Wniosek o uzasadnienie wyroku - opłata i wzór [DOC, PDF] 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 3 stycznia 2024 5 min. czytania

Uzasadnienie wyroku

Postępowanie sądowe zwykle kończy się wyrokiem. Jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się z wydanym przez sąd werdyktem, może złożyć apelację. Zanim to jednak nastąpi, warto, a wręcz należy, najpierw poznać argumenty i motywy jakimi kierował się sąd wydając wyrok. Informacje te, wraz z podstawą prawną rozstrzygnięcia zawarte są w uzasadnieniu wyroku. Jest to dokument, o który można wnioskować. Jak, kiedy i gdzie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest uzasadnienie wyroku?

Jest to dokument przydatny w sytuacji, gdy jedna ze stron zamierza odwoływać się od wydanego wyroku. Zawarte są w nim podstawy, którymi kierował się sąd podczas wydawania wyroku. Jest to szczególnie ważne w perspektywie przyszłej możliwej apelacji – na podstawie uzasadnienia wyroku można wskazać błędy, które zdaniem wnioskującego popełnił sąd podczas postępowania. 

W świetle obecnych przepisów nie ma możliwości złożenia apelacji bez wcześniejszego uzyskania uzasadnienia wyroku. 

Nie ma konieczności składania wniosku o uzasadnienie wyroku, jeżeli żadna ze stron nie planuje apelacji, jednak obie mają taką możliwość niezależnie od tego, czy zgadzają się z wyrokiem sądu, czy też nie. 

Kto może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek w tej sprawie mogą złożyć obie strony postępowania, chcące poznać podstawy wydania konkretnego wyroku.

Gdzie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sądzie, który wydał wyrok. 

Kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku? Termin

Wniosek ten należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Termin ten jest ściśle przestrzegany przez sądy – nawet jednodniowa zwłoka przekreśla szansę wnioskującego na uzyskanie uzasadnienia, a co za tym idzie – traci prawo do apelacji.

Cena wniosku o uzasadnienie wyroku

Ile kosztuje złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku?

Opłata za złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku wynosi 100 złotych. Ustawodawca nie przewidział zmniejszenia opłaty, nawet jeśli wniosek dotyczy tylko części orzeczenia. Z tego względu najrozsądniejszym działaniem jest żądanie uzasadnienia całego wyroku. 

Jak dokonać opłaty?

Opłatę za złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku można uiścić na kilka sposobów:

 • za pomocą przelewu bankowego na konto sądu, który wydał wyrok;
 • za pośrednictwem platformy internetowej e-Płatności;
 • przekazem pocztowym;
 • gotówką w kasie sądu; 
 • za pomocą elektronicznych znaków sądowych dostępnych w kasie urzędu lub specjalnych wpłatomatach. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Aby wniosek w sprawie został rozpatrzony, należy zawrzeć w nim takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia;
 • dane sądu, do którego kierujemy wniosek;
 • dane stron postępowania, ich przedstawicieli i pełnomocników;
 • sygnatura sprawy;
 • określenie jakiego wyroku dotyczy wniosek; 
 • tytuł: “Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem”;
 • prośba o uzasadnienie wyroku;
 • prośba o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem (należy zawrzeć także adres, na który odpis ma być dostarczony, bez wpisu żądania doręczenia, sąd sporządzi wyłącznie uzasadnienie nie doręczając go);
 • określenie czy wniosek dotyczy całości, czy też części wyroku z oznaczeniem tej części; 
 • własnoręczny podpis;
 • spis załączników.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie sporządzonego wniosku, należy dostarczyć jedynie dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Co dalej po złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku?

Po złożeniu dokumentów wnioskującemu pozostaje czekać na wydanie dokumentu. Kiedy już go otrzyma, może skorzystać z jednego ze środków odwoławczych w sprawie wyroku: apelacji lub zażalenia. Apelację może złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, zaś zażalenie - 7 dni.

Jak długo czeka się na uzasadnienie wyroku?

Jak długo czeka się na uzasadnienie wyroku?

Jeżeli w dostarczonym wniosku bądź dokumentach nie ma żadnych braków, sąd powinien sporządzić uzasadnienie wyroku w ciągu dwóch tygodni od dnia wpłynięcia dokumentacji. Jeżeli braki się pojawią, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni

Sąd odrzuci wniosek niedopuszczalny, czyli taki, który nie przysługuje, wniosek spóźniony, czyli złożony po terminie, wniosek nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwań sądu.

Uzasadnienie zostanie dostarczone do odbiorcy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej – stąd dłuższy czas oczekiwania.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - uzasadnienie wyroku w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,3 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji