Odpis (wypis), wyciąg i zaświadczenie z księgi wieczystej (KW) online lub wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 15 lipca 2023

Odpis, wypis lub wyciąg z księgi wieczystej

Aby uzyskać informację o treściach zawartych w księdze wieczystej, należy zawnioskować o odpis, wyciąg lub zaświadczenie z księgi wieczystej. Czym różnią się od siebie te trzy dokumenty? Jak uzyskać odpis, wyciąg lub zaświadczenie i ile to kosztuje? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Gdzie sprawdzić treść księgi wieczystej?

Treść księgi wieczystej można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Księgę wieczystą można wyszukać po jej numerze. Jeśli jest on nieznany, należy skontaktować się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Przeglądanie zawartości księgi wieczystej na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne. Jeśli potrzebny jest urzędowy druk z księgi wieczystej, cena będzie zależeć od wybranego dokumentu: odpisu, wyciągu lub zaświadczenia.

Czym się różnią odpis (wypis), wyciąg i zaświadczenie z księgi wieczystej?

Czym różnią się odpis, wyciąg i zaświadczenie z księgi wieczystej?

W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego można starać się o różne rodzaje dokumentów: 

 • ODPIS księgi wieczystej - to dokument, który przedstawia ostatni stan księgi wieczystej (a także wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu),
  • odpis zwykły - zawiera ostatni stan księgi,
  • odpis zupełny - zawiera ostatni stan księgi oraz wpisy wykreślone,
 • WYCIĄG z księgi wieczystej - to dokument, który przedstawia ostatni stan wybranego/wybranych działów księgi wieczystej (a także wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu). W księdze wieczystej wyróżniono 4 działy:
  • Dział I - informacje o nieruchomości (m.in. adres, numer działki, przeznaczenie lokalu, opis budynku, powierzchnia lokalu itp.),
  • Dział II - własność (m.in. współwłaściciele, jeśli istnieją, użytkowanie wieczyste),
  • Dział III - prawa, roszczenia, ograniczenia (m.in. prawo do odkupu, pierwokupu, służebności, użytkowania, dożywotniego zamieszkania, najmu, dzierżawy, postępowania egzekucyjnego itp.),
  • Dział IV - hipoteka (m.in. wysokość hipoteki, wierzyciel).
 • ZAŚWIADCZENIE o zamknięciu księgi wieczystej.

Odpisy lub wyciągi z księgi wieczystej szczególnie często przydają się przy kupnie nieruchomości, mieszkania, zaciągnięciu kredytu hipotecznego lub innej transakcji.

Wydział Ksiąg Wieczystych nie wydaje "wypisów" z księgi wieczystej - dokument o takiej nazwie nie istnieje. Można natomiast dokonać wpisu do księgi wieczystej - również chcąc wykreślić dane z księgi wieczystej np. hipotekę bankową.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak uzyskać odpis lub wyciąg z księgi wieczystej?

Dokument można uzyskać na trzy sposoby:

 • osobiście w odpowiednim wydziale ksiąg wieczystych przy sądzie rejonowym,
 • listownie wysyłając wniosek do ww. placówki,
 • przez Internet za pomocą elektronicznego wniosku online.

Wniosek o odpis (wypis) z księgi wieczystej online

Wniosek o odpis (wypis) z księgi wieczystej online

Co trzeba zrobić?

 1. Na początku należy wejść na stronę ekw.ms.gov.pl i wybrać usługę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 2. Następnie wpisać elektroniczny numer księgi.
 3. Kolejnym krokiem jest wybranie:
  • jaki dokument chce się otrzymać – odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie,
  • w jaki sposób chce się dostać dokument – do samodzielnego wydrukowania czy pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku płaci się mniej niż za dokument wysłany listownie.
 4. Na końcu należy dokonać opłaty.

Ile kosztuje wniosek o odpis (wypis) składany online?

Ile to kosztuje? - dotyczy wniosku z opcja samodzelnego wydruku.

Jeśli wniosek złożono przez Internet i wybrano przy tym opcję do samodzielnego wydrukowania, wówczas należy zapłacić:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
  • za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł.

Gdzie uiścić opłatę?

Należy zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. 

Wniosek o odpis (wypis) składany w sądzie lub listownie

Aby złożyć wniosek osobiście lub listownie, należy wydrukować i wypełnić poniższy formularz:

Co trzeba zrobić?

 1. Na początku należy pobrać i wypełnić wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej. Można go otrzymać również w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW, Warszawa, ul. Czerniakowska 100) oraz w każdym oddziale CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty za wydanie dokumentu z księgi wieczystej.
 3. Wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty można:
  • złożyć bezpośrednio w centrali CIKW albo jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu opłaty,
  • przesłać pocztą. Należy dołączyć również kopię potwierdzenia dokonania opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu.
 4. Dokument otrzymuje się na miejscu w centrali CIKW albo w jednym z oddziałów CIKW. Jest możliwość dostania go pocztą – wystarczy we wniosku wpisać adres, na który ma być wysłany dokument.

Jeśli do wniosku wnioskujący dołączy wydruk potwierdzenia przelewu, musi dopisać, że jest to opłata za wniosek, a następnie podpisać wydruk.

Ile kosztuje wniosek o odpis (wypis) składany w sądzie?

Ile to kosztuje? - dotyczy wniosku składanego w centrali lub oddziale CKIW albo listownie.

 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne,
 • uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych jest płatne

Jeśli wniosek złożono w centrali lub oddziale CIKW, listownie i wybrano opcję przesłania dokumentu pocztą, należy zapłacić:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
 • za wyciąg z księgi wieczystej:
  • z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
  • z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł,
  • z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

Gdzie uiścić opłatę?

Jeśli wniosek złożono w centrali CIKW, można:

 • zapłacić w kasie centrali CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:
  • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).

Jeśli wniosek złożono w oddziale CIKW, można:

 • zapłacić w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW.

Ile czeka się na dokument?

Dokument otrzymuje się:

 • od razu – jeśli wniosek złożono bezpośrednio w centrali, w oddziale CIKW,
 • do 30 dni kalendarzowych – jeśli wniosek wysłano pocztą.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,8 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej
Pobierz dokument