Koncesja na alkohol - Wniosek o zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Aktualizacja: 17 maja 2021

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Każdy, kto chce sprzedawać alkohol w restauracji lub sklepie (detal), musi posiadać odpowiednie zezwolenie. W innym wypadku popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny. Wyróżniamy 3 rodzaje koncesji na alkohol, które są uzależnione od zawartości i rodzaju sprzedawanych trunków.

Jakie są rodzaje zezwoleń i ile kosztuje koncesja na alkohol?

Trzy wyżej wspomniane grupy alkoholi to:

Koncesja na alkohol Opłata za zezwolenie na sprzedaż
do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok do kwoty 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 37 500 zł
powyżej 4,5% - 18% alkoholu, bez piwa
 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok do kwoty 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 37 500 zł
powyżej 18% zawartości alkoholu
 • 2100 zł - pierwsze zezwolenie
 • 2100 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok do kwoty 77 000 zł
 • 2,7% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 77 000 zł

Jeśli sprzedajesz wszystkie trzy grupy alkoholi, możesz starać się o koncesję na alkohol na nie na jednym wniosku - złożysz wtedy wniosek o wydanie trzech zezwoleń.

Na jaki czas wydawane jest zezwolenie?

W zależności od lokalu, w którym będzie sprzedawany alkohol, zezwolenie wydaje się:

 • przynajmniej na 2 lata dla sklepów, stacji benzynowych, punktów sprzedaży detalicznej
 • przynajmniej na 4 lata dla punktów gastronomicznych, pubów, multitapów, restauracji

Wniosek o zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania koncesji na alkohol?

Niezbędne będą:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - znajdziesz go do pobrania w naszej sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania. W jednym wniosku możesz zaznaczyć prośbę o wydanie zezwoleń na sprzedaż wszystkich trzech rodzajów alkoholu.
 • decyzja o zatwierdzeniu i wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, w którym alkohol będzie sprzedawany,
 • zgoda - jedna z poniższych:
  • właściciela budynku,
  • użytkownika budynku,
  • zarządcy budynku,
  • administratora budynku (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

Kiedy i komu trzeba opłacić koncesję na alkohol?

Opłatę należy uiścić na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz swój wniosek.

 • jeśli starasz się o koncesję na alkohol po raz pierwszy, opłać ją przed wydaniem zezwolenia,
 • jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku kalendarzowego, obliczasz kwotę proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, tj.:
  • do 18% zawartości alkoholu: 525 zł / liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego
  • powyżej 18% zaw. alkoholu: 2100 zł / liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego
 • jeśli posiadasz zezwolenie, co roku opłacasz koncesję na alkohol według sprzedaży z roku ubiegłego. Oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu w danym miejscu składa się do 31 stycznia i na jego podstawie uiszcza się opłatę koncesyjną,
 • jeśli w danym roku kończy ci się zezwolenie, wartość sprzedaży oblicz oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu i w kwocie brutto (z akcyzą i podatkiem VAT). Na tej podstawie wpłać na rachunek urzędu odpowiednią kwotę. Jeśli twoje zezwolenie kończy się w trakcie roku, oblicz jego wartość proporcjonalnie do końca roku kalendarzowego (patrz pkt 2).

Jak wygląda procedura i ile się czeka na wydanie zezwolenia?

Po złożeniu wniosku, zostanie on sprawdzony przez odpowiedni urząd miasta/gminy w dwóch aspektach:

 1. poprawności złożenia - czy zostały dołączone wszystkie niezbędne druki, zgody i dokumenty. W przypadku braków, będziesz mieć 7 dni na ich uzupełnienie, w innym wypadku wniosek zostanie zwrócony.
 2. zgodności lokalizacji z uchwałami rady gminy - specjalna gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odniesie się do twojego wniosku i wyda wiążącą opinię, czy twoja lokalizacja jest odpowiednia - zgodna z przyjętymi uchwałami, na przykład czy zachowuje minimalne odległości od szkół czy kościoła. Komisja określi również, czy na danym terenie jest jeszcze "miejsce" na kolejny punkt sprzedaży alkoholu, czy nie przekroczono ich maksymalnej, ustalonej przez gminę liczby.

Jeśli komisja wyda opinię pozytywną, a wniosek został złożony poprawnie i zapłaciłeś za zezwolenie - urząd wyda ci odpowiedni dokument. Sprawa powinna zostać rozstrzygnięta do miesiąca, w wyjątkowych przypadkach do 2 miesięcy, o czym zostaniesz poinformowany.


Gdzie można złożyć wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek - koncesja na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Pobierz dokument