Karta kierowcy - Status 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Karta kierowcy

Każdy zawodowy kierowca powinien posiadać kartę kierowcy. Ten specjalny dokument pozwala monitorować czas pracy prowadzącego pojazd. Jak zdobyć kartę, ile jest ważna i gdzie złożyć potrzebne dokumenty? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w poniższym poradniku.

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to specjalny, plastikowy dokument, którego zadaniem jest rejestracja czasu i przebiegu jazdy danego kierowcy. Na karcie zapisują się dane dotyczące nie tylko jazdy, ale również odpoczynku czy postojów. Z dokumentu można korzystać w każdym pojeździe posiadającym cyfrowy tachograf.

Kto musi posiadać kartę kierowcy?

Kartę kierowcy muszą posiadać osoby prowadzące pojazdy wykorzystywane do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz kierowcy pojazdów do przewozu osób (co najmniej 9 z kierowcą), które są wyposażone w tachografy cyfrowe.

Kiedy złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy?

O wydanie karty kierowcy należy wnioskować gdy:

 • karta jest wymagana do wykonywania pracy (pierwsze wydanie karty);
 • zbliża się termin upływu ważności poprzedniej karty;
 • karta została skradziona;
 • karta została zgubiona; 
 • karta została uszkodzona;
 • karta działa wadliwie;
 • kierowca zmienił dane osobowe lub adres;
 • kierowca zmienił kraj zamieszkania.

Kiedy można złożyć wniosek o przedłużenie karty kierowcy?

Kierowca musi złożyć wniosek o kartę kierowcy co najmniej 15 dni roboczych przed upływem jej ważności.

Warto jednak zrobić to wcześniej, gdyż przy składaniu wniosku o wydanie nowej karty wnioskujący nie otrzyma żadnego zaświadczenia jego złożenia (wyjątkiem jest ubieganie się o kartę zastępczą). W efekcie po upływie terminu ważności karty nie będzie mógł prowadzić pojazdu i wykonywać pracy zawodowej.

Co grozi za jazdę bez ważnej karty kierowcy?

Prowadzenie pojazdu bez ważnej karty kierowcy, a także nieprzedstawienie służbom kontrolnym prawidłowych wydruków z tachografu w razie jej uszkodzenia, wadliwego działania, zgubienia lub kradzieży jest karane wysokimi mandatami. Są to kwoty:

 • 2000 zł dla kierowcy pojazdu,
 • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
 • 5000 zł dla firmy transportowej.

Ponadto jeśli kierowca będzie poruszał się pojazdem bez ważnej karty przez więcej niż 15 dni, a jednocześnie warunkiem przekroczenia tego terminu nie będzie zjazd do bazy, może zostać ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł. Oprócz tego za każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku może grozić grzywna w kwocie 100 zł.

Jaki jest okres ważności karty kierowcy?

Karta kierowcy od 15 czerwca 2019 roku wydawana jest na okres 5 lat bez względu na ważność uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Uwaga! Karta kierowcy wydana przed 15 czerwca 2019 roku straci ważność wcześniej, jeżeli w tym czasie wygaśnie ważność posiadanego przez kierowcę prawa jazdy

Gdzie złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy?

Wniosek o wydanie karty kierowcy należy składać do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jak składać wniosek o wydanie karty kierowcy?

Kierowcy mogą składać wniosek o wydanie stosownego dokumentu na dwa sposoby:
•    listownie – umieszczając w kopercie wniosek wraz z załącznikami i wysyłając na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
•    przez Internet – za pomocą platformy info-car.pl. Konieczne jest posiadanie e-dowodu, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ile kosztuje karta kierowcy?

Opłata za kartę kierowcy wynosi 172,20 złotych. Płatności trzeba dokonać przelewem na konto bankowe Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W tytule przelewu należy wpisać numer PESEL, imię oraz nazwisko.

Uwaga! Tylko kierowca może złożyć wniosek o wydanie karty oraz uiścić za nią opłatę. W jego imieniu nie może tego zrobić pracodawca (firma zajmują się przewozem towarów lub osób). Kierowca natomiast może się później ubiegać o zwrot opłaty za wydanie karty od pracodawcy na podstawie imiennego dowodu jej uiszczenia.


Wniosek o wydanie karty kierowcy

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:

 • wniosek o wydanie karty kierowcy;
 • aktualne zdjęcie – wykonane na białym tle, przedstawiające lewy półprofil lub na twarz osoby z przodu. Zakazane jest posiadanie nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami;
 • skan tłumaczenia prawa jazdy – jeżeli zostało ono wydane poza Polską;
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy – jeżeli prawo jazdy zostało wydane poza Unią Europejską i konwencją AETR;
 • skan karty kierowcy – jeżeli została wydana poza Polską;
 • karta kierowcy – jeśli obecna karta została wydana w innym kraju, wymiana karty następuje z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy składana jest reklamacja albo karta została uszkodzona;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty;
 • oświadczenie:

Jak złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy listownie?

 1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek;
 2. Następnie konieczne jest przygotowanie wymaganych dokumentów;
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za kartę kierowcy;
 4. Na końcu wysyłamy wniosek wraz z dokumentami na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na kopercie należy napisać STC.

Jak złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy przez Internet?

 1. Na stronie info-car.pl klikamy przycisk „Złóż wniosek”;
 2. Następnie wnioskujący musi podać swoje dane;
 3. Kolejnym krokiem jest dodanie załączników;
 4. Formularz musi zostać podpisany – aby to zrobić, konieczne jest posiadanie e-dowodu i aplikacji mobilnej eDO App, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 5. Wnioskujący musi zapłacić za kartę kierowcy;
 6. Karta Kierowcy przyjdzie pocztą na adres wskazany w formularzu.

Jak sprawdzić status karty kierowcy?

Aby dowiedzieć się, czy karta kierowcy jest już gotowa, wystarczy zajrzeć na stronę info-car.pl, wybrać rodzaj karty oraz wpisać imię, nazwisko i numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości). W ten sposób łatwo i szybko można sprawdzić, jaki jest status złożonego wniosku. 

Jak długo czeka się na wydanie karty kierowcy?

 • około 7 dni - przy składaniu wniosku przez Internet; 
 • do 30 dni - jeżeli wniosek został złożony listownie.

W obu przypadkach należy doliczyć czas wysyłki Poczty Polskiej.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - karta kierowcy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie