Wykup mieszkania komunalnego - wnioski i bonifikaty [DOC, PDF] 2024

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 28 lutego 2024 6 min. czytania

W skrócie

 1. Czy warto wykupić mieszkanie komunalne? Tak, szczególnie jeśli gmina oferuje wysokie bonifikaty, co pozwala na wykup lokalu za kilkanaście procent jego wartości.
 2. Komu przysługują mieszkania komunalne? Dla osób z niskimi dochodami, spełniających warunki gminy (np. maksymalny dochód, ilość dzieci).
 3. Koszt wykupu mieszkania komunalnego: Różny w zależności od gminy. Bonifikaty mogą sięgać nawet 90% wartości mieszkania.
 4. Warunki wykupu mieszkania komunalnego: Miasto musi zdecydować o sprzedaży. Można wnioskować o wykup samemu, zwłaszcza jeśli inni sąsiedzi już wykupili mieszkania.
 5. Kiedy można wykupić mieszkanie komunalne? Najczęściej po 5-10 latach wynajmu, z regularnym opłacaniem czynszu.
 6. Wykupione mieszkanie a sprzedaż: Można sprzedać po 5 latach, wcześniej trzeba zwrócić bonifikatę (wyjątek stanowi zbycie na rzecz osoby bliskiej).
 7. Niezbędne dokumenty: Wniosek o wykup, umowa najmu, ewentualnie dowód wpłaty kaucji, zaświadczenie o zameldowaniu itp.
 8. Długość procedury wykupu: Od 6 do 18 miesięcy.
 9. Opłaty nabywcy: Wycena lokalu, akt notarialny, opłaty sądowe, cena nabycia lokalu.

Wykup mieszkania komunalnego

Czy warto wykupić mieszkanie komunalne?

Zdecydowanie tak, szczególnie jeżeli w miejscu zamieszkania można skorzystać z wysokich bonifikat. Można wtedy zostać właścicielem zamieszkiwanego lokalu, już za kilkanaście procent jego wartości. Należy pamiętać, że mowa tu tylko i wyłącznie o mieszkaniach komunalnych, czyli takich, których właścicielem jest miasto lub gmina.

Komu przysługują mieszkania komunalne?

Mieszkania komunalne są przeznaczone dla osób, które nie posiadają odpowiednich środków finansowych do najmu mieszkania na rynku prywatnym. Każda gmina określa swoje własne warunki, jakie należy spełnić w celu przyznania mieszkania komunalnego. Warunki te często dotyczą m.in.:

 • maksymalnego miesięcznego dochodu,
 • ilości dzieci,
 • zakazu posiadania innej nieruchomości mieszkalnej,
 • okresu zameldowania na terenie danej gminy.

Wniosek o mieszkanie komunalne należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Ile kosztuje mieszkanie komunalne?

Ile kosztuje wykup mieszkania komunalnego? Ceny za metr i bonifikata 2024

Ceny za wykup mieszkania komunalnego różnią się w zależności od gminy, miasta. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, a cenę takiej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę. Lokalne samorządy ustalają, jakie bonifikaty będą obowiązywać przy sprzedaży mieszkań. Stawki za wykup lokalu komunalnego oscylują od kilku do kilkudziesięciu procent jego wartości. Cena za metr zależy od ustaleń miejscowości, w której znajduje się mieszkanie. Koszt wykupu może zależeć także od długości najmu czy wartości rynkowej mieszkania. W niektórych miejscach w Polsce bonifikata osiąga pułap nawet 90%. Wysokość bonifikat zmienia się na przestrzeni czasu. Warto zapytać bezpośrednio w urzędzie gminy/miasta, jakie bonifikaty obowiązują → wyszukiwarka

Czy każde mieszkanie komunalne można kupić?

Niestety nie. Przede wszystkim to miasto decyduje, czy dane mieszkanie jest na sprzedaż. Urząd może sam ogłosić sprzedaż wybranych mieszkań, można się również zgłosić do niego z własnym wnioskiem, jako najemca. Warto w to zaangażować także sąsiadów - wspólnemu wykupywaniu mieszkań komunalnych miasto może być bardziej przychylne. Jeśli w zamieszkanym budynku już wcześniej sąsiad wykupił inne mieszkanie komunalne, z dużym prawdopodobieństwem urząd przychyli się i do wniosku najemcy.

Nie w każdym mieście czy gminie istnieje możliwość wykupienia mieszkania komunalnego. Szczegółowych informacji należy poszukiwać w urzędzie miasta lub gminy.

Kiedy nie można wykupić mieszkania komunalnego?

Wykup mieszkania komunalnego nie jest możliwy gdy:

 • jego stan prawny jest niejasny - na przykład kiedy nieruchomość posiada spadkobierców starających się o zwrot mienia, albo kiedy teren pod daną nieruchomością nie jest własnością gminy, a jedynie dzierżawą,
 • stan techniczny budynku lub samego lokalu jest zły,
 • najemca wynajmuje dany lokal zbyt krótko.

Kiedy można wykupić mieszkanie komunalne?

Po jakim czasie można wykupić mieszkanie komunalne?

Mieszkanie komunalne mogą wykupić najemcy, którzy mają podpisaną z samorządem umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony – taki lokator posiada prawo pierwokupu. Większość gmin i miast posiada warunek minimalnego okresu najmu, wynoszącego najczęściej powyżej 5 lub 10 lat. Czynsz w mieszkaniu, które chce się wykupić, musi być opłacany regularnie. Jeżeli urząd zlekceważy prawo pierwokupu, to najemca może się ubiegać o odszkodowanie.

Czy wykupione mieszkanie komunalne można później sprzedać?

Wykupione mieszkanie komunalne można sprzedać dopiero po 5 latach od wykupu, w przeciwnym razie konieczny będzie zwrot udzielonej bonifikaty. Wyjątek stanowi zbycie lokalu na rzecz osoby bliskiej. W takim przypadku bonifikata nie podlega zwrotowi.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty to przede wszystkim:

 • pisemny wniosek o chęć wykupu mieszkania komunalnego,
Wniosek o wykup mieszkania komunalnegoWzór jak wypełnić wniosek o wykup mieszkania komunalnego
 • aktualna umowa najmu (kserokopia) i/lub decyzja o przydziale lokalu komunalnego,
 • inne, według zapotrzebowania gminy/miasta, np.
 • akt zgonu lub stwierdzenie nabycia spadku - jeśli najemca jest spadkobiercą dotychczasowego najemcy.

Dokumenty składa się w urzędzie miasta/gminy, odpowiednim dla zamieszkiwanego lokalu.

Jak długo trwa nabycie mieszkania komunalnego?

Jak długo trwa wykupienie mieszkania komunalnego?

Po złożeniu odpowiedniego wniosku urząd podejmuje decyzję pozytywną (bądź negatywną) o sprzedaży. Uzasadnia ją na piśmie. Dopiero po otrzymaniu oficjalnej decyzji, sprawy nabierają swojego biegu:

 1. Urząd może wezwać do uzupełnienia dokumentów, jeśli będzie brakować istotnych informacji,
 2. Następnie zleca rzeczoznawcy wycenę lokalu oraz udziału w części wspólnej nieruchomości. Na tej podstawie ustala się rynkową wartość lokalu.
 3. Od wartości rynkowej ustala się bonifikatę, zgodną z uchwałą rady danej gminy, danego miasta. Może sięgać nawet kilkadziesiąt procent.
 4. Jeśli najemca zaakceptuje wycenę, bonifikatę i końcowy koszt nabycia mieszkania, następuje podpisanie aktu notarialnego, w którym ustala się odrębną własność lokalu.

Średnio procedura nabycia mieszkania komunalnego trwa około od 6 do 18 miesięcy. Władze niektórych miejsc w Polsce decydują się na zamknięcie programów bonifikatowych na najbliższe lata, dlatego warto już teraz podjąć decyzję o wykupieniu mieszkania.

Jakie opłaty musi pokryć nabywca lokalu mieszkalnego?

Nabywca mieszkania zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:

 • za sporządzenie wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego wpłatę kwoty równej cenie nabywanego lokalu lub w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty – pierwszą ratę oraz wpłatę pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • taksę notarialną i opłaty sądowe pobierane przez notariusza – wnoszone w dniu podpisania umowy sprzedaży lokalu. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wykup mieszkania komunalnego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Lubi wciąż być na bieżąco, a jej obecna praca wymaga pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami wielu instytucji, przez co nie przeoczy żadnej zmiany ani nowości w przepisach. Stara się wyjaśniać, jak człowiek człowiekowi, w jaki sposób najłatwiej załatwić daną sprawę urzędową. Jej misją jest udzielanie prostych wskazówek - zdaje sobie sprawę, że treści przepisane wprost z Dziennika Ustaw zazwyczaj nie są zrozumiałe dla zwykłego, szarego człowieka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji