Pełnomocnictwo ENERGA - upoważnienie do reprezentowania odbiorcy i zawarcia umowy PDF wzór 2023

Weryfikacja: 17 sierpnia 2023

Pełnomocnictwo Energa

Jeżeli klient nie może osobiście załatwić sprawy w firmie ENERGA (np. podpisać umowę, zmienić taryfę), może do tego upoważnić inną osobę. Kto może zostać pełnomocnikiem? Jakich czynności można dokonywać na podstawie pełnomocnictwa ENERGA? Jak napisać pełnomocnictwo i gdzie je dostarczyć? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może zostać pełnomocnikiem w ENERGA?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych - niekoniecznie musi być to członek rodziny mocodawcy.

Rodzaje pełnomocnictw w ENERGA

W przypadku spółki ENERGA odbiorca prądu czy gazu może udzielić pełnomocnictwa:

  • ogólnego (pełnomocnictwo stałe) - obowiązuje do odwołania i uprawnia do zawarcia umowy w imieniu mocodawcy oraz do działania we wszystkich sprawach związanych z umową zawartą z ENERGA,
  • jednorazowego szczególnego - obowiązuje do określonej daty i może obejmować upoważnienie do zawarcia umowy na sprzedaż i dystrybucję prądu lub gazu, upoważnienie do zmiany warunków istniejącej umowy, upoważnienie do pozyskania informacji na temat rozliczeń. Można również udzielić upoważnienia jednorazowego do innych czynności, opisanych w pełnomocnictwie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać pełnomocnictwo do Energa?

Jak napisać pełnomocnictwo do ENERGA?

Pełnomocnictwo do firmy ENERGA powinno posiadać następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • imię, nazwisko, PESEL lub numer paszportu mocodawcy,
  • imię, nazwisko, PESEL lub numer paszportu osoby upoważnianej,
  • numer PPE (punktu poboru energii elektrycznej) lub PPG (punktu poboru gazu),
  • zakres upoważnienia,
  • okres obowiązywania pełnomocnictwa - opcjonalnie, 
  • podpisy mocodawcy i upoważnionego.

Pełnomocnictwo ENERGA - wzór PDF 2023

ENERGA posiada własne wzory pełnomocnictw dedykowane dla różnych czynności. 

Pełnomocnictwo ENERGA do reprezentowania - druk PDFPełnomocnictwo ENERGA do przyłączenia do sieci - druk PDF

Jak złożyć pełnomocnictwo w ENERGA?

Osoba upoważniona powinna złożyć pełnomocnictwo w oddziale ENERGA lub przekazać je monterowi (w sytuacji montażu instalacji).

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo ENERGA w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,9 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo ENERGA do reprezentowania [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo ENERGA do przyłączenia do sieci [PDF]
Pobierz dokument