Wniosek o przyjęcie do żłobka

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Wniosek o przyjęcie do żłobka

Zapisanie dziecka do żłobka to jednocześnie przykra konieczność i możliwość dla rodzin, które chcą lub potrzebują być w pełni aktywne zawodowo. Jeśli kończysz urlop macierzyński lub wychowawczy i planujesz skorzystać z dodatkowej opieki nad dzieckiem, powinieneś zainteresować się wnioskiem o przyjęcie do żłobka.

Kto może zapisać dziecko do żłobka?

Osoba uprawniona do zapisania dziecka do żłobka to rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Od kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Informacje dotyczące granicy wieku znajdują się na stronach interesujących nas żłobków, a dokładniej w tzw. Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin.

Uznaje się, że dopuszczalnym wiekiem, który dopuszcza dziecko do uczęszczania do żłobka to maksymalnie 3 rok życia. MInimalna granica wieku jest indywidualnie rozpatrywaną przez żłobek kwestią - niektóre z nich nie decydują się na przyjmowanie niemowlaków lub decydują się na przyjęcie starszych dzieci.

Co zawiera Statut Żłobka?

W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące placówki, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych.

Procedura obowiązująca przy zapisach do żłobka

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach na terenie Polski. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, urzędem gminy lub urzędem miasta. Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

Jeśli nie wiesz, który żłobek wybrać, to warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Postępowanie w przypadku zapisywania dziecka do żłobka

Wybór odpowiedniego żłobka - warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. Pod uwagę należy wziąć doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce.
Nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób dowiesz się o terminach rekrutacji i sposobie jej prowadzenia (stacjonarnym lub internetowym).

Co należy zrobić w przypadku rekrutacji internetowej?

 • Należy wejść na stronę internetową żłobku, urzędu miasta lub urzędu gminy.
 • Zapoznać się z listą obowiązujących dokumentów.
 • Znaleźć, wypełnić i wysłać wniosek o przyjęcie do żłobka.
 • Wydrukować, uzupełnić i odesłać wniosek do żłobka.

Co należy zrobić w przypadku tradycyjnej rekrutacji?

 • Odbierz w wybranym żłobku wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 • Po wypełnieniu należy zanieść dokumenty do placówki.
 • Oczekuj na decyzję.

Jeśli otrzymasz pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku - potwierdź swoje zainteresowanie i donieś dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Terminarz przyjęć do żłobka

Wnioski o przyjęcie do żłobków można składać przez cały rok, jednak należy pod uwagę należy wziąć indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie udało Ci się dołączyć do rekrutacji w terminie, możesz ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Wnioski obowiązujące w danym żłobku znajdują się na dedykowanych stronach internetowych lub stacjonarnie w placówkach. Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.: imię i nazwisko dziecka, jego PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania dziecka, termin przyjęcia do żłobka, planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach). Dodatkowo we wnioskach uwzględnia się informacje o stanie zdrowia, wprowadzonej diecie oraz rozwoju psychofizycznym. Kolejna rubryka poświęcona jest danym osobowych rodziców - zarówno mamy, jak i ojca. Wśród nich znajdują się: informacje o godzinach pracy, adres poczty elektronicznej, numery telefonów, uwagi (karta dużej rodziny, rodzeństwo w żłóbku itp.) i informacje o zatrudnieniu.

Wszelkie wątpliwości należy konsultować z pracownikami żłobków, którzy są odpowiednio przygotowani do tego, by odpowiadać na pytania rodziców.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - przyjęcie do żłobka w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie