Wniosek o zabezpieczenie alimentów do pozwu - wzór [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024

Zabezpieczenie alimentów

Gdy postępowanie o ustalenie alimentów przeciąga się w czasie, osoba składająca pozew jest narażona na pogłębianie się problemów finansowych oraz brak środków na utrzymanie dziecka. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas przedłużającego się postępowania. Czym jest zabezpieczenie alimentów na dziecko lub alimentów na rodzica i jak się o nie starać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowa ochrona finansowa na czas trwania postępowania. Może ona przyjmować formę jednorazowej lub okresowej zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Częściej wnioskuje się o okresowe, czyli miesięczne wypłacanie zabezpieczenia (zazwyczaj do 10. dnia każdego miesiąca).

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów może wystąpić każda ze stron postępowania

Gdzie złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek należy złożyć do sądu I instancji, w którym jest lub będzie rozpatrywana sprawa o alimenty.

Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć w każdym postępowaniu, w którym dochodzi się alimentów, tj. zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentówsprawa o rozwód czy separację. O zabezpieczenie alimentów można starać się już przy składaniu pozwu w tej sprawie - wówczas powód składa pozew o alimenty z zabezpieczeniem. Wniosek można również złożyć przed wszczęciem postępowania – wówczas sąd wyznaczy termin, w którym należy złożyć pozew. 

Terminy w sądzie są nienaruszalne – nawet jeden dzień zwłoki sprawi, iż wniosek o zabezpieczenie alimentów zostanie oddalony.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniony z opłat sądowych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów
 

Jakie dokumenty należy przygotować?

To, jakie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć do sądu w formie załączników do wniosku, będzie zależało w dużej mierze od treści uzasadnienia. Do wniosku można dołączyć:

 • skany rachunków za mieszkanie, prąd, wodę, media etc.;
 • skany rachunków i faktur za przedmioty niezbędne do życia np. odzież, jedzenie, opał etc.;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające wszystkie schorzenia dziecka;
 • zaświadczenie o sytuacji zawodowej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem;
 • skany faktur i rachunków za dodatkowe zajęcia dla dziecka np. kursy językowe, tańca, korepetycje etc.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

We wniosku w sprawie zabezpieczenia alimentów musi znajdować się kilka kluczowych elementów. Są to:

 • data i miejscowość sporządzenia,
 • oznaczenie sądu, do którego złożony zostanie wniosek,
 • dane stron postępowania,
 • tytuł,
 • żądanie – w tym kwoty zabezpieczenia oraz sposobu jego wypłacania,
 • uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis,
 • załączniki.

Aby zwiększyć swoje szanse na zabezpieczenie alimentów, warto skonsultować treść wniosku podczas porady prawnej.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od dnia złożenia go do sądu.

Czy można odwołać się od postanowienia sądu?

W przypadku starania się o zabezpieczenie alimentów jest możliwość złożenia zażalenia. Należy dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia sądu z uzasadnieniem.

Od kiedy płatne są alimenty z zabezpieczenia?

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest egzekwowalne od dnia jego wydania, aż do dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego. W tym okresie można skutecznie dochodzić wierzytelności alimentacyjnych na podstawie tego postanowienia. W przypadku, gdy strona zobowiązana zaniedbuje płatności alimentacyjne, można skorzystać z postanowienia o zabezpieczeniu alimentów i udać się z nim do komornika, celem wszczęcia egzekucji komorniczej

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zabezpieczenie alimentów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 28,6 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu