Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PINB - kontakt i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PINB umożliwia załatwienie 5 spraw

W celu załatwienia spraw w powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego PINB przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PINB

Organy nadzoru budowlanego czuwają przede wszystkim nad przestrzeganiem przepisów zawartych w prawie budowlanym. Czym zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego? Zapoznaj się z instrukcjami spraw i pobierz druki dla PINB.

Czym zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)?

To instytucja, do której petenci zgłaszają się w pierwszej kolejności, chcąc załatwić sprawy budowlane. PINB jest organem pierwszej instancji, więc zajmuje się administracją w zakresie budownictwa i nadzoru budowlanego w powiecie. W PINB znajdują się również druki wniosków wymaganych do załatwienia spraw budowlanych.

Zadania nadzoru budowlanego

Do zadań nadzoru budowlanego należą m.in.:

  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;

  • przeprowadzanie kontroli trwających i zakończonych inwestycji budowlanych;

  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;

  • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;

  • wykrywanie i rozpatrzanie spraw samowoli budowlanej (polegającej na wybudowaniu inwestycji bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo sprzecznie z pozwoleniem, lub zgłoszeniem).

Jakie sprawy można załatwić w Powiatowym Nadzorze Budowlanym?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatruje sprawy, dla których pozwolenie na budowę wydał starosta powiatowy. Sprawy, w których organem decyzyjnym jest PINB to m.in.:

Każdy powiat i miasto na prawach powiatu posiada własny PINB. 

E-Budownictwo

E-Budownictwo

Wiele spraw załatwianych w organach nadzoru budowlanego za pomocą papierowych druków, można załatwić przez Internet, na platformie e-Budownictwo. Obecnie na portalu dostępne jest 25 wniosków, w tym wniosek o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy.