Pełnomocnictwo do zameldowania innej osoby - wzór upoważnienia [PDF, DOC] 2023

Pełnomocnictwo do zameldowania

W sytuacji, gdy petent nie może samodzielnie udać się do urzędu w celu dokonania meldunku, może upoważnić do tego inną osobę. Jak to zrobić? Kto może zostać pełnomocnikiem? Jak napisać pełnomocnictwo do zameldowania innej osoby na pobyt stały lub czasowy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Komu może zostać udzielone upoważnienie do zameldowania? 

Na pełnomocnika do zameldowania na pobyt czasowy lub stały można powołać członka rodziny, znajomego, a także osobę obcą.

Pełnomocnictwo można wypowiedzieć w każdym momencie.

Jakiej formy wymaga pełnomocnictwo do zameldowania na pobyt stały lub czasowy?

Pełnomocnictwo do zameldowania musi przybierać formę pisemną.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać pełnomocnictwo do zameldowania?

Jak napisać pełnomocnictwo do zameldowania innej osoby?

Upoważnienie do zameldowania składa się z następujących elementów:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane upoważniającego:
 • tytuł: pełnomocnictwo do zameldowania,
 • dane pełnomocnika:
  • imię i nazwisko, 
  • numer PESEL, 
  • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • zakres pełnomocnictwa:
  • zameldowanie na pobyt stały
  • zameldowanie na pobyt czasowy
 • podpis osoby upoważniającej.

Zameldowanie innej osoby - jakie dokumenty musi posiadać pełnomocnik?

Aby pełnomocnik mógł zameldować inną osobę, musi zabrać ze sobą do urzędu:

 • wniosek o zameldowanie wypisany przez upoważniającego,
 • pisemne pełnomocnictwo,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty lub paszport (w zależności od dokumentu wymienionego w pełnomocnictwie.

Wzór pisemnego pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby - PDF, DOC

Poniżej udostępniono wzór pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby na pobyt czasowy lub stały w dwóch formatach - PDF oraz DOC.

Pełnomocnictwo do zameldowania - wzór PDF, DOC

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo do zameldowania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,8 tys. dokumentów!
Wzór pełnomocnictwa do zameldowania [DOC]
Pobierz dokument
Wzór pełnomocnictwa do zameldowania [PDF]
Pobierz dokument