć w tej sprawie zażalenie?

Można złożyć w tej sprawie zażalenie, jeżeli osoba zainteresowana otrzymała:

  • postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
  • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Należy złożyć je w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - certyfikat rezydencji CFR-1 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji - CFR-1 (PDF)
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji CFR-1 [PDF]
Pobierz dokument