Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór wypowiedzenia [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Ten rodzaj wypowiedzenia jest najkorzystniejszy dla obu stron - pracownika oraz pracodawcy. Umożliwia szybkie i bezkonfliktowe zakończenie współpracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron powód zakończenia stosunku pracy nie ma żadnego znaczenia. Jak napisać wypowiedzenie za porozumieniem stron? Kto może je złożyć? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to najłagodniejsza i najbardziej opłacalna forma zakończenia współpracy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika - w świetle prawa ten rodzaj zakończenia współpracy jest nazywany rozwiązaniem umowy, wypowiedzenie jest w tej sytuacji określeniem potocznym. Obie strony rozstają się w sposób szybki i bezkonfliktowy. To wypowiedzenie nie wymaga podawania powodu zakończenia współpracy. Często korzystają z niego pracownicy chcący np. przejść na emeryturę czy po prostu bezkonfliktowo zakończyć współpracę.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdym momencie zatrudnienia bez względu na to czy obejmuje nas umowa na czas próbny, określony czy nieokreślony.

Jeżeli do rozwiązania umowy doszło z powodu m.in. likwidacji zakładu pracy, a pracownik jest bliski osiągnięcia wieku emerytalnego, przysługuje mu świadczenie przedemerytalne

Kto może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Z propozycją takiego rozwiązania umowy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wówczas wspólnie ustalane są warunki zakończenia współpracy, czyli m.in. termin rozwiązania umowy.

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym momencie zaproponowanym przez strony umowy, np. w ciągu roku, miesiąca, tygodnia, lub z terminem natychmiastowym.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Wyróżniamy 3 sposoby rozwiązywania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracownik sporządza pismo i wyznacza warunki, a pracodawca na nie przystaje i składa podpis;
  • pracodawca sporządza pismo i wyznacza warunki, a pracownik na nie przystaje i składa podpis;
  • pracownik i pracodawca wspólnie sporządzają pismo i wyznaczają warunki i oboje składają podpis na gotowym dokumencie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

  • W górnej części dokumentu powinny być umieszczone: data i miejscowość,  dane pracownika i pracodawcy.
  • Nagłówek dokumentu powinien zawierać tytuł - "Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron".
  • W treści pisma należy uwzględnić datę zawarcia umowy oraz jej strony (pracownika i pracodawcę). Warto również wskazać proponowaną datę rozwiązania stosunku pracy.
  • Dokument powinien być własnoręcznie podpisany.

Wypowiedzenie można napisać samodzielnie lub skorzystać z poniższego wzoru w dwóch formatach: PDF oraz DOC.

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór PDF i DOC

Po złożeniu dokumentu, zarówno pracownik jak i pracodawca może w każdym momencie zawnioskować o wycofanie wypowiedzenia.

Odpowiedź na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest czynnością dwustronną, dlatego do jej dokonania jest potrzebna zgodnego oświadczenia obu stron. Jeżeli jedna ze stron nie zgodzi się na to rozwiązanie, wówczas nie dochodzi do zawarcia porozumienia. 

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie jest wymagana forma pisemna. Możliwe jest zawarcie jej w formie ustnej, jednak warto pamiętać, że dla celów dowodowych warto sporządzić dokument na piśmie. W przypadku zachowania formy pisemnej strona powinna napisać swoją decyzję (wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody) pod treścią dokumentu wraz z uwzględnieniem daty i podpisu. Zgoda musi uwzględniać termin, od którego dnia pracownik jest zwolniony ze świadczenia pracy. Jest to warunek konieczny, bez którego porozumienie nie jest wiążące. W przypadku braku zgody jednej ze stron porozumienie nie zostaje zawarte. Odrzucenie porozumienia może zostać dokonane w formie ustnej, natomiast brak odpowiedzi uznawane jest za brak zgody na rozwiązanie umowy w tej formie. 

Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w proponowanej dacie, to nie oznacza, że pracownikowi zaczyna biec okres wypowiedzenia. Taka sytuacja ma miejsce jeżeli pracownik uwzględni w dokumencie informacje, że w przypadku braku zgody pracodawcy pismo staje się wypowiedzeniem umowy o pracę. Brak tego zapisu oznacza, że pracownik jest nadal zatrudniony, a okres wypowiedzenia jeszcze się nie rozpoczął. W tej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna

Pozostałe rodzaje wypowiedzenia:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 25,8 tys. dokumentów!
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron DOC
Pobierz dokument
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron PDF
Pobierz dokument
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę [DOC]
Pobierz dokument
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu