Akt małżeństwa - Odpis, Wniosek online 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Odpis aktu małżeństwa

Do załatwienia pewnych spraw (m.in. wymiany paszportu po zmianie nazwiska) wymagany jest odpis aktu małżeństwa. Jak zdobyć taki dokument? Gdzie złożyć wniosek? Jakie opłaty trzeba będzie uiścić? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w poniższym poradniku!

Czym jest skrócony odpis aktu małżeństwa? 

Jest to kopia oryginalnego aktu, który sporządzany jest podczas rejestracji zawarcia małżeństwa. Pierwszy odpis skrócony otrzymuje się bezpłatnie na miejscu – aby otrzymać kolejny, należy złożyć wniosek i uiścić odpowiednią opłatę

Jakie są rodzaje odpisów aktu małżeństwa?

Istnieją 3 rodzaje odpisów aktu małżeństwa:

 • odpis skrócony - aktualna treść aktu, w której uwzględniono zmiany, jakich dokonano w dokumencie,
 • wielojęzyczny odpis skrócony – jeżeli jest potrzebny za granicą, nie wymaga tłumaczenia
 • odpis zupełny - zawiera wszystkie informacje od momentu jego sporządzenia, po ostanie zmiany.

Uwaga! Wielojęzyczny odpis skrócony może zostać wydany wyłącznie w formie papierowej!

W jakiej formie można otrzymać odpis?

Odpis aktu małżeństwa można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą);
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym można otrzymać na swoją skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów za wyjątkiem wielojęzycznego).

Kto może otrzymać odpis aktu zawarcia małżeństwa?

Przede wszystkim odpis może otrzymać każda osoba, której dany akt dotyczy.

O otrzymanie dokumentu dotyczącego innej osoby mogą starać się:

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu)
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne (jeśli uzasadnią),
 • instytucje i urzędy (jeśli uzasadnią),
 • pełnomocnicy powyższych.

Jak złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 1. osobiście – w Urzędzie Stanu Cywilnego – wniosek otrzymuje się i wypisuje na miejscu;
 2. przez Internet – za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 3. listownie – wypisany wniosek wysyłamy na adres urzędu.

Gdzie złożyć wniosek o odpis aktu małżeństwa? 

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto skorzystać z wyszukiwarki i dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek w okolicy!

Ile kosztuje odpis aktu małżeństwa? 

Po zawarciu małżeństwa, pierwszy skrócony odpis z aktu jest wydawany bezpłatnie. Za odpis nie trzeba płacić również w sytuacji, jeśli jest wymagany do załatwienia takich spraw, jak:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • świadczenie socjalne,
 • pomoc społeczna,
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS,
 • alimenty,
 • zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę,
 • przyznanie opieki, kurateli, adopcji.

W innych przypadkach, za odpis aktu małżeństwa należy zapłacić według poniższego cennika:

Rodzaj odpisu Koszt
Skrócony 22 zł
Papierowy odpis wielojęzyczny 22 zł
Zupełny 33 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Wniosek o odpis aktu małżeństwa

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Jeżeli odpis aktu małżeństwa, o który się staramy, dotyczy wnioskującego, jego współmałżonka, rodzeństwa lub wstępnych i zstępnych, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach należy jednak posiadać:

 • pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono;
 • potwierdzenie przelewu - jeżeli uiszczano opłaty za pomocą przelewu bankowego.

Mimo braku konieczności składania jakichkolwiek dokumentów prócz wniosku, warto przygotować dane, które na pewno będą wymagane podczas ubiegania się o odpis. W przypadku: 

 • własnego aktu małżeństwa: należy przygotować datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, datę i miejsce zawarcie małżeństwa oraz imię i nazwisko współmałżonka – oprócz tego można również podać inne dane, na przykład numer PESEL;
 • aktu innej osoby: potrzebne będzie imię i nazwisko osoby, miejsce i data jej urodzenia. Można również podać jej numer PESEL. Poza tym należy podać datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz dane współmałżonka (imię, nazwisko, numer PESEL).

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl i nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek”
 2. Następnie trzeba przejść przez proces logowania. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu strona przekieruje nas do wniosku.
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru, w jaki sposób chcemy odebrać odpis aktu.
 4. Wypełniamy wniosek i dołączamy potrzebne załączniki.
 5. Następnie należy wybrać cel wydania odpisu – czasem będzie on wymagał uzasadnienia!
 6. Wybieramy sposób płatności, za pomocą którego uiścimy wszystkie opłaty.
 7. Sprawdzamy dane wpisane we wniosku i podpisujemy go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Ostatnim krokiem jest odebranie odpisu aktu we wcześniej wybrany sposób. 

Jak złożyć wniosek w urzędzie ? 

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i danych.
 2. Następnie należy uiścić wszystkie opłaty (za odpis aktu i pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone).
 3. Składamy wniosek w urzędzie.
 4. Ostatnim krokiem jest odebranie gotowego odpisu.

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Na początku należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i dane.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie wszystkich wymaganych opłat
 3. Następnie wysyłamy wniosek do urzędu.
 4. Pozostaje czekać na informację zwrotną od urzędu i odebrać gotowy odpis we wcześniej wybrany sposób. 

Jak długo czeka się na wydanie odpisu? 

To, jak długo będzie trzeba czekać na dokument zależy od tego, jaką formę aktu wybrano podczas składania wniosku.

W przypadku elektronicznej wersji odpisu, zostanie on automatycznie wysłany na skrzynkę ePUAP, jeżeli:

 • akt dotyczy wnioskującego, jego dzieci, rodziców, małżonka, 
 • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,
 • wybrano we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz zdecydowano się na płatność online,
 • system potwierdził spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu. 

Uwaga! Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma wówczas mocy prawnej.

Warto wiedzieć! Jeśli odpis zostanie wydany automatyczne, w miejscu podpisu urzędnika będzie elektroniczna pieczęć ministra cyfryzacji, która także stanowi podpis kwalifikowany.

Jeżeli wnioskujący zdecydował się na papierową wersję odpisu, czas oczekiwania będzie dłuższy. Wynosi on:

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego;
 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru;
 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru.

Czy można odwołać się od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić wydania odpisu aktu małżeństwa, jeżeli staramy się o odpis aktu innej osoby, do którego nie mamy prawa. Istnieje możliwość odwołania się od negatywnej decyzji – można to zrobić w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć do kierownika urzędu, który przekaże je do wojewody, któremu podlega dany Urząd Stanu Cywilnego.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - odpis aktu małżeństwa w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - odpis aktu małżeństwa

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz dokument dot. sprawy - odpis aktu małżeństwa

Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dodatkowo należy przygotować:

 • potwierdzenie opłaty skarbowej
 • potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport)
Pobierz dokument