Wniosek o zabezpieczenie alimentów do pozwu - wzór [DOC, PDF] 2022

Weryfikacja: 30 czerwca 2022

Zabezpieczenie alimentów

Gdy postępowanie o ustalenie alimentów przeciąga się w czasie, osoba składająca pozew jest narażona na pogłębianie się problemów finansowych oraz brak środków na utrzymanie dziecka. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas przedłużającego się postępowania. Czym jest zabezpieczanie alimentów i jak się o nie starać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? W poniższym poradniku zamieściliśmy wszystkie odpowiedzi.

Czym jest zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowa ochrona finansowa na czas trwania postępowania. Może ona przyjmować formę jednorazowej lub okresowej zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Częściej wnioskuje się o okresowe, czyli miesięczne wypłacanie zabezpieczenia (zazwyczaj do 10. dnia każdego miesiąca).

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów może wystąpić każda ze stron postępowania

Gdzie złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek należy złożyć do sądu I instancji, w którym jest lub będzie rozpatrywana sprawa o alimenty.

Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

O zabezpieczenie alimentów można starać się już przy składaniu pozwu w tej sprawie - wówczas powód składa pozew o alimenty z zabezpieczeniem. Wniosek można również złożyć przed wszczęciem postępowania – wówczas sąd wyznaczy termin, w którym należy złożyć pozew. 

Uwaga! Terminy w sądzie są nienaruszalne – nawet jeden dzień zwłoki sprawi, iż wniosek o zabezpieczenie alimentów zostanie oddalony.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniony z opłat sądowych.


Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów
 

Jakie dokumenty należy przygotować?

To, jakie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć do sądu w formie załączników do wniosku, będzie zależało w dużej mierze od treści uzasadnienia. Do wniosku można dołączyć:

 • skany rachunków za mieszkanie, prąd, wodę, media etc.;
 • skany rachunków i faktur za przedmioty niezbędne do życia np. odzież, jedzenie, opał etc.;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające wszystkie schorzenia dziecka;
 • zaświadczenie o sytuacji zawodowej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem;
 • skany faktur i rachunków za dodatkowe zajęcia dla dziecka np. kursy językowe, tańca, korepetycje etc.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

We wniosku w sprawie zabezpieczenia alimentów musi znajdować się kilka kluczowych elementów. Są to:

 • data i miejscowość sporządzenia,
 • oznaczenie sądu, do którego złożony zostanie wniosek,
 • dane stron postępowania,
 • tytuł,
 • żądanie – w tym kwoty zabezpieczenia oraz sposobu jego wypłacania,
 • uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis,
 • załączniki.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od dnia złożenia go do sądu.

Czy można odwołać się od postanowienia sądu?

W przypadku starania się o zabezpieczenie alimentów jest możliwość złożenia zażalenia. Należy dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia sądu z uzasadnieniem.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zabezpieczenie alimentów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości