Wniosek o Prawo Jazdy

Aktualizacja: 19 września 2020Kto może otrzymać prawo jazdy?

Aktualnie obowiązujące prawo dotyczące dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mówi, że polskie prawo jazdy może otrzymać każdy, kto spełni dwa poniższe warunki:

 1. mieszka na terenie Polski przynajmniej od 185 dni
 2. jest w odpowiednim wieku do uzyskania dokumentu, zgodnie z poszczególnymi kategoriami

Osoba spełniająca te kryteria może starać się o uzyskanie dokumentu, po złożeniu odpowiednich wniosków.

Ile trzeba mieć lat aby otrzymać prawo jazdy?

Granica wieku jest różna, w zależności od zakresu uprawnień.

WIEK UPRAWNIENIA
14 lat to najniższa granica, od której możemy uzyskać prawojazdy na kategorię AM (motorower i mały quad)
16 lat

osoby w tym wieku mogą uzyskać dokument w kategoriach:

 • kat. A1 (motocykl do 125 cm3 i mocy do 11kW, trójkołowiec),
 • kat. B1 (czterokołowiec, quad) 
 • kat. T (ciągnik rolniczy, walec, pojazd wolnobieżny)
18 lat

osoby pełnoletnie mogą starać się o wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów w kategoriach:

 • kat. A2 (motocykl do 35kW, trójkołowiec do 15kW)
 • kat. B (samochód do 3,5t i pojazdy z kat. T)
 • kat. B+E (pojazdy z kat. B + przyczepa)
 • kat. C1 (małe ciężarówki do 7,5t, pojazdy z kat T)
 • kat. C1+E (pojazdy z kat. C1 z przyczepą)
20 lat uprawnienia kat. A (każdy motocykl) jeśli posiadasz prawo jazdy kat. A2 od przynajmniej 2 lat
21 lat

osoby, które ukończyły 21 lat mogą uzyskać prawo jazdy w kategoriach:

 • kat. C (pojazdy pow. 3,5t, z wyjątkiem autobusu, pojazdy z kat. AM i T)
 • kat. C+E (pojazdy z kat. C + przyczepa)
 • kat. D1 (autobus o dł. do 8m, do przewozu max 17 osób z kierowcą)
 • kat. D1+E (pojazdy z kat. D1 z przyczepką)
 • uprawnienia do prowadzenia tramwaju 
24 lata prawo jazdy kat. A (każdy motocykl), jeśli nie posiadałeś wcześniej dokumentu A2 (przynajmniej od 2 lat) oraz prawo jazdy w kat. D (autobus).

Ile kosztuje prawo jazdy?

W 2020 roku opłata za wyrobienie prawa jazdy wynosi 100 zł, a opłata ewidencyjna to 50 gr.

Prawo jazdy kosztuje 100,50 zł.

Jakie parametry powinno mieć zdjęcie do prawa jazdy?

Zdjęcia do dokumentów posiadają szereg wytycznych, które muszą być spełnione, aby urzędnik przyjął fotografię do dokumentu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze parametry.
Zdjęcie do prawa jazdy powinno być:

 • w wymiarze: 3,5 x 4,5 cm
 • kolorowe
 • aktualne, czyli nie starsze niż 6 miesięcy od dnia składania wniosku
 • ostre i wyraźne, bez pikseli
 • z naturalnym kontrastem, na jednolitym jasnym tle

Jak wyrobić prawo jazdy?

Poniżej przedstawiamy rodzaje wniosków podzielone ze względu na status:

Wniosek o nowe prawo jazdy krajowe (po raz pierwszy)

Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego. Na postawie tego wniosku kandydat uzyskuje PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Bez niego nie może przystąpić do szkolenia. Zatem aby uzyskać prawo jazdy po raz pierwszy należy:

 1. Złożyć wniosek i uzyskać PPK.
 2. Wykonać badania lekarskie, ukończyć kurs szkoleniowy i zdać państwowy egzamin.
 3. Uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł i przekazać dowód wpłaty do Wydziału Komunikacji.
 4. Odebrać gotowy dokument.

Wniosek o wymianę prawa jazdy (wydanie wtórnika)

Do obowiązkowej wymiany dokumentu w ciągu 30 dni jest zobowiązany każdy kto:

 • zmienił miejsce zamieszkania
 • zmienił dane osobowe, np. imię, nazwisko
 • posiada przeterminowane prawo jazdy
 • posiada czasową kategorię prawa jazdy, która straciła ważność

Zasada postępowania jest bardzo podobna jak w przypadku wyrabiania dokumentu po raz pierwszy. Należy skompletować odpowiednie dokumenty (badania lekarskie, wniosek, zdjęcie, opłata) i złożyć je w wydziale komunikacji odpowiedniego urzędu. Koszt wydania wtórnika prawa jazdy: 100,50 zł.

Gdzie złożyć wniosek o prawo jazdy?

Wnioski o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem i innymi pojazdami składa się w:

 • w urzędzie starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania,
 • w urzędzie miasta – jeśli Twoje miasto posiada prawa powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy – jeśli jesteś mieszkańcem Warszawy.

Odpowiednio wypisany wniosek możesz również wysłać pocztą.

Ile się czeka na prawo jazdy i jak sprawdzić jego status?

Dokument zostanie przygotowany do odbioru:

 • do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty,
 • do 30 dni, jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności do wyjaśnienia,
 • do 2 miesięcy, jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Status prawa jazdy możesz sprawdzić na stronie info-car.pl, podając: PESEL / datę urodzenia lub numer PPK oraz imię i nazwisko. Strona wyświetli informację o aktualnym stanie sprawy.


Sprawdź kto przyjmuje wnioski o prawo jazdy w Twojej miejscowości

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Prawo jazdy

Pobierz wniosek o prawo jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy krajowego

Pobierz wniosek