Odwołanie od wyników rekrutacji - wzór odwołania do placówki edukacyjnej (przedszkola, szkoły podstawowej, liceum) [PDF, DOC] 2023

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

Jeżeli dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, szkoły podstawowej lub średniej, rodzic lub opiekun prawny może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Jak napisać odwołanie do przedszkola czy liceum, jakie elementy powinno zawierać i gdzie je złożyć? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy złożyć odwołanie do przedszkola, szkoły podstawowej lub liceum od decyzji komisji rekrutacyjnej?

Rodzic może złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w sytuacji, gdy:

 • nazwisko dziecka nie pojawiło się ani na liście przyjętych, ani nieprzyjętych do placówki, mimo złożonego podania,
 • inny kandydat mający mniejszą liczbę punktów niż dziecko został przyjęty, podczas gdy podanie dziecka zostało odrzucone,
 • dziecko zgromadziło tyle samo punktów, ile ostatni kandydat na liście przyjętych oraz spełnia wymagania uprawniające do pierwszeństwa przyjęcia np. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność (dziecka lub członka jego rodziny), objęcie pieczą zastępczą, problemy zdrowotne,
 • punkty dziecka zgromadzone w procesie rekrutacji zostały źle przeliczone.

Kto może złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej?

Kto może złożyć odwołanie od decyzji nieprzyjęcia do przedszkola, szkoły podstawowej, czy liceum?

Odwołanie od odmowy przyjęcia dziecka do przedszkolazapisania do szkoły podstawowej czy przyjęcia do liceum może złożyć rodzic, opiekun prawny małoletniego lub sam pełnoletni kandydat.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Odwołanie od wyników rekrutacji do placówki edukacyjnej  - postępowanie krok po kroku

1. Wniosek o uzasadnienie decyzji

Procedurę odwołania rozpoczyna się od wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki edukacyjnej. O uzasadnienie można się starać w ciągu 3 dni od dnia otrzymania decyzji. Komisja ma 3 dni od otrzymania wniosku na sporządzenie uzasadnienia. We wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do placówki edukacyjnej powinny się znaleźć następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane nadawcy: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu,
 • dane komisji rekrutacyjnej: nazwa placówki edukacyjnej, adres,
 • tytuł: wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola, szkoły podstawowej/średniej,
 • prośba o wydanie uzasadnienia,
 • uzasadnienie złożenia wniosku,
 • podpis przynajmniej jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych.
Wniosek o uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej - wzór PDF

Jak napisać odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej?

2. Złożenie odwołania

Do 3 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic lub pełnoletnie dziecko może złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dokument należy dostarczyć osobiście lub listownie do dyrektora placówki, który ma 3 dni na rozpatrzenie odwołania. Może zostać ono przyjęte, bądź odrzucone.

Jak napisać odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej?

W odwołaniu muszą się znaleźć:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane nadawcy: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu,
 • dane komisji rekrutacyjnej: nazwa placówki edukacyjnej, adres,
 • dane dziecka: imię, nazwisko, adres,
 • tytuł: odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia do przedszkola/szkoły podstawowej/szkoły średniej.
 • prośba o ponowne rozpatrzenie podania o przyjęcie do placówki edukacyjnej,
 • uzasadnienie,
 • podpis przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej - wzór PDF

Ile kosztuje złożenie odwołania?

Odwołanie się od decyzji rekrutacyjnej jest bezpłatne.

3. Skarga do sądu administracyjnego

Jeżeli placówka edukacyjna odrzuci odwołanie, rodzic lub pełnoletnie dziecko może złożyć skargę do sądu apelacyjnego. Dalsze postępowanie będzie prowadzone przez sąd. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do placówki edukacyjnej [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do placówki edukacyjnej [DOC]
Pobierz dokument
Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej [DOC]
Pobierz dokument
Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej [PDF]
Pobierz dokument