Wniosek o Kartę Kierowcy

Aktualizacja: 19 kwietnia 2021

Każdy zawodowy kierowca powinien posiadać Kartę Kierowcy. Ten specjalny dokument pozwala monitorować czas pracy prowadzącego pojazd. Jak zdobyć kartę, ile jest ważna i gdzie złożyć potrzebne dokumenty? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w poniższej instrukcji.

Czym jest Karta Kierowcy?

Karta Kierowcy to specjalny, plastikowy dokument, którego zadaniem jest rejestracja czasu i przebiegu jazdy danego kierowcy. Na karcie zapisują się dane dotyczące nie tylko jazdy, ale również odpoczynku czy postojów. Z dokumentu można skorzystać w każdym pojeździe posiadającym cyfrowy tachograf.

Kto musi posiadać Kartę Kierowcy?

Określona grupa kierowców musi posiadać Kartę Kierowcy. Wśród nich znajdują się osoby prowadzące pojazdy wykorzystywane do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz kierowcy pojazdów do przewozu osób (co najmniej 9 z kierowcą), które są wyposażone w tachografy cyfrowe.

Kiedy można złożyć wniosek o wydanie Karty Kierowcy?

O wydanie Karty Kierowcy należy wnioskować gdy:

 • karta jest wymagana do wykonywania pracy (pierwsze wydanie karty);
 • zbliża się termin upływu ważności poprzedniej karty (karta jest ważna 5 lat);
 • karta została skradziona;
 • karta została zgubiona; 
 • karta została uszkodzona;
 • karta działa wadliwie;
 • kierowca zmienił dane osobowe lub adres;
 • kierowca zmienił kraj zamieszkania.

Kiedy można złożyć wniosek o przedłużenie Karty Kierowcy?

Kierowca musi złożyć wniosek o Kartę Kierowcy co najmniej 15 dni roboczych przed upływem ważności karty. 

Warto jednak zrobić to wcześniej, gdyż przy składaniu wniosku o wydanie nowej karty wnioskujący nie otrzyma żadnego zaświadczenia jego złożenia (wyjątkiem jest ubieganie się o kartę zastępczą). W efekcie po upływie terminu ważności karty nie będzie mógł on prowadzić pojazdu i wykonywać pracy zawodowej.

Co grozi za jazdę bez ważnej Karty Kierowcy?

Prowadzenie pojazdu bez ważnej karty kierowcy, a także nieprzedstawienie służbom kontrolnym prawidłowych wydruków w razie jej uszkodzenia, wadliwego działania, zgubienia lub kradzieży jest karane wysokimi mandatami. Są to kwoty:

 • 2000 zł dla kierowcy pojazdu,
 • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
 • 5000 zł dla firmy transportowej.

Ponadto jeśli kierowca będzie poruszał się pojazdem powyżej 15 dni bez ważnej karty, a jednocześnie warunkiem przekroczenia tego terminu nie będzie zjazd do bazy, to może zostać ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł. Oprócz tego za każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku może dodatkowo zostać ukarany grzywną w kwocie 100 zł.

Jaki jest okres ważności Karty Kierowcy?

Karta Kierowcy od 15 czerwca 2019 roku wydawana jest na okres 5 lat bez względu na ważność uprawnień do prowadzenia pojazdu. Karta Kierowcy wydana do 15 czerwca 2019 roku jednak straci ważność wcześniej, jeżeli w tym czasie wygaśnie ważność posiadanego przez kierowcę prawa jazdy

Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty Kierowcy?

Wniosek o wydanie karty kierowcy należy składać do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jak składać wniosek o wydanie Karty Kierowcy?

Kierowcy mogą składać wniosek o wydanie stosownego dokumentu na dwa sposoby:
•    listownie – umieszczając w kopercie wniosek wraz z załącznikami i wysyłając na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
•    przez Internet – za pomocą platformy info-car.pl. Konieczne jest posiadanie e-dowodu, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ile kosztuje Karta Kierowcy?

Opłata za Kartę Kierowcy wynosi 172,20 złotych. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W tytule przelewu należy wpisać​​​​​​​ numer PESEL, imię oraz nazwisko.

Uwaga! Złożyć wniosek oraz uiścić opłatę o wydanie karty może tylko kierowca. W jego imieniu nie może tego zrobić pracodawca (firma zajmują się przewozem towarów lub osób). Kierowca natomiast może ubiegać się o zwrot opłaty za wydanie karty od pracodawcy na podstawie imiennego dowodu jej uiszczenia.


Wniosek o wydanie Karty Kierowcy

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:

 • wniosek o wydanie Karty Kierowcy;
 • aktualne zdjęcie – wykonane na białym tle, przedstawiające lewy półprofil lub na twarz osoby z przodu. Zakazane jest posiadanie nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami;
 • skan tłumaczenia prawa jazdy – jeżeli zostało ono wydane poza Polską;
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy – jeżeli prawo jazdy zostało wydane poza Unią Europejską i konwencją AETR;
 • skan Karty Kierowcy – jeżeli została wydana poza Polską;
 • karta Kierowcy – jeśli obecna karta została wydana w innym kraju, wymiana karty następuje z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy składana jest reklamacja albo karta została uszkodzona;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty;
 • oświadczenie:

Jak złożyć wniosek o wydanie Karty Kierowcy listownie?

 1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek;
 2. Następnie konieczne jest przygotowanie wymaganych dokumentów;
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za Kartę Kierowcy;
 4. Na końcu wysyłamy wniosek wraz z dokumentami na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na kopercie należy napisać STC.

Jak złożyć wniosek o wydanie Karty Kierowcy przez internet?

 1. Na stronie info-car.pl klikamy przycisk „Złóż wniosek”;
 2. Następnie wnioskujący musi podać swoje dane;
 3. Kolejnym krokiem jest dodanie załączników;
 4. Formularz musi zostać podpisany – aby to zrobić, konieczne jest posiadanie e-dowodu i aplikacji mobilnej eDO App, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 5. Wnioskujący musi zapłacić za Kartę Kierowcy;
 6. Karta Kierowcy przyjdzie pocztą na adres wskazany w formularzu.

Jak sprawdzić, czy Karta Kierowcy jest już gotowa?

Aby dowiedzieć się, czy Karta Kierowcy jest już gotowa, wystarczy zajrzeć na stronę​​​​​​​ info-car.pl, wybrać rodzaj karty oraz wpisać PESEL. Wówczas łatwo można sprawdzić, jaki jest status złożonego wniosku. 

Jak długo czeka się na wydanie Karty Kierowcy?

Przy składaniu wniosku przez internet – około 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Należy doliczyć również czas wysyłki Poczty Polskiej.

Jeżeli wniosek został złożony listownie, to na Kartę Kierowcy, wnioskujący będzie czekać do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Znowu należy do tego doliczyć czas wysyłki Poczty Polskiej.


Gdzie można złożyć wniosek o kartę Kierowcy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie