Wniosek o dowód osobisty dla dziecka

Aktualizacja: 24 lipca 2021

Dowód osobisty dla dziecka

Wyjazd z dzieckiem za granicę, do innego państwa Unii Europejskiej lub Strefy Schengen, wiąże się z koniecznością  wyrobienia swojemu podopiecznemu odpowiedniego dokumentu tożsamości. Nie musi być to paszport - czasem wystarczający jest w zupełności dowód osobisty. Gdzie złożyć dokumenty? Na jakich zasadach dziecko może używać dowodu osobistego? Do jakich państw można podróżować tylko na podstawie dowodu osobistego? Poniższa instrukcja pozwoli poznać odpowiedź na powyższe pytania!

W jakich sytuacjach należy złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka? 

Dowód osobisty przyda się dziecku lub podopiecznemu przed ukończeniem 18. roku życia tylko w sytuacji, gdy zamierza on podróżować za granicę – do jednego z krajów Unii Europejskiej, należących do Strefy Schengen lub innego państwa, które pozwala przekraczać granicę na podstawie tego dokumentu.

Oto lista krajów, do których Polacy mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego:

 • Albania

 • Andora

 • Austria

 • Belgia

 • Bośnia I Hercegowina

 • Bułgaria

 • Chorwacja

 • Cypr

 • Czarnogóra

 • Czechy

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Gibraltar

 • Grecja

 • Gruzja

 • Gujana Francuska

 • Gwadelupa

 • Hiszpania

 • Irlandia

 • Islandia

 • Liechtenstein

 • Litwa

 • Luksemburg

 • Łotwa

 • Macedonia

 • Madera i Azory

 • Majotta

 • Malta

 • Martynika

 • Monako

 • Holandia

 • Francuskie Ziemie Południowo-Polarne

 • Niemcy

 • Nowa Kaledonia

 • Norwegia

 • Polinezja Francuska

 • Portugalia

 • Reunion

 • Rumunia

 • Saint Pierre i Miquelon

 • San Marino

 • Serbia

 • Słowacja

 • Słowenia

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Watykan

 • Węgry

 • Wielka Brytania oraz Wyspa Man oraz Jersey, Guernsey i Alderney

 • Włochy

 • Wyspy Kanaryjskie

 • Wyspy Owcze

Uwaga! Przed planowaniem podróży warto upewnić się, czy przepisy w kwestii braku konieczności posiadania paszportu nadal są aktualne! 

Ile jest ważny dowód osobisty dla dziecka? 

Długość ważności dokumentu różni się ze względu na wiek dziecka. Dowód może być ważny:

 • 5 lat – gdy dziecko ma mniej niż 5 lat.

 • 10 lat – gdy dziecko ma więcej niż 5 lat.

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka upoważnieni są:

 • jeden z rodziców 

 • opiekun prawny

 • kurator

Na wniosku nie jest wymagany podpis obojga rodziców. Przy składaniu wniosku bezpośrednio w urzędzie dziecko lub podopieczny powyżej 5. roku życia musi być obecne. 

Gdzie można złożyć wniosek? 

Aktualnie wniosek o dowód tymczasowy dla dziecka można złożyć na 3 sposoby:

 • Przez internet, za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany jest profil zaufany!);

 • W urzędzie gminy – warto skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić, gdzie złożyć wniosek;

 • Poza urzędem – dotyczy sytuacji wyjątkowych, gdy wnioskujący przez chorobę bądź niepełnosprawność nie może udać się do urzędu złożyć wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka?  

Usługa wyrobienia dowodu tymczasowego dla dziecka jest całkowicie bezpłatna.


Wniosek o dowód osobisty dla dziecka 

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Lista dokumentów, które należy złożyć, aby otrzymać dowód osobisty dla dziecka:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego – można go samodzielnie wydrukować, pobrać z urzędu gminy lub poprosić urzędnika, aby wydrukował wypełniony formularz z systemu;

 • Zdjęcie dziecka do dowodu – instrukcja jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu;

 • Dowód osobisty lub paszport składającego wniosek;

 • Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego – jeżeli je posiada;

 • Potwierdzenie, że zawiadomiono organy ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub podopiecznego albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie jego danych osobowych – ten dokument należy złożyć, gdy wnioskujący ubiega się o wymianę dowodu osobistego z powodu wykorzystania danych osobowych dziecka bez zgody jego i rodzica lub opiekuna; 

 • Dokument sprawowania opieki nad podopiecznym – jeżeli wnioskującym jest kurator lub opiekun dziecka. 

Jeżeli wnioskujący chce, aby w e-dowodzie dziecka znalazł się podpis osobisty, musi taką informację zaznaczyć we wniosku. Może to jednak zrobić tylko w przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że z takiego podpisu może korzystać tylko osoba dorosła – podpis zyska ważność w momencie, gdy podopieczny osiągnie pełnoletność. 

Czym jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

O tym, czy dziecko będzie go miało w swoim e-dowodzie, można zadecydować przy wypełnianiu wniosku. 

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu dla dziecka? 

Zdjęcie do dowodu osobistego musi być wykonane według specjalnych wytycznych:

 • zdjęcie powinno być aktualne – należy je zrobić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

 • na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

 • jeśli fotografowany nosi okulary korekcyjne – może je mieć na zdjęciu, jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,

 • jeśli fotografowany nosi soczewki kontaktowe – może w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru oczu,

 • jeśli fotografowany ma wrodzone lub nabyte wady wzroku – może mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport musi dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 • jeśli fotografowany nosi nakrycie głowy, bo tego wymaga jego religia – może je mieć na zdjęciu, jeśli twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdzi, że wnioskujący należy do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce). 

 • cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte.

 • aby uniknąć ewentualnych problemów, najlepiej wykonać zdjęcie bez biżuterii.

Twarz na zdjęciu:

 • musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy,

 • owal twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),

 • musi mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,

 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,

 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,

 • uszy nie muszą być widoczne,

 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Wytyczne zdjęć dla dzieci do 5. roku życia:

 • dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech),

 • twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką),

 • dziecko powinno trzymać głowę prosto,

 • zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).

Format zdjęcia:

 • jeśli wniosek jest składany przez internet należy dołączyć kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),

 • jeśli wniosek jest składany w urzędzie należy dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

Jak złożyć wniosek przez internet? 

 1. Na stronie gov.pl należy kliknąć przycisk „Złóż wniosek” – wnioskujący zostanie przeniesiony na stronę logowania.

 2. Następnie trzeba wybrać sposób logowania.

 3. Wnioskujący musi zaznaczyć, czy jest rodzicem, opiekunem prawnym czy kuratorem dziecka, dla którego wyrabiany jest dowód osobisty.

 4. Następnie należy wprowadzić dane dziecka oraz rodziców.

 5. Wnioskujący musi podać powód ubiegania się o dowód osobisty.

 6. Kolejnym krokiem jest wybranie urzędu, w którym odbierany zostanie gotowy dokument.

 7. Koniecznie należy zaznaczyć, czy w dowodzie ma się znajdować certyfikat podpisu osobistego – tylko w sytuacji, gdy dziecko ma więcej niż 13 lat!

 8. Następnie trzeba dodać zdjęcie dziecka oraz inne potrzebne załączniki.

 9. Należy upewnić się, że wszystkie podane dane są poprawne. 

 10. Wnioskujący musi podpisać wniosek elektronicznie. Może to zrobić e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. 

 11. Na skrzynce ePUAP pojawi się potwierdzenie złożenia wniosku – składający wniosek otrzyma je również na swojego maila. 

 12. Ostatnim krokiem jest odebranie dowodu w wybranym przez siebie urzędzie. 

Jak złożyć wniosek w urzędzie? 

 1. Należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, wniosek oraz zdjęcie dziecka. 

 2. Kolejnym krokiem jest złożenie kompletnego wniosku w urzędzie gminy.

 3. Pozostaje czekać i odebrać gotowy dowód osobisty dla dziecka. 

Jak złożyć wniosek poza urzędem? 

 1. Na początku należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy i wyjaśnić urzędnikowi, dlaczego wnioskujący nie może pojawić się osobiście w urzędzie. Musi on podać swoje dane oraz dane dziecka. 

 2. Następnie trzeba przygotować wszystkie potrzebne dokumenty wraz ze zdjęciem dziecka.

 3. Urzędnik odwiedzi wnioskującego w umówionym terminie – wtedy należy przekazać mu potrzebne dokumenty.

 4. Po otrzymaniu informacji należy odebrać gotowy dowód osobisty. 

Jaki jest czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka? 

Na wydanie dokumentu wnioskujący będzie czekał do 30 dni kalendarzowych. Warto jednak zaznaczyć, że termin ten może się wydłużyć – o takiej ewentualności powiadomi urzędnik. 

Jak sprawdzić, czy dowód jest już gotowy do odebrania? 

To, czy dowód osobisty dla dziecka jest już gotowy, można sprawdzić przez internet, na stronie gov.pl. Wystarczy wpisać numer wniosku, który wnioskujący otrzyma przy jego składaniu. 

Jak odebrać dowód osobisty dla dziecka?

Dokument będzie do odebrania w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze należy okazać swój dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Jeżeli dziecko posiadało dowód osobisty lub paszport, również należy zabrać te dokumenty ze sobą. 

Uwaga! Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic – również ten, który nie składał wniosku o wydanie dokumentu! 

Jeżeli z różnych przyczyn wnioskujący nie może odebrać dowodu osobiście, może on do tego upoważnić inną osobę. W takiej sytuacji należy jednak powiadomić o tym urząd. Dowód może również zostać odebrany przez osobę, dla której go wydano – dotyczy to dzieci, które ukończyły 13 lat. 

Dziecko powinno być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. Wnioskujący może odebrać dokument samodzielnie, tylko gdy dziecko nie ukończyło 5 lat.


Gdzie można złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - dowód osobisty dla dziecka

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz wniosek - dowód osobisty dla dziecka

Wniosek o wydanie dowodu osobistego [PDF]

Pobierz dokument