Ślub kościelny, konkordatowy - dokumenty, koszt 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 grudnia 2023

Ślub kościelny

Ślub kościelny to bardzo uroczysta forma zawarcia związku małżeńskiego. Ślubu udziela wówczas kapłan wybranej przez przyszłych małżonków religii. Jak przebiega ślub kościelny? Jakie formalności trzeba załatwić przed ceremonią? Ile kosztuje ślub kościelny? Czy można wziąć ślub kościelny bez cywilnego? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest ślub konkordatowy, kościelny?

Ślub konkordatowy jest to wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa. To rodzaj ceremonii przeprowadzanej przez kapłana wybranej wiary. Małżonkowie przysięgają sobie miłość przed bogiem, w obecności rodziny i przyjaciół, w wybranym przez siebie kościele. Ślub kościelny może odbywać się również w ramach ślubu konkordatowego, który jest połączeniem uroczystości cywilnej i kościelnej. Wówczas narzeczeni stają się małżonkami w świetle prawa kościoła oraz państwa. Konsekwencją ślubu konkordatowego, podobnie jak cywilnego, jest utworzenie wspólnego majątku - jeżeli małżonkowie nie chcą wspólności majątkowej, przed i po ślubie mogą starać się o rozdzielność majątkową.

Kto może wziąć ślub kościelny?

Kto może wziąć ślub kościelny?

Małżeństwo w obecności kapłana mogą zawrzeć osoby:

 • pełnoletnie,
 • niebędące w związku małżeńskim,
 • niespokrewnione w linii prostej oraz niebędące rodzeństwem (ślubu nie może wziąć np. ojciec z córką, brat z siostrą),
 • niespowinowacone w linii prostej (ślubu nie może wziąć np. synowa i teść),
 • niebędące w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Istnieje jednak kilka wyjątków. Ślub może wziąć kobieta niepełnoletnia, ale mająca co najmniej 16 lat, jeżeli otrzyma na to zgodę sądu. Zgoda sądu umożliwia również małżeństwo osobom spowinowaconym oraz dotkniętym chorobą psychiczną lub niedorozwojem. 

Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. 

Różnice ślubu kościelnego i cywilnego

Czym różni się ślub kościelny od cywilnego?

Ślub kościelny ma bardziej uroczysty charakter - narzeczeni składają przysięgę małżeńską przed Bogiem, w którego wierzą, zaś w przypadku ślubu cywilnego - przed urzędnikiem państwowym. Kapłan poucza małżonków o małżeństwie w prawie kościoła, do którego należą, a kierownik urzędu stanu cywilnego opowiada o skutkach zawarcia małżeństwa w prawie krajowym.

Alternatywą zarówno dla ślubu kościelnego jak i cywilnego może być ślub humanistyczny, który mogą zawrzeć również osoby tej samej płci.

Czy można wziąć ślub kościelny bez cywilnego?

Tak. Wówczas małżonkowie będą małżeństwem tylko w świetle prawa kościelnego. Wedle prawa krajowego będą dla siebie obcymi ludźmi. Nie oznacza to jednak, że jeżeli narzeczeni chcą być uznawani za małżeństwo zarówno przez prawo kościelne jak i krajowe, muszą brać 2 śluby. Wystarczy, że zdecydują się na ślub konkordatowy - połączenie ślubu cywilnego i kościelnego.

Gdzie zawrzeć ślub kościelny?

Ceremonia może odbywać się:

 • w świątyni,
 • w plenerze - jeżeli biskup archidiecezji wyrazi na to zgodę.

Ślub kościelny z niewierzącym

Ile kosztuje ślub kościelny?

Cena ślubu kościelnego będzie zależała od wymogów parafii. Koszty organizacji ceremonii w kościele mogą sięgać od 500 do nawet 2000 złotych. Należy do nich dołożyć dodatkowe usługi, takie jak organista, zapowiedzi kościelne czy sprzątanie kościoła po ceremonii.

Ślub kościelny z osobą niewierzącą - czy to możliwe?

Taki rodzaj zawarcia małżeństwa nazywa się ślubem jednostronnym. Gdy jedno z małżonków nie jest osobą wierzącą, drugie zaś należy do kościoła, to za zgodą biskupa diecezji mogą oni wziąć ślub kościelny. Dotyczy to również osób, które dokonały apostazji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ślub kościelny krok po kroku

Krok 1 - Wybór parafii na zawarcie małżeństwa

Zwyczajowo śluby kościelne organizuje się w parafii, do której należy przynajmniej jedno z narzeczonych. Jeżeli jednak będą oni chcieli wybrać inne miejsce na zorganizowanie uroczystości, powinni zgromadzić następujące dokumenty:

 • pismo księdza z parafii uprawnionej, w którym upoważnia inną parafię do udzielenia sakramentu małżeństwa i dopilnowania wszelkich formalności,
 • zgodę biskupa archidiecezji - w przypadku chęci zorganizowania ślubu kościelnego poza świątynią, w plenerze.

Termin ślubu kościelnego

Krok 2 - Zarezerwowanie terminu

Aby zarezerwować termin ślubu kościelnego, należy udać się do wybranej wcześniej parafii. Kancelaria parafialna poda małżonkom wszystkie dostępne terminy.

Krok 3 - Protokół ślubny

Po wybraniu terminu kapłan zaprosi narzeczonych na spisanie protokołu ślubnego. Wizyta na parafii trwa około 30-50 minut. Kapłan zada przyszłym małżonkom pytania na temat ich związku i wspólnej przyszłości.

Krok 4 - Zapowiedzi przedślubne

Po spisaniu protokołu narzeczeni otrzymają zapowiedzi przedślubne, które muszą dostarczyć do parafii, do których należą. Po ich wygłoszeniu otrzymają stosowne zaświadczenie, które następnie muszą dostarczyć do kościoła, w którym biorą ślub. Procedura ta nie dotyczy osób, które biorą ślub w parafii, do której są przypisani.

Krok 5 - Udział w naukach przedmałżeńskich 

Przed ceremonią małżonkowie muszą udać się na cykl nauk przedmałżeńskich. Kurs organizowany jest przez parafię, w której narzeczeni wezmą ślub kościelny. Narzeczeni mogą uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich online bądź weekendowo - ważne jest, aby po ich zakończeniu otrzymali właściwe zaświadczenie.

Dokumenty do ślubu kościelnego

Krok 6 - Ustalenie przebiegu uroczystości i okazanie dokumentów

Około tygodnia przed ceremonią, małżonkowie muszą udać się do parafii, w której wezmą ślub kościelny, aby omówić przebieg ceremonii i wykonać ewentualną próbę generalną. Termin ostatniego, przedślubnego spotkania, ustalany jest przez parafię.

Podczas tego spotkania, wiele parafii wymaga okazania:

 • dowodu osobistego,
 • świadectwa chrztu
 • świadectwa bierzmowania, 
 • zaświadczenia o ukończeniu nauk przedmałżeńskich,
 • zaświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej,
 • świadectwa nauki religii - nieobowiązkowo.

Okazanie dokumentów nie jest konieczne, jeżeli małżonkowie biorą ślub w parafii, do której należą. 

Krok 7 - Nabożeństwo

W dzień ceremonii warto pojawić się w kościele nieco wcześniej, aby upewnić się, iż wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Ceremonia przyjmuje charakter mszy świętej, podczas której państwo młodzi łączeni są świętym węzłem małżeńskim - wymieniają między sobą obrączki, a także wypowiadają słowa przysięgi, a kapłan owija ich złączone dłonie stułą kapłańską.

Słowa przysięgi małżeńskiej na ślubie kościelnym

Państwo młodzi podczas ceremonii w obrządku katolickim, wypowiadają następujące słowa przysięgi:

Ja, (imię), biorę Ciebie (imię) za męża i ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - Ślub kościelny w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu