Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o zakończeniu robót na budowie - wzór PDF, DOC 2023

Weryfikacja: 3 kwietnia 2023

Oświadczenie kierownika robót elektrycznych

Podczas składania zawiadomienia o zakończeniu budowy, konieczne jest dołączenie oświadczenia kierownika budowy, a także kierownika robót elektrycznych, jeżeli były one wykonywane na placu budowy. Celem oświadczenia jest potwierdzenie, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem oraz warunkami wydanego pozwolenia na budowę. Kto może sporządzić takie oświadczenie? Jakie elementy musi zawierać oraz gdzie je dostarczyć? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy oświadczenie kierownika robót elektrycznych jest wymagane?

Oświadczenie należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy/robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, o ile na terenie budowy wykonywano prace związane z instalacją elektryczną.

Kto może sporządzić i gdzie należy złożyć oświadczenie elektryka?

Oświadczenie sporządza kierownik robót elektrycznych. Dokument w formie załącznika do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub robót budowlanych bądź wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy złożyć w Powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Co zawiera oświadczenie kierownika robót elektrycznych?

Jak napisać oświadczenie kierownika robót elektrycznych do PINB?

Oświadczenie sporządzane przez kierownika robót elektrycznych powinno posiadać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • tytuł “Oświadczenie kierownika robót elektrycznych”,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania kierownika,
 • numer uprawnień budowlanych kierownika i nazwa organu, który je nadał,
 • dane budynku, w którym wykonywano prace przy instalacji elektrycznej,
 • numer działki i miejscowość prowadzenia inwestycji,
 • imię i nazwisko inwestora,
 • oświadczenie, że instalacja została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,
 • numer udzielonego pozwolenia na budowę,
 • oświadczenie, że instalacja nadaje się do użytku,
 • podpis kierownika robót elektrycznych.

Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o zakończeniu robót - wzór PDF, DOC druku do pobrania

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia kierownika robót elektrycznych. Niektóre PINB mogą wymagać swojego formularza - dokumentu należy wówczas szukać na stronie internetowej PINB właściwego dla miejsca zamieszkania.

Oświadczenie kierownika robót elektrycznych - wzór PDF, DOC

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie kierownika robót elektrycznych w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,3 tys. dokumentów!
Oświadczenie kierownika robót elektrycznych [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie kierownika robót elektrycznych [DOC]
Pobierz dokument