Rozdzielność majątkowa przed ślubem i po ślubie u notariusza lub w sądzie - skutki, koszt i pozew [PDF, DOC] wzór 2023

Weryfikacja: 24 lipca 2023

Rozdzielność majątkowa

Jeżeli małżonek chce chronić swój majątek, nie dzieląc go ze współmałżonkiem, powinien rozważyć podpisanie intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej. Na czym polega i jakie są jej skutki? Kiedy można zdecydować o rozdzielności majątkowej? Ile to kosztuje? Czy rozdzielność majątkową można znieść? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym jest rozdzielność majątkowa w małżeństwie?

Rozdzielność majątkowa to umowny ustrój majątkowy, w którym  małżonkowie pomimo zawarcia małżeństwa, nie posiadają wspólnego majątku - oznacza to, że nabywane w trakcie trwania małżeństwa  mienie należy wyłącznie do tej osoby, która je kupiła lub otrzymała, a nie do obojga małżonków. To samo dotyczy  osiąganych dochodów, jak i  zaciąganych długów.

Rozdzielność majątkowa może zostać zawarta także z wyrównaniem dorobków, co oznacza, że po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek współmałżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub otrzymanie mienia. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku już po zawarciu umowy majątkowej.

Pozytywne i negatywne skutki rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej posiada zarówno dobre, jak i złe strony.

Plusy rozdzielności majątkowej:

 • niezależność finansowa od małżonka, 
 • pozostanie właścicielem i swoboda dysponowania swoim majątkiem, 
 • łatwiejszy podział majątku w przypadku rozwodu,
 • ochrona przed długami - dzięki rozdzielności majątkowej małżonek nie odpowiada za długi współmałżonka,

Minusy rozdzielności majątkowej:

 • utrudnienie zaciągania zobowiązań, w tym pożyczki bądź kredytu z uwagi na osobne obliczania zdolności kredytowej współmałżonków,
 • konieczność osobnego rozliczania podatku dochodowego PIT.

Kto może zdecydować się na rozdzielność majątkową?

Kto może zdecydować się na rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa dotyczy wyłącznie osób pozostających w związku małżeńskim. O podpisaniu intercyzy mogą zdecydować narzeczeni tuż przed ślubem lub pary, które zawarły już związek małżeński.

Śmierć małżonka, a rozdzielność majątkowa i prawo do dziedziczenia

Podpisanie intercyzy przez małżonków nie wpływa na prawo do dziedziczenia. Niemniej regułom dziedziczenia podlega wtedy cały majątek zmarłego współmałżonka, gdy w sytuacji wspólności majątkowej połowa majątku wspólnego nie podlega regułom dziedziczenia trafiając do majątku wdowy lub wdowca. 

Emerytura i renta po małżonku, a rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa nie wyklucza prawa do otrzymywania renty lub emerytury po małżonku.

Wspólny dom, a rozdzielność majątkowa

Jeżeli małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową po zakupieniu nieruchomości, wówczas ustanie prawo współwłasności domu czy mieszkania. Każdy z małżonków otrzyma 50% udziałów, które będą wliczane do ich majątku prywatnego.

Ulga na dziecko, a rozdzielność majątkowa 

Rodzice, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową, nadal mogą korzystać z ulgi na dziecko.

Kredyt, a rozdzielność majątkowa 

Jeżeli małżeństwo wspólnie zaciągnęło kredyt, ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpłynie na sposób jego spłaty ani odpowiedzialność obojga małżonków za zaciągnięte zobowiązanie.

Komornik, a rozdzielność majątkowa

Po ustanowieniu  rozdzielności, małżonkowie otrzymują równe udziały w nieruchomościach, które wcześniej należały do nich wspólnie. W tej sytuacji komornik zajmuje tylko udziały strony, która jest dłużnikiem.

Separacja, a rozdzielność majątkowa

Wraz z orzeczeniem separacji, pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa.

Rozdzielność majątkowa a rozwód

Rozwód, a rozdzielność majątkowa

W przypadku rozwodu rozdzielność majątkowa może znacznie ułatwić proces zakończenia małżeństwa. Wcześniej podpisana intercyza powoduje, że w postępowaniu może zostać pominięta kwestia podziału majątku, gdyż małżonkowie nie mieli wspólnej własności.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa wyłącznie w szczególnych przypadkach i wyłącznie w postępowaniu sądowym. Małżonkowie, którzy ustanawiają rozdzielność majątkową u notariusza, nie mają takiej możliwości. 

Wspólne rozliczenie PIT, a rozdzielność majątkowa 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wyklucza możliwość wspólnego rozliczania PIT.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kiedy rozdzielność majątkowa nie chroni przed długami współmałżonka?

Wszystko zależy od zapisów umowy o rozdzielności majątkowej i czasu, kiedy została ona zawarta. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z wierzycielem.

Kiedy można podpisać intercyzę?

Para może zdecydować o rozdzielności majątkowej zarówno przed ślubem, jak i po ślubie.

Rozdzielność majątkowa przed ślubem

Rozdzielność majątkowa przed ślubem

Podpisanie intercyzy przed ślubem gwarantuje, że do momentu jej odwołania pomiędzy parą po ślubie nie powstanie wspólnota majątkowa. Aby ustanowić rozdzielność majątkową, narzeczeni muszą udać się do notariusza, który przygotuje stosowną umowę.

Rozdzielność majątkowa po ślubie

W przypadku par, które już zawarły związek małżeński, ustanowienie rozdzielności majątkowej także jest możliwe. Można tego dokonać na 2 sposoby:

Rozdzielność majątkowa po ślubie

 • u notariusza - jeżeli oboje małżonków opowiada się za rozdzielnością majątkową,
 • w sądzie - jeżeli pomiędzy małżonkami nie ma zgodności co do ustanowienia rozdzielności majątkowej lub daty jej powstania.

Ustanowienie  rozdzielności majątkowej u notariusza polega na podpisaniu dokumentu potwierdzającego rozdzielenie majątku wspólnego, a także daty powstania rozdzielności.

Ustanowienie  rozdzielności majątkowej na drodze sądowej polega na orzeczeniu rozdzielenia majątku małżeństwa przez sąd na wniosek jednego z małżonków lub jego wierzyciela. 

Rozdzielność majątkowa u notariusza

Aby ustanowić  rozdzielność majątkową u notariusza, należy przygotować:

 • dowody tożsamości małżonków (dowód osobisty, paszport) - w przypadku wizyty u notariusza,
 • odpis aktu małżeństwa - jeżeli rozdzielność majątkowa jest ustalana po ślubie,
 • dokumentację z wyceną majątku - jeżeli rozdzielność majątkowa jest ustalana po ślubie.

Rozdzielność majątkowa przez sąd

Aby ustanowić  rozdzielność majątkową przez sąd, należy przygotować:

 • pozew o rozdzielność majątkową,
 • odpis aktu małżeństwa - jeżeli rozdzielność majątkowa jest ustalana po ślubie,
 • dokumentację z wyceną majątku - jeżeli rozdzielność majątkowa jest ustalana po ślubie.

Następnie pozew wraz z załącznikami należy osobiście złożyć do sądu rejonowego odpowiadającego miejscu zamieszkania małżonków. 

Pozew o rozdzielność majątkową po ślubie - wzór PDF, DOC

Poniżej zamieszczono  wzór pozwu w dwóch formatach - PDF i DOC.

Pozew o rozdzielność majątkową - wzór PDF, DOC

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Koszt rozdzielności majątkowej u notariusza przed ślubem wynosi 492,00 zł, a po ślubie 492,00 zł + opłata uzależniona od wielkości majątku.

Koszt rozdzielności majątkowej w sądzie wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł.

Zniesienie rozdzielności majątkowej 

Małżonkowie w każdym momencie mogą zdecydować się na zniesienie rozdzielności i przywrócenie wspólności majątkowej jeżeli są co do tego zgodni i umowę o rozdzielności zawarli w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rozdzielność majątkowa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej [DOC]
Pobierz dokument
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej [PDF]
Pobierz dokument