Wniosek o dowód osobisty dla dziecka

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Dowód osobisty dla dziecka

Wyjazd z dzieckiem za granicę, do innego państwa Unii Europejskiej lub Strefy Schengen, wiąże się z koniecznością wyrobienia swojemu podopiecznemu odpowiedniego dokumentu tożsamości. Nie musi to być paszport - wystarczy dowód osobisty. Gdzie złożyć dokumenty? Na jakich zasadach dziecko może używać dowodu osobistego? Do jakich państw można podróżować tylko na podstawie dowodu osobistego? Poniższy poradnik pozwoli poznać odpowiedzi na powyższe pytania!

W jakich sytuacjach należy złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty przyda się dziecku lub podopiecznemu przed ukończeniem 18. roku życia tylko w sytuacji, gdy zamierza on podróżować za granicę: do jednego z krajów Unii Europejskiej, należących do Strefy Schengen lub innego państwa, które pozwala przekraczać granicę na podstawie tego dokumentu.

Oto lista krajów, do których Polacy mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego:

 • Albania

 • Andora

 • Austria

 • Belgia

 • Bośnia I Hercegowina

 • Bułgaria

 • Chorwacja

 • Cypr

 • Czarnogóra

 • Czechy

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Gibraltar

 • Grecja

 • Gruzja

 • Gujana Francuska

 • Gwadelupa

 • Hiszpania

 • Irlandia

 • Islandia

 • Liechtenstein

 • Litwa

 • Luksemburg

 • Łotwa

 • Macedonia

 • Madera i Azory

 • Majotta

 • Malta

 • Martynika

 • Monako

 • Holandia

 • Francuskie Ziemie Południowo-Polarne

 • Niemcy

 • Nowa Kaledonia

 • Norwegia

 • Polinezja Francuska

 • Portugalia

 • Reunion

 • Rumunia

 • Saint Pierre i Miquelon

 • San Marino

 • Serbia

 • Słowacja

 • Słowenia

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Watykan

 • Węgry

 • Wielka Brytania oraz Wyspa Man oraz Jersey, Guernsey i Alderney

 • Włochy

 • Wyspy Kanaryjskie

 • Wyspy Owcze

Uwaga! Przed planowaniem podróży warto upewnić się, czy przepisy w kwestii braku konieczności posiadania paszportu nadal są aktualne! 

Ile ważny jest dowód osobisty dla dziecka? 

Długość ważności dokumentu różni się ze względu na wiek dziecka. Dowód może być ważny na okres:

 • 5 lat – gdy dziecko ma mniej niż 5 lat;

 • 10 lat – gdy dziecko ma więcej niż 5 lat.

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka upoważnieni są:

 • jeden z rodziców, 

 • opiekun prawny,

 • kurator.

Na wniosku nie jest wymagany podpis obojga rodziców. Przy składaniu wniosku w urzędzie dziecko lub podopieczny powyżej 5. roku życia musi być obecne. 

Gdzie można złożyć wniosek? 

Aktualnie wniosek o dowód tymczasowy dla dziecka można złożyć na 2 sposoby:

 • W urzędzie miasta lub gminy – warto skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić, gdzie złożyć wniosek;

 • Poza urzędem – dotyczy sytuacji wyjątkowych, gdy wnioskujący przez chorobę bądź niepełnosprawność nie może udać się do urzędu złożyć wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka?  

Wyrobienoe dowodu tymczasowego dla dziecka jest bezpłatne.


Wniosek o dowód osobisty dla dziecka 

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Oto lista dokumentów, które należy złożyć, aby otrzymać dowód osobisty dla dziecka:

 • Zdjęcie dziecka do dowodu – sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie dziecka do dowodu;

 • Dowód osobisty lub paszport składającego wniosek;

 • Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego – jeżeli je posiada;

 • Potwierdzenie, że zawiadomiono organy ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub podopiecznego albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie jego danych osobowych – ten dokument należy złożyć, gdy wnioskujący ubiega się o wymianę dowodu osobistego z powodu wykorzystania danych osobowych dziecka bez zgody jego i rodzica lub opiekuna; 

 • Dokument sprawowania opieki nad podopiecznym – jeżeli wnioskującym jest kurator lub opiekun dziecka. 

Jeżeli wnioskujący chce, aby w e-dowodzie dziecka znalazł się podpis osobisty, musi taką informację zaznaczyć we wniosku. Może to jednak zrobić tylko w przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że z takiego podpisu może korzystać tylko osoba dorosła – podpis zyska ważność w momencie, gdy podopieczny osiągnie pełnoletność. 

Czym jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go również używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

O tym, czy dziecko będzie go miało w swoim e-dowodzie, można zadecydować przy wypełnianiu wniosku. 

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu dla dziecka? 

Zdjęcie do dowodu osobistego musi być wykonane według specjalnych wytycznych:

 • zdjęcie powinno być aktualne – należy je zrobić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,

 • na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

Przykład prawidłowego nakrycia głowy
Przykład nieprawidłowego nakrycia głowy
 • jeśli fotografowany nosi okulary korekcyjne – może je mieć na zdjęciu, jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,

 • jeśli fotografowany nosi soczewki kontaktowe – może w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru oczu,

 • jeśli fotografowany ma wrodzone lub nabyte wady wzroku – może mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport musi dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

 • jeśli fotografowany nosi nakrycie głowy, bo tego wymaga jego religia – może je mieć na zdjęciu, jeśli twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdzi, że wnioskujący należy do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce),

 • cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte,

 • aby uniknąć ewentualnych problemów, najlepiej wykonać zdjęcie bez biżuterii.

Twarz na zdjęciu:

Przykład prawidłowego ustawienia twarzy 1
Przykład prawidłowego ustawienia twarzy 2
Przykład prawidłowego ustawienia twarzy 3
Przykład nieprawidłowego ustawienia twarzy 1
Przykład nieprawidłowego ustawienia twarzy 2
Przykład nieprawidłowego ustawienia twarzy 3
 • musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy,

 • owal twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),

 • musi mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,

 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,

 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,

 • uszy nie muszą być widoczne,

 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Wytyczne zdjęć dla dzieci do 5. roku życia:

Przykład prawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 1
Przykład prawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 2
Przykład nieprawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 1
Przykład nieprawidłowego ustawienia dziecka do zdjęcia 2
 • dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech),

 • twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką),

 • dziecko powinno trzymać głowę prosto,

 • zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).

Format zdjęcia:

 • Do wniosku składanego w urzędzie należy dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

Jak złożyć wniosek w urzędzie?

 1. Należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, wniosek oraz zdjęcie dziecka. 

 2. Kolejnym krokiem jest złożenie kompletnego wniosku w urzędzie gminy lub miasta.

 3. Pozostaje czekać i odebrać gotowy dowód osobisty dla dziecka.

Jak złożyć wniosek poza urzędem? 

 1. Na początku należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy i wyjaśnić urzędnikowi, dlaczego wnioskujący nie może pojawić się osobiście w urzędzie. Musi on podać swoje dane oraz dane dziecka. 

 2. Następnie trzeba przygotować wszystkie potrzebne dokumenty wraz ze zdjęciem dziecka.

 3. Urzędnik odwiedzi wnioskującego w umówionym terminie – wtedy należy przekazać mu potrzebne dokumenty.

 4. Po otrzymaniu informacji należy odebrać gotowy dowód osobisty. 

Jaki jest czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka? 

Na wydanie dokumentu wnioskujący będzie czekał do 30 dni kalendarzowych. Warto jednak zaznaczyć, że termin ten może się wydłużyć – o takiej ewentualności powiadomi urzędnik. 

Jak sprawdzić, czy dowód jest już gotowy do odebrania? 

To, czy dowód osobisty dla dziecka jest już gotowy, można sprawdzić przez internet, na stronie gov.pl. Wystarczy wpisać numer wniosku, który wnioskujący otrzyma przy jego składaniu. 

Jak odebrać dowód osobisty dla dziecka?

Dokument będzie do odebrania w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze należy okazać swój dowód tożsamościdowód osobisty lub paszport. Jeżeli dziecko posiadało dowód osobisty lub paszport, również należy zabrać te dokumenty ze sobą.

Uwaga! Dowód osobisty dziecka może odebrać każdy z rodziców.

Jeżeli z różnych przyczyn wnioskujący nie może odebrać dowodu osobiście, może on sporządzić upoważnienie dla innej osoby. W takiej sytuacji należy jednak powiadomić o tym urząd. Dowód może również zostać odebrany przez osobę, dla której go wydano – dotyczy to dzieci, które ukończyły 13 lat. 

Dziecko powinno być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. Wnioskujący może odebrać dokument samodzielnie, tylko jeżeli dziecko nie ukończyło 5 lat.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - dowód osobisty dla dziecka w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - dowód osobisty dla dziecka

Wniosek o wydanie dowodu osobistego [PDF]

Pobierz dokument