Karta kierowcy PWPW do tachografu - status, cena i wniosek online lub wzór PDF 2023

Weryfikacja: 27 czerwca 2023

Karta kierowcy

Każdy zawodowy kierowca powinien posiadać kartę kierowcy. Ten specjalny dokument pozwala monitorować jego czas pracy, odpoczynków i postojów. Jak wyrobić kartę kierowcy, ile to kosztuje i gdzie złożyć potrzebne dokumenty? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to specjalna plastikowa karta, której zadaniem jest rejestracja czasu i przebiegu jazdy danego kierowcy. Zapisują się na niej dane dotyczące nie tylko jazdy, ale również odpoczynku i postojów. Z dokumentu można korzystać w każdym pojeździe posiadającym cyfrowy tachograf.

Przedsiębiorca zajmujący się transportem również powinien posiadać kartę do tachografu - kartę przedsiębiorstwa.

Kto musi posiadać kartę kierowcy?

Zobligowane do jej posiadania są osoby prowadzące pojazdy:

 • do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • do przewozu osób (co najmniej 9 z kierowcą).

Pojazdy muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe.

Karta kierowcy - wzór dokumentu

fot. PWPW

Jaki jest okres ważności karty kierowcy?

Jaki jest okres ważności karty kierowcy?

Od 15 czerwca 2019 roku karta wydawana jest na okres 5 lat, bez względu na ważność uprawnień do prowadzenia pojazdu. 

Egzemplarze wydane przed 15 czerwca 2019 roku stracą ważność wcześniej, jeżeli w tym czasie wygaśnie ważność posiadanego prawa jazdy

Kiedy wnioskować o kartę kierowcy?

Wniosek należy przesłać przede wszystkim, gdy kierowca potrzebuje karty, bo jest ona wymagana do wykonywania pracy.

Prośbę o wydanie wtórnika (ten sam wzór druku) wysyła się, kiedy potrzebna jest wymiana karty kierowcy z powodu:

 • zbliżającego się końca terminu ważności poprzedniej wersji,
 • kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub wadliwego działania karty,
 • zmiany danych osobowych, adresu, kraju zamieszkania ubiegającego się o dokument.

Kiedy można złożyć wniosek o przedłużenie karty kierowcy?

Wniosek o przedłużenie karty kierowcy składa się co najmniej 15 dni roboczych przed upływem terminu na obecnej karcie. Warto jednak zrobić to wcześniej, ponieważ urząd nie wystawia żadnego zaświadczenia o oczekiwaniu na nową kartę (wyjątkiem jest ubieganie się o wersję zastępczą). W efekcie po upływie terminu ważności karty nie będzie można prowadzić pojazdu i wykonywać pracy zawodowej. W przypadku kontynuowania jazdy z nieważną kartą mandat karny może wynieść od 500 do nawet 2000 zł.

Jeżeli karta została skradziona i kierowca zgłosił ten fakt na policję, może pracować bez karty maksymalnie 15 dni.

Jazda bez ważnej karty kierowcy do tachografu

Co grozi za jazdę bez ważnej karty kierowcy?

Prowadzenie pojazdu bez aktualnego dokumentu, a także nieprzedstawienie służbom kontrolnym prawidłowych wydruków z tachografu w razie uszkodzenia, wadliwego działania, zgubienia lub kradzieży, jest karane wysokimi mandatami. Są to kwoty:

 • 2000 zł dla kierowcy,
 • 500 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
 • 2000 zł dla przedsiębiorcy.

Ponadto, jeśli kierowca będzie poruszał się pojazdem bez ważnej karty przez więcej niż 15 dni, a jednocześnie warunkiem przekroczenia tego terminu nie będzie zjazd do bazy, może zostać ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł. Oprócz tego każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku poprzez sczytanie karty kierowcy może grozić grzywną w kwocie 100 zł.

Ile kosztuje karta kierowcy do tachografu cyfrowego?

Cena wyrobienia karty kierowcy wynosi 140 złotych (172,20 zł brutto). Płatności trzeba dokonać przelewem na konto bankowe Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W tytule przelewu należy wpisać numer PESEL, imię oraz nazwisko.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie karty kierowcy 2023

Wniosek o wydanie karty kierowcy - wzór PDFWzór wypełnionego wniosku o wydanie karty kierowcy - PDF

Jakie dokumenty należy przygotować?

 • wypełniony odpowiedni druk,
 • aktualne zdjęcie – wykonane na białym tle, przedstawiające lewy półprofil lub twarz osoby z przodu. Zakazane jest posiadanie nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami;
 • skan tłumaczenia prawa jazdy – jeżeli zostało ono wydane poza Polską;
 • kartę kwalifikacyjną kierowcy - jeżeli kierowca nie ma pola na kod 95 w zagranicznym prawie jazdy,
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy – jeżeli prawo jazdy zostało wydane poza Unią Europejską i konwencją AETR;
 • skan karty kierowcy – jeżeli została wydana poza Polską;
 • aktualny dokument – jeśli obecna karta została wydana w innym kraju, wymiana karty następuje z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy składana jest reklamacja albo karta została uszkodzona;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • oświadczenie:
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – gdy karta została skradziona.

Gdzie złożyć wniosek o kartę kierowcy?

Gdzie składa się wnioski?

Kartę kierowcy wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) i to właśnie tam należy przesłać pismo. Wypełniony wniosek wysyła się na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

ul. Karczunkowska 30

02-871 Warszawa

Jak złożyć wniosek o wyrobienie karty kierowcy - krok po kroku

Obecnie można to zrobić na dwa sposoby:

Pracodawcy mogą starać się o wydanie kart kierowcy dla swoich pracowników. Wystarczy, że stworzą konto na stronie info-car.pl i będą postępowali zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

Jak przesłać wniosek o kartę kierowcy listownie?

 • Najpierw należy wydrukować i wypełnić druk;

 • Następnie konieczne jest przygotowanie wymaganych załączników;

 • Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty;

 • Na końcu należy wysyłać druk wraz z załącznikami. Na kopercie należy napisać STC.

Listowne uzyskanie karty do tachografu nie jest rekomendowane. Proces produkcji karty może wtedy trwać dłużej (nawet do 30 dni kalendarzowych), dokonywanie korekty wniosku jest wówczas czasochłonne i utrudnione z uwagi na czas potrzebny na przesłanie dokumentów pocztą.

Karta kierowcy - wniosek online na Infocar

Jak złożyć wniosek o wydanie karty przez Internet?

 • Na stronie info-car.pl należy kliknąć przycisk „Złóż wniosek”;

 • Następnie wnioskujący musi podać swoje dane;

 • Kolejnym krokiem jest dodanie załączników;

 • Formularz musi zostać podpisany – aby to zrobić, konieczne jest posiadanie e-dowodu i aplikacji mobilnej eDO App, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 • Wnioskujący musi dokonać odpowiedniej opłaty;

 • Dokument przyjdzie pocztą na adres wskazany w formularzu.

Jak sprawdzić status karty kierowcy na info-car.pl?

Aby dowiedzieć się, czy karta do tachografu jest już gotowa, wystarczy zajrzeć na stronę info-car.pl, wybrać rodzaj karty oraz wpisać imię, nazwisko i PESEL (lub numer dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego). Informację o statusie karty kierowcy można otrzymać od razu. Usługa jest bezpłatna.

Sprawdzenie statusu wniosku o kartę kierowcy możliwe jest dopiero po jego zarejestrowaniu. Status wniosku wysłanego pocztą będzie widoczny dopiero po ok. 10 dniach od przyjęcia go w PWPW.

Jak długo czeka się na kartę do tachografu?

Czas oczekiwania to odpowiednio:

 • około 7 dni - przy składaniu wniosku przez Internet; 
 • do 30 dni - jeżeli wniosek został złożony listownie.

W obu przypadkach należy doliczyć czas dostarczenia karty przez Pocztę Polską.

Co w przypadku gdy wniosek nie przejdzie weryfikacji?

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, urząd pobierze opłatę w wysokości 25,83 zł za jego rozpatrzenie. Pozostała opłata zostanie zwrócona na konto wnioskującego lub przekazana drogą pocztową na podany adres.

Nowy wniosek będzie musiał zostać ponownie złożony i opłacony w pełnej kwocie 172,20 zł.

Jak włożyć kartę do tachografu?

Kierowcy, którzy po raz pierwszy korzystają z karty kierowcy, mogą mieć problem z poprawnym włożeniem karty do tachografu. Kartę kierowcy w tachografie należy umieścić chipem do góry. Zdjęcie jej właściciela powinno być skierowane do dołu.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - karta kierowcy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę karta kierowcy online?

Info-Car
Serwis umożliwiający załatwianie spraw komunikacyjnych.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę Karty Kierowcy
Pobierz dokument
Oświadczenie kierowcy o posiadaniu ważnego prawa jazdy
Pobierz dokument
Oświadczenie kierowcy o normalnym miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz dokument
Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o wydanie Karty Kierowcy wraz z oświadczeniami [PDF]
Pobierz dokument