Wniosek o uzasadnienie wyroku [DOC, PDF] 2022

Weryfikacja: 3 grudnia 2021

Uzasadnienie wyroku

Postępowanie sądowe zwykle kończy się wyrokiem. Jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się z wydanym przez sąd wyrokiem, może złożyć apelację.  Zanim to jednak nastąpi, warto, a wręcz należy, najpierw poznać powody, dla których wyrok jest taki, a nie inny. Informacje te zawarte są w uzasadnieniu wyroku. Jest to dokument, o który można wnioskować. Jak, kiedy i gdzie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku? Odpowiedzi znaleźć można w poniższym poradniku.

Czym jest uzasadnienie wyroku?

Jest to dokument przydatny w sytuacji, gdy jedna ze stron zamierza odwoływać się od wydanego wyroku. Zawarte są w nim podstawy, którymi kierował się sąd podczas postępowania. Jest to szczególnie ważne w perspektywie przyszłej możliwej apelacji – na podstawie uzasadnienia wyroku można wskazać błędy, które zdaniem wnioskującego popełnił sąd podczas postępowania. 

Uwaga! W świetle obecnych przepisów nie ma możliwości złożenia apelacji bez wcześniejszego uzyskania uzasadnienia wyroku. 

Jeżeli nie planujemy apelacji, nie ma konieczności składania wniosku o uzasadnienie wyroku, jednak każda ze stron ma taką możliwość niezależnie od tego, czy zgadzają się z wyrokiem sądu, czy też nie. 

Kto może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek w tej sprawie mogą złożyć obie strony postępowania, chcące poznać podstawy wydania konkretnego wyroku.

Gdzie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sądzie, który wydał wyrok. 

Kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku? Termin

Wniosek ten należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Termin ten jest ściśle przestrzegany przez sądy – nawet jednodniowa zwłoka przekreśla szansę wnioskującego na uzyskanie uzasadnienia, a co za tym idzie – traci prawo do apelacji.

Ile kosztuje złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku?

Wniosek o uzasadnienie wyroku podlega opłacie w wysokości 100 złotych

Jak dokonać opłaty?

Opłatę za złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku można uiścić na 3 sposoby:

 • za pomocą przelewu bankowego na konto sądu, który wydał wyrok;
 • za pośrednictwem platformy internetowej e-Płatności;
 • za pomocą elektronicznych znaków sądowych dostępnych w kasie urzędu lub specjalnych wpłatomatach. 

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Aby wniosek w sprawie został rozpatrzony, należy zawrzeć w nim takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia;
 • dane sądu, do którego kierujemy wniosek;
 • dane stron postępowania, ich przedstawicieli i pełnomocników;
 • sygnatura sprawy;
 • określenie jakiego wyroku dotyczy wniosek; 
 • tytuł: “Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem”;
 • prośba o uzasadnienie wyroku;
 • prośba o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem (należy zawrzeć także adres, na który odpis ma być dostarczony);
 • określenie czy wniosek dotyczy całości, czy też części wyroku z oznaczeniem tej części; 
 • własnoręczny podpis;
 • spis załączników.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie sporządzonego wniosku, należy dostarczyć jedynie dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Jak długo czeka się na uzasadnienie wyroku?

Jeżeli w dostarczonym wniosku bądź dokumentach nie ma żadnych braków, sąd powinien sporządzić uzasadnienie wyroku w ciągu dwóch tygodni od dnia wpłynięcia dokumentacji. Jeżeli braki się pojawią, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni

Na otrzymanie uzasadnienia trzeba będzie poczekać nieco dłużej dlatego, iż jest ono dostarczane do odbiorcy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej – trzeba mieć zatem na uwadze czas wysyłki.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - uzasadnienie wyroku w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - uzasadnienie wyroku


Powiązane tagi