Wpis w księdze wieczystej - wniosek PDF wzór 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 12 lutego 2024 7 min. czytania

Wpis w księdze wieczystej

Mimo braku obowiązku, każdy właściciel nieruchomości powinien pamiętać o wpisaniu jej do księgi wieczystej. Zapisuje się w niej również wszelkie zmiany dotyczące owej nieruchomości. Co właściwie oznacza wpis do księgi wieczystej i jak go dokonać? Czy wiąże się z opłatami, a jeśli tak, to ile one wynoszą? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, określającym stan prawny danej nieruchomości. Są one prowadzone w sądach rejonowych, w działach wieczystoksięgowych. Księgi wieczyste zakłada się dla każdego rodzaju nieruchomości – budynkowych, lokalowych oraz gruntowych. 

Czy wpis do księgi wieczystej jest obowiązkowy?

Wpis do księgi wieczystej nie jest obowiązkowy, ale w niektórych sytuacjach może on okazać się konieczny. Mimo braku obowiązku warto dokonywać wpisów w księdze wieczystej, gdyż prawo w niej ujawnione ma pierwszeństwo przed innymi prawami, które nie pojawiają się w księdze.

Kiedy należy dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Kiedy należy dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Istnieje szereg sytuacji, w których konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Są to:

 • podział nieruchomości np. poprzez wyodrębnienie lokalu,
 • nabycie spadku,
 • nabycie nieruchomości,
 • ustanowienie hipoteki, np. w sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego,
 • zamknięcie księgi wieczystej,
 • uaktualnienie księgi wieczystej,
 • ustanowienie służebności,
 • sprostowanie wpisu w księdze wieczystej,
 • przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności.

Mimo iż nie zawsze jest to obowiązkowe, wpisu do księgi wieczystej warto również dokonać po zasiedzeniu nieruchomości.

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

W większości przypadków jest to zadanie notariusza, który zrobi to przy okazji innych czynności notarialnych. Jeżeli tego nie uczyni, sprawą zajmie się specjalny sąd wieczystoksięgowy, składający się z jednego sędziego lub referendarza sądowego. Wówczas rozpoczyna się postępowanie nieprocesowe, podczas którego dokumenty złożone przez wnioskującego przejdą weryfikację.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Obowiązek złożenia wniosku w sprawie wpisu do księgi wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości. Dokumenty może również dostarczyć osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis, lub której prawo powinno zostać zapisane w księdze wieczystej. 

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Każda zmiana w księdze wieczystej wiąże się z opłatami.

Czynności Opłata
Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego 200 złotych
Wpis udziału w prawie Część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej niż 100 złotych
Wpis w księdze własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 złotych

Jak dokonać opłat?

Opłatę o odpowiedniej wysokości należy uiścić w kasie sądu lub przelewem bankowym.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Dokumenty do wpisu do księgi wieczystej

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz wniosku o wpis do księgi wieczystej (KW-WPIS), należy również złożyć dokumenty, które potwierdzą stan prawny zmian, których wnioskujący chce dokonać. Są to:

 • orzeczenia sądu,
 • akty notarialne jako dokumenty potwierdzające dokonanie czynności prawnej,
 • decyzje administracyjne,
 • oświadczenie woli właściciela.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Obecnie wniosek w sprawie wpisu do księgi wieczystej można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście – w sądzie rejonowym, w wydziale ksiąg wieczystych,
 • u notariusza – to on dokona wpisu w księdze wieczystej.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej – o czym należy pamiętać?

Aby uniknąć wielu wizyt w sądzie związanych z brakami lub błędami w wypełnionym wniosku, warto zapoznać się z zasadami jego wypisywania.

Cały wniosek należy wypisać wyłącznie drukowanymi literami – nie ma znaczenia, czy wypełnia się go w formie tradycyjnej, czy na komputerze. Przy uzupełnianiu dokumentu, należy zwracać szczególną uwagę na poprawność wszystkich informacji, gdyż nie toleruje się skreśleń ani poprawek. W formularzu trzeba wypełnić wyłącznie pola jasne, natomiast niewypełnione przekreślić.

Jak złożyć wniosek o elektroniczny wpis do księgi wieczystej?

Istnieje również możliwość elektronicznego wpisu do księgi wieczystej. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek o elektroniczny wpis do księgi wieczystej, co powinien uczynić notariusz.

Ile czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Wpis do księgi wieczystej to jeden z najbardziej czasochłonnych procesów urzędowych. Przepisy stanowią, że czas oczekiwania na wpis może wynieść od 3 do 9 miesięcy – oznacza to, że nie warto zwlekać ze składaniem wniosku.

Pojawiają się przypadki, w których czas rozpatrywania może przedłużyć się nawet do roku.

Czy jest możliwe przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej?

Z uwagi na fakt, że procedura wpisu do księgi wieczystej może trwać miesiącami, jest możliwość złożenia wniosku o wpis w trybie przyspieszonym. Stosowny dokument należy złożyć  do sądu rejonowego, w którym wnioskujący chce dokonać wpisu. Pośpiech musi zostać jednak uzasadniony – należy podać powód, dla którego konieczne jest przyspieszenie rozpatrywania wniosku. Za argument można uznać na przykład trudną sytuację materialną.

Z doświadczenia wiadomo jednak, że największe szanse na przyspieszenie wpisu mają sprawy dotyczące wykreślenia hipoteki oraz ujawnienia budynku w księdze wieczystej.

Co zrobić, gdy wniosek o wpis do księgi wieczystej zostanie odrzucony?

Co zrobić, gdy wniosek zostanie odrzucony?

Odrzucenie wniosku zawsze ma swój powód – najczęściej są nim braki formalne w dokumencie, które należy uzupełnić. Wówczas ponownie można go złożyć.

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej – co to takiego?

Oprócz odrzucenia wniosku istnieje również szansa na jego oddalenie. Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy w dokumencie zostaną wyłapane jakiekolwiek błędy merytoryczne. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony, jednak w innym terminie – tuż po poprawieniu wskazanych błędów lub uzupełnieniu pominiętych danych.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wpis w księdze wieczystej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,3 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji