Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór [PDF, DOC] 2023

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Ten rodzaj wypowiedzenia jest z pewnością najkorzystniejszy dla obu stron - pracownika oraz pracodawcy. Umożliwia szybkie i bezkonfliktowe zakończenie współpracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron powód zakończenia stosunku pracy nie ma żadnego znaczenia. Jak napisać wypowiedzenie za porozumieniem stron? Kto może je złożyć? Zapoznaj się z poradnikiem.

Czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to najłagodniejsza i najbardziej opłacalna forma zakończenia współpracy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Obie strony rozstają się w sposób szybki i bezkonfliktowy. Ten rodzaj wypowiedzenia nie wymaga podawania powodu zakończenia współpracy. Często korzystają z niego pracownicy chcący np. przejść na emeryturę czy po prostu bezkonfliktowo zakończyć współpracę.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdym momencie zatrudnienia bez względu na to czy obejmuje nas umowa na czas próbny, określony czy nieokreślony.

Jeżeli do rozwiązania umowy doszło z powodu m.in. likwidacji zakładu pracy, a pracownik jest bliski osiągnięcia wieku emerytalnego, przysługuje mu świadczenie przedemerytalne

Kto może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Z propozycją takiego rozwiązania umowy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wówczas wspólnie ustalają oni warunki zakończenia współpracy, czyli m.in. termin rozwiązania umowy.

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym momencie zaproponowanym przez strony umowy, np. w ciągu roku, miesiąca, tygodnia, lub z terminem natychmiastowym.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Wyróżniamy 3 sposoby rozwiązywania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracownik sporządza pismo i wyznacza warunki, a pracodawca na nie przystaje i składa podpis;
  • pracodawca sporządza pismo i wyznacza warunki, a pracownik na nie przystaje i składa podpis;
  • pracownik i pracodawca wspólnie sporządzają pismo i wyznaczają warunki i oboje składają podpis na gotowym dokumencie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

  • W górnej części dokumentu powinny być umieszczone: data i miejscowość,  dane pracownika i pracodawcy.
  • Nagłówek dokumentu powinien zawierać tytuł - "Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron".
  • W treści pisma należy uwzględnić datę zawarcia umowy oraz jej strony (pracownika i pracodawcę). Warto również wskazać proponowaną datę rozwiązania stosunku pracy.
  • Dokument powinien być własnoręcznie podpisany.

Wypowiedzenie można napisać samodzielnie lub skorzystać z poniższego wzoru w dwóch formatach: PDF oraz DOC.

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór PDF i DOC

Odpowiedź na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest czynnością dwustronną, dlatego do jej dokonania jest potrzebna zgodnego oświadczenia obu stron. Jeżeli jedna ze stron nie zgodzi się na to rozwiązanie, wówczas nie dochodzi do zawarcia porozumienia. 

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie jest wymagana forma pisemna. Możliwe jest zawarcie jej w formie ustnej, jednak warto pamiętać, ze dla celów dowodowych warto sporządzić dokument na piśmie. W przypadku zachowania formy pisemnej strona powinna napisać swoją decyzję (wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody) pod treścią dokumentu wraz z uwzględnieniem daty i podpisu. Zgoda musi uwzględniać termin, od którego dnia pracownik jest zwolniony ze świadczenia pracy. Jest to warunek konieczny, bez którego porozumienie nie jest wiążące. W przypadku braku zgody jednej ze stron porozumienie nie zostaje zawarte. Odrzucenie porozumienia może zostać dokonane w formie ustnej, natomiast brak odpowiedzi uznawane jest za brak zgody na rozwiązanie umowy w tej formie. 

Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w proponowanej dacie, to nie oznacza, że pracownikowi zaczyna biec okres wypowiedzenia. Taka sytuacja ma miejsce jeżeli pracownik uwzględni w dokumencie informacje, że w przypadku braku zgody pracodawcy pismo staje się wypowiedzeniem umowy o pracę. Brak tego zapisu oznacza, że pracownik jest nadal zatrudniony, a okres wypowiedzenia nie rozpoczął się. W tej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pozostałe rodzaje wypowiedzenia:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 33,4 tys. dokumentów!
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron DOC
Pobierz dokument
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron PDF
Pobierz dokument
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę [DOC]
Pobierz dokument
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę [PDF]
Pobierz dokument