Wykup mieszkania komunalnego - Wniosek 2021

Aktualizacja: 1 grudnia 2021

Wykup mieszkania komunalnego

Czy warto wykupić mieszkanie komunalne?

Zdecydowanie tak, szczególnie jeżeli w miejscu zamieszkania można skorzystać z wysokich bonifikat. Możemy wtedy zostać właścicielem lokalu, w którym mieszkamy, już za kilkanaście procent jego wartości. Należy pamiętać, że mowa tu tylko i wyłącznie o mieszkaniach komunalnych, czyli takich, których właścicielem jest miasto lub gmina.

Czy każde mieszkanie komunalne można kupić?

Niestety nie. Przede wszystkim to miasto decyduje, czy dane mieszkanie jest na sprzedaż oraz czy w ogóle może je sprzedać. Urząd może sam ogłosić sprzedaż wybranych mieszkań, można się również zgłosić do niego z własnym wnioskiem, jako najemca. Warto w to zaangażować także sąsiadów - wspólnemu wykupowi miasto może być bardziej przychylne. Jeśli w zamieszkanym przez nas budynku już wcześniej sąsiad wykupił inne mieszkanie komunalne, z dużym prawdopodobieństwem urząd przychyli się i do naszego wniosku.

Uwaga! Nie w każdym mieście czy gminie istnieje możliwość wykupienia mieszkania komunalnego. Szczegółowych informacji należy poszukiwać w urzędzie miasta lub gminy.

Kiedy nie można wykupić mieszkania komunalnego?

Wykup mieszkania komunalnego nie jest możliwy przede wszystkim, gdy:

 • jego stan prawny jest niejasny - na przykład kiedy nieruchomość posiada spadkobierców starających się o zwrot mienia, albo kiedy teren pod daną nieruchomością nie jest własnością gminy, a jedynie dzierżawą,
 • stan techniczny budynku lub samego lokalu jest zły,
 • wynajmujemy dany lokal zbyt krótko.

Ceny za wykup mieszkania komunalnego różnią się w zależności od gminy, miasta. To lokalne samorządy ustalają, jakie bonifikaty będą obowiązywać przy sprzedaży mieszkań. Stawki za wykup lokalu komunalnego oscylują od kilku do kilkudziesięciu procent jego wartości. Koszt wykupu może zależeć także od długości najmu czy wartości rynkowej mieszkania. W niektórych miejscach w Polsce bonifikata osiąga pułap nawet 90%. Wysokość bonifikat zmienia się na przestrzeni czasu. Warto zapytać bezpośrednio w urzędzie gminy/miasta, jakie bonifikaty obowiązują. Zachęcamy do wyszukania danych teleadresowych, korzystając z wyszukiwarki

Po jakim czasie można wykupić mieszkanie komunalne?

Mieszkanie komunalne mogą wykupić najemcy, którzy mają podpisaną z samorządem umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony – taki lokator posiada prawo pierwokupu. Większość gmin i miast posiada warunek minimalnego okresu najmu, wynoszącego najczęściej 5 lat. Czynsz w mieszkaniu, które chcemy wykupić, musi być opłacany regularnie. Jeżeli urząd zlekceważy prawo pierwokupu, to najemca może się ubiegać o odszkodowanie.

Czy wykupione mieszkanie komunalne można później sprzedać?

Tak, takie mieszkanie można później sprzedać z dużym zyskiem. Można to jednak zrobić dopiero po 5 latach od wykupu, w przeciwnym razie konieczny będzie zwrot udzielonej bonifikaty.


Wniosek o wykup mieszkania komunalnego

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty to przede wszystkim:

 • pisemny wniosek o chęć wykupu mieszkania komunalnego,
 • aktualna umowa najmu (kserokopia) i/lub decyzja o przydziale lokalu komunalnego,
 • inne, według zapotrzebowania gminy/miasta, np.
 • akt zgonu lub stwierdzenie nabycia spadku - jeśli jesteśmy spadkobiercą dotychczasowego najemcy.

Dokumenty składa się w urzędzie miasta/gminy, odpowiednim dla danego lokalu.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku, urząd podejmuje decyzję pozytywną (bądź negatywną) o sprzedaży. Uzasadnia ją na piśmie. Dopiero po otrzymaniu oficjalnej decyzji, sprawy nabierają swojego biegu:

 1. Urząd może wezwać do uzupełnienia dokumentów, jeśli będzie brakować istotnych informacji,
 2. Następnie zleca rzeczoznawcy wycenę lokalu oraz udziału w części wspólnej nieruchomości. Na tej podstawie ustala się rynkową wartość lokalu.
 3. Od wartości rynkowej ustala się bonifikatę, zgodną z uchwałą rady danej gminy, danego miasta. Może sięgać nawet kilkadziesiąt procent.
 4. Jeśli zaakceptujemy wycenę, bonifikatę i końcowy koszt nabycia mieszkania, następuje podpisanie aktu notarialnego, w którym ustala się odrębną własność lokalu.

Średnio procedura nabycia mieszkania komunalnego trwa około 6 miesięcy. Niektóre miejsca w Polsce zamykają programy bonifikatowe w najbliższych latach, więc jeśli zastanawiasz się nad wykupieniem swojego lokalu, to jest dobry moment, aby podjąć taką decyzję. 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - wykup mieszkania komunalnego w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie