Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej

Aktualizacja: 28 marca 2021


Odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Chcesz sprawdzić treść księgi wieczystej? Potrzebujesz odpisu albo wyciągu z księgi? Sprawdź, jak uzyskać wgląd do elektronicznej księgi wieczystej i jak złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie.

Gdzie sprawdzisz treść księgi wieczystej?

Treść księgi wieczystej możesz sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl.

Możesz wyszukać księgę, jeśli znasz jej numer. Jeśli go nie znasz - skontaktuj się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości.


Jak uzyskać odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej?

W Centrali lub oddziale CKIW albo listownie

Co musisz zrobić?

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej. Dostaniesz go również w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW, Warszawa, ul. Czerniakowska 100) oraz w każdym oddziale CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
 2. Zapłać za wydanie dokumentu z księgi wieczystej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz?.
 3. Wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w centrali CIKW albo jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Dołącz wtedy do wniosku oryginał dowodu opłaty,
  • przesłać pocztą. Dołącz wtedy kopię potwierdzenia opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu.
 4. Dokument dostaniesz na miejscu w centrali CIKW albo w jednym z oddziałów CIKW. Możesz też dostać go pocztą – wpisz wtedy we wniosku adres, na który chcesz otrzymać dokument.

Jeśli do wniosku dołączasz wydruk potwierdzenia przelewu – dopisz, że jest to opłata za wniosek i podpisz wydruk.

Ile zapłacisz?

 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne,
 • uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych jest płatne. Poniżej sprawdź, ile zapłacisz.

Jeśli wniosek składasz w centrali lub oddziale CIKW, listownie i wybierasz opcję przesłania dokumentu pocztą, to zapłacisz:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
 • za wyciąg z księgi wieczystej:
  • z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
  • z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł,
  • z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

Gdzie zapłacisz?

Jeśli wniosek składasz w centrali CIKW, możesz:

 • zapłacić w kasie centrali CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:
  • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).

Jeśli wniosek składasz w oddziale CIKW, możesz:

 • zapłacić w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Tu znajdziesz listę numerów kont sądów w Polsce.

Ile będziesz czekać?

Dokument dostaniesz:

 • od razu – jeśli wniosek składasz bezpośrednio w centrali, w oddziale CIKW
 • do 30 dni kalendarzowych – jeśli wniosek wysyłasz pocztą.

Przez Internet

Co musisz zrobić?

 1. Wejdź na stronę ekw.ms.gov.pl i wybierz usługę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 2. Wpisz elektroniczny numer księgi.
 3. Wybierz:
  • jaki dokument chcesz dostać – odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie,
  • w jaki sposób chcesz dostać dokument – do samodzielnego wydrukowania czy pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku zapłacisz mniej niż za dokument wysłany listownie.
 4. Dokonaj opłaty.

Ile zapłacisz?

 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne,
 • uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych jest płatne. Poniżej sprawdź, ile zapłacisz.

Jeśli wniosek składasz przez internet i wybierasz opcję do samodzielnego wydrukowania, to zapłacisz:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
  • za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł.

Gdzie zapłacisz?

Zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Tu znajdziesz listę numerów kont sądów w Polsce.


Gdzie można złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

KW - Odpis - Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej

Pobierz dokument