Odpis (wypis) lub wyciąg z księgi wieczystej (KW) - wzór wniosku 2021

Aktualizacja: 29 listopada 2021

Odpis, wypis lub wyciąg z księgi wieczystej

Chcesz sprawdzić treść księgi wieczystej? Potrzebujesz odpisu lub wyciągu z księgi? Sprawdź, jak uzyskać wgląd do elektronicznej księgi wieczystej i jak złożyć wniosek o odpis, wyciąg lub zaświadczenie.

Odpis, wyciąg, zaświadczenie z księgi wieczystej - czym się różnią?

W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego możemy starać się o różne rodzaje dokumentów: 

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • odpis zupełny księgi wieczystej,
 • wyciąg z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z księgi wieczystej.

Odpisy lub wyciągi z księgi wieczystej szczególnie często przydają się przy kupnie nieruchomości, mieszkania, zaciągnięciu kredytu hipotecznego lub innej transakcji.

Uwaga! Wydział Ksiąg Wieczystych nie wydaje "wypisów" z księgi wieczystej - dokument o takiej nazwie nie istnieje!

Gdzie sprawdzić treść księgi wieczystej?

Treść księgi wieczystej można sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl.

Można wyszukać księgę, jeśli znamy jej numer. Jeśli go nie znamy, musimy skontaktować się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości.


Jak uzyskać odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej?

W Centrali lub oddziale CKIW albo listownie

Co trzeba zrobić?

 1. Na początku trzeba pobrać i wypełnić wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej. Można go otrzymać również w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW, Warszawa, ul. Czerniakowska 100) oraz w każdym oddziale CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty za wydanie dokumentu z księgi wieczystej.
 3. Wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty można:
  • złożyć bezpośrednio w centrali CIKW albo jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu opłaty,
  • przesłać pocztą. Wysyłamy również kopię potwierdzenia dokonania opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu.
 4. Dokument otrzymamy na miejscu w centrali CIKW albo w jednym z oddziałów CIKW. Jest możliwość dostania go pocztą – wystarczy we wniosku wpisać adres, na który chcemy otrzymać dokument.

Jeśli do wniosku dołączamy wydruk potwierdzenia przelewu, musimy dopisać, że jest to opłata za wniosek, a następnie podpisać wydruk.

Ile to kosztuje?

 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne,
 • uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych jest płatne

Jeśli wniosek złożono w centrali lub oddziale CIKW, listownie i wybrano opcję przesłania dokumentu pocztą, należy zapłacić:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
 • za wyciąg z księgi wieczystej:
  • z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
  • z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł,
  • z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

Gdzie uiścić opłatę?

Jeśli wniosek złożono w centrali CIKW, można:

 • zapłacić w kasie centrali CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:
  • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).

Jeśli wniosek złożono w oddziale CIKW, można:

 • zapłacić w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW.

Ile czeka się na dokument?

Dokument otrzymamy:

 • od razu – jeśli wniosek złożono bezpośrednio w centrali, w oddziale CIKW
 • do 30 dni kalendarzowych – jeśli wniosek wysłano pocztą.

Przez Internet

Co trzeba zrobić?

 1. Na początku wchodzimy na stronę ekw.ms.gov.pl i wybieramy usługę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 2. Wpisujemy elektroniczny numer księgi.
 3. Wybieramy:
  • jaki dokument chcemy dostać – odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie,
  • w jaki sposób chcemy dostać dokument – do samodzielnego wydrukowania czy pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku zapłacimy mniej niż za dokument wysłany listownie.
 4. Ostatnim krokiem jest dokonanie opłaty.

Ile to kosztuje?

Jeśli wniosek złożono przez Internet i wybrano przy tym opcję do samodzielnego wydrukowania, wówczas należy zapłacić:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
  • za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł.

Gdzie uiścić opłatę?

Należy zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. 

Zobacz także: Wpis do księgi wieczystej


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

KW - Odpis - Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej

Pobierz dokument