ARiMR - kontakt, logowanie do PUE oraz wnioski o dopłaty i dotacje

Autor: Magda Świerczek 6 min. czytania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


ARiMR umożliwia załatwienie 6 spraw

W celu załatwienia spraw w ARiMR przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 roku, aby wspierać rolników, a także rozwój wsi. Czym dokładnie zajmuje się ARiMR, na co można otrzymać dofinansowanie oraz kto może je otrzymać?

Czym jest ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dba o rozwój i modernizację rolnictwa, a także terenów wiejskich. Na czele ARiMR stoi Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - dzieli się na:

 • centralę,

 • 16 oddziałów regionalnych,

 • 314 biur powiatowych.

Głównym zadaniem tego organu jest wypłata dofinansowań, dotacji i dopłat dla podmiotów zajmujących się rolnictwem. Opracowuje również programy i szkolenia dla mieszkańców terenów wiejskich.

Jakiej instytucji podlega ARiMR?

Agencja rozumiana jako wykonawca polityki rolnej jest ściśle powiązana z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zakresie gospodarowania środków ARiMR podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.

Logowanie ARiMR, czym jest PUE ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia składanie wniosków online, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. Portal jest dostępny dla osób posiadających numer w Ewidencji Producentów. Rejestracji można dokonać tradycyjnie, podając dane osobowe lub przez Login.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany). Korzystanie z platformy umożliwia m.in. elektroniczne wysyłanie wniosków, a także sprawdzanie ich statusu.

ARiMR dopłaty, dotacje i dofinansowania 2024

Co roku ARiMR przyznaje rolnikom dofinansowania oraz dotacje, a także wypłaca dopłaty zgodnie ze stawkami ustalanymi rokrocznie w rozporządzeniu. Oto przykłady stawek dopłat za 2022 rok:

 • płatność do bydła 363,16 zł/szt.,
 • płatność do krów 467,35 zł/szt.,
 • płatność do owiec 121,47 zł/szt.,
 • płatność do kóz 51,05 zł/szt.,
 • płatność do roślin strączkowych na ziarno 673,50 zł/ha,
 • płatność do roślin pastewnych 515,26 zł/ha,
 • płatność do chmielu 2 257,46 zł/ha,
 • płatność do ziemniaków skrobiowych 1 761,46 zł/ha,
 • płatność do buraków cukrowych 1 806,58 zł/ha,
 • płatność do pomidorów 3 601,68 zł/ha,
 • płatność do truskawek 1 575,39 zł/ha,
 • płatność do lnu 748,91 zł/ha,
 • płatność do konopi włóknistych 274,82 zł/ha,
 • płatność do tytoniu – Virginia 3,38 zł/kg,
 • płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,44 zł/kg.

Dopłaty wypłacane są pod koniec roku kalendarzowego - rozpoczynają się w okolicach października.

Dodatkowo, ARiMR co roku przeprowadza nabory wniosków o dofinansowania i dotacje dla rolników, dzięki którym mogą zwiększać potencjał swoich gospodarstw. Wypłaca również wsparcie finansowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych (np. susza) bądź innych czynników, które wpłynęły na zmniejszenie plonów lub wytworzonych produktów.

Dopłaty i dotacje ARiMR na lata 2023-2027

Zgodnie z realizacją Planu Strategicznego WPR w latach 2023-2027 środki przewidziane odpowiednio dla I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej wynoszą odpowiednio:

I filar z budżetu środków europejskich:

 • 17,327 mld euro na płatności bezpośrednie,
 • 46,6 mln euro na interwencje w sektorze owoców i warzyw,
 • 25,1 mln euro na interwencje w sektorze pszczelarskim,
 • 281 mln euro na interwencje nieobjęte PS

Z budżetu środków państwa:

 • 25,1 mln euro na interwencje w sektorze pszczelarskim.
 • 184 mln euro na interwencje nieobjęte PS

II filar to odpowiednio 4,7 mld euro z budżetu środków europejskich oraz 3,22 mld euro z budżetu państwa.

Dla każdej transakcji przyjęto kurs 4,57 zł/euro.

Jakie dopłaty w ramach I filaru WPR?

W ramach korzystania z I filaru w latach 2023-2027 r. rolnicy mogą otrzymać poniższe płatności bezpośrednie:

 • płatność podstawowa,
 • płatności redystrybucyjna,
 • płatność dla młodego rolnika,
 • płatności związane z produkcją do: krów, bydła, owiec i kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych oraz strączkowych na ziarno.

W ramach płatności realizowanych z I filaru znajdują się także ekoschematy:

 • obszary z roślinami miododajnymi,
 • rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
 • retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,
 • prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR - Integrowanej Produkcji Roślin,
 • biologiczna ochrona upraw,
 • dobrostan zwierząt.

Jakie dotacje w ramach II filaru WPR?

W ramach II filaru kontynuowane będą płatności ONW, wsparcia na rozwój małych gospodarstw oraz młodych rolników lub osób starszych dopiero rozpoczynających swoją działalność rolniczą. 
Działania inwestycyjne powiązane z II filarem to przede wszystkim wsparcie inwestycji poprawiających dobrostan bydła i świń, inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE oraz poprawy efektywności energetycznej, zapobieganiu rozprzestrzenieniu się ASF lub przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu.

E-wniosek ARiMR

Aby złożyć e-wniosek należy zalogować się do aplikacji eWniosekPlus dostępnej na PUE (Platformie Usług Elektronicznych). Każdy rodzaj dofinansowania, dotacji i płatności wiąże się z innymi zasadami opisanymi na stronie Agencji. Przed złożeniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z zasadami dotyczącymi danej kategorii:

 • płatności bezpośrednich,
 • płatności ONW,
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, 
 • płatności ekologicznej,
 • płatności dobrostanowej,
 • płatności zalesieniowych.

Jak złożyć e-wniosek ARiMR krok po kroku

Na platformie PUE:

 • kliknij przycisk złóż wniosek,
 • zaloguj się na platformę eWniosekPlus za pomocą PUE,
 • wybierz odpowiedni rodzaj płatności i wniosek o przyznanie płatności,
 • wypełnij wniosek o przyznanie płatności, załącz wymagane dokumenty (informacje o niezbędnej dokumentacji znajdują się w sekcji “co musisz przygotować”,
 • zaakceptuj zgody, oświadczenia i zobowiązania,
 • wyślij wniosek - złożony wniosek znajduje się w kategorii Wysłane.

Lista rolników ARiMR

O różne dofinansowania, dopłaty i dotacje mogą się starać:

 • rolnicy i małżonkowie rolników,

 • mieszkańcy wsi,

 • grupy producentów rolnych,

 • przedsiębiorcy,

 • samorządy lokalne,

 • podmioty z sektora rybackiego.

To, czy wnioskujący otrzyma dofinansowanie, zależy przede wszystkim od tego, czy spełnia warunki danego programu. Listy beneficjentów dofinansowań oraz dotacji publikowane są na stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Druki do pobrania

Ekspert w dziedzinie spraw urzędowych — codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym. Pełni rolę redaktora naczelnego serwisu, gdzie nadzoruje prace zespołu i dba o wysoką jakość publikowanych treści. Nieustannie dąży do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Dba o to, aby dzięki serwisowi, petenci byli w stanie szybko i bezproblemowo załatwiać sprawy urzędowe. Jej pasja do pracy oraz głęboka znajomość przepisów sprawiają, że jest cenionym autorytetem w swojej dziedzinie, a jej publikacje stanowią nieocenione źródło wiedzy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji