Karta kierowcy PWPW - status, cena i wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 13 czerwca 2022

Karta kierowcy

Każdy zawodowy kierowca powinien posiadać kartę kierowcy. Ten specjalny dokument pozwala monitorować jego czas pracy, odpoczynków i postojów. Jak wyrobić kartę kierowcy, ile to kosztuje i gdzie złożyć potrzebne dokumenty? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzi można znaleźć w poniższym poradniku.

Co to jest karta kierowcy?

To specjalna plastikowa karta, której zadaniem jest rejestracja czasu i przebiegu jazdy danego kierowcy. Zapisują się na niej dane dotyczące nie tylko jazdy, ale również odpoczynku i postojów. Z dokumentu można korzystać w każdym pojeździe posiadającym cyfrowy tachograf.

Przedsiębiorca zajmujący się transportem również powinien posiadać kartę do tachografu - kartę przedsiębiorstwa.

Kto musi posiadać kartę kierowcy?

Zobligowane do jej posiadania są osoby prowadzące pojazdy:

 • do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz
 • do przewozu osób (co najmniej 9 z kierowcą),

które są wyposażone w tachografy cyfrowe.

Karta kierowcy - wzór dokumentu

fot. PWPW

Jaki jest okres ważności karty kierowcy?

Jaki jest okres ważności karty kierowcy?

Od 15 czerwca 2019 roku karta wydawana jest na okres 5 lat, bez względu na ważność uprawnień do prowadzenia pojazdu. 

Uwaga! Egzemplarze wydane przed 15 czerwca 2019 roku stracą ważność wcześniej, jeżeli w tym czasie wygaśnie ważność posiadanego prawa jazdy

Kiedy wnioskować o kartę kierowcy?

Wniosek należy przesłać przede wszystkim, gdy kierowca potrzebuje karty, bo jest ona wymagana do wykonywania pracy,

Prośbę o wydanie wtórnika (ten sam wzór druku) wysyła się, kiedy potrzebna jest wymiana karty kierowcy z powodu:

 • zbliżającego się końca terminu ważności poprzedniej wersji,
 • kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub wadliwego działania karty,
 • zmiany danych osobowych, adresu, kraju zamieszkania ubiegającego się o dokument.

Kiedy można złożyć wniosek o przedłużenie karty kierowcy?

Wniosek o przedłużenie karty kierowcy składa się co najmniej 15 dni roboczych przed upływem terminu na obecnej karcie. Warto jednak zrobić to wcześniej, ponieważ urząd nie wystawia żadnego zaświadczenia o oczekiwaniu na nową kartę (wyjątkiem jest ubieganie się o wersję zastępczą). W efekcie po upływie terminu ważności karty nie będzie można prowadzić pojazdu i wykonywać pracy zawodowej.

 Co grozi za jazdę bez ważnej karty kierowcy?

Co grozi za jazdę bez ważnej karty kierowcy?

Prowadzenie pojazdu bez aktualnego dokumentu, a także nieprzedstawienie służbom kontrolnym prawidłowych wydruków z tachografu w razie uszkodzenia, wadliwego działania, zgubienia lub kradzieży, jest karane wysokimi mandatami. Są to kwoty:

 • 2000 zł dla kierowcy,
 • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
 • 5000 zł dla firmy transportowej.

Ponadto jeśli kierowca będzie poruszał się pojazdem bez ważnej karty przez więcej niż 15 dni, a jednocześnie warunkiem przekroczenia tego terminu nie będzie zjazd do bazy, może zostać ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł. Oprócz tego każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku poprzez sczytanie karty kierowcy może grozić grzywną w kwocie 100 zł.

Ile kosztuje karta kierowcy do tachografu cyfrowego?

Cena karty kierowcy wynosi 172,20 złotych. Płatności trzeba dokonać przelewem na konto bankowe Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W tytule przelewu należy wpisać numer PESEL, imię oraz nazwisko.


Wniosek o wydanie karty kierowcy 2022

Wniosek o kartę kierowcy - pdf

Jakie dokumenty należy przygotować?

 • wypełniony odpowiedni druk,
 • aktualne zdjęcie – wykonane na białym tle, przedstawiające lewy półprofil lub twarz osoby z przodu. Zakazane jest posiadanie nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami;
 • skan tłumaczenia prawa jazdy – jeżeli zostało ono wydane poza Polską;
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy – jeżeli prawo jazdy zostało wydane poza Unią Europejską i konwencją AETR;
 • skan karty kierowcy – jeżeli została wydana poza Polską;
 • aktualny dokument – jeśli obecna karta została wydana w innym kraju, wymiana karty następuje z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy składana jest reklamacja albo karta została uszkodzona;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty;
 • oświadczenie:
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – gdy karta została skradziona.

Gdzie złożyć wniosek o kartę kierowcy?

Gdzie składa się wnioski?

Kartę kierowcy wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) i to właśnie tam należy przesłać pismo. Wypełniony wniosek wysyła się na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

ul. Karczunkowska 30

02-871 Warszawa

Jak złożyć wniosek o wyrobienie karty kierowcy - krok po kroku

Obecnie można to zrobić na dwa sposoby:

 • listownie – wysyłając druk i załączniki listem poleconym;

 • przez Internet – za pomocą platformy info-car.pl. Konieczne jest posiadanie e-dowodu, profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Uwaga! Pracodawcy mogą starać się o wydanie kart kierowcy dla swoich pracowników. Wystarczy, że stworzą konto na stronie info-car.pl i będą postępowali zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

Jak przesłać wniosek o kartę kierowcy listownie?

 • Najpierw należy wydrukować i wypełnić druk;

 • Następnie konieczne jest przygotowanie wymaganych załączników;

 • Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty;

 • Na końcu wysyłamy druk wraz z załącznikami - zobacz gdzie. Na kopercie należy napisać STC.

Karta kierowcy przez Internet

Jak złożyć wniosek o wydanie karty przez Internet?

 • Na stronie info-car.pl należy kliknąć przycisk „Złóż wniosek”;

 • Następnie wnioskujący musi podać swoje dane;

 • Kolejnym krokiem jest dodanie załączników;

 • Formularz musi zostać podpisany – aby to zrobić, konieczne jest posiadanie e-dowodu i aplikacji mobilnej eDO App, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 • Wnioskujący musi dokonać odpowiedniej opłaty;

 • Dokument przyjdzie pocztą na adres wskazany w formularzu.

Jak sprawdzić status karty kierowcy na info-car.pl?

Aby dowiedzieć się, czy karta jest już gotowa, wystarczy zajrzeć na stronę info-car.pl, wybrać rodzaj karty oraz wpisać imię, nazwisko i PESEL (lub numer dokumentu tożsamości). Informację o statusie karty kierowcy można otrzymać od razu. Usługa jest bezpłatna.

Uwaga! Sprawdzenie statusu wniosku o kartę kierowcy możliwe jest dopiero po jego zarejestrowaniu. Status wniosku wysłanego pocztą będzie widoczny dopiero po ok. 10 dniach od przyjęcia go w PWPW.

Jak długo czeka się na kartę do tachografu?

Czas oczekiwania to odpowiednio:

 • około 7 dni - przy składaniu wniosku przez Internet; 
 • do 30 dni - jeżeli wniosek został złożony listownie.

W obu przypadkach należy doliczyć czas dostarczenia karty przez Pocztę Polską.

Jak włożyć kartę do tachografu?

Kierowcy, którzy po raz pierwszy korzystają z karty kierowcy, mogą mieć problem z poprawnym włożeniem karty do tachografu. Kartę kierowcy w tachografie należy umieścić chipem do góry. Zdjęcie jej właściciela powinno być skierowane do dołu.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - karta kierowcy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości