Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy lub robót budowlanych - wzór PDF 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 5 lipca 2023

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

Zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu wymaga potwierdzenia poprzez złożenie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót. Co to za dokument i kto musi go wypełnić? Jak uzyskać oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy jest wymagane oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy lub robót budowlanych?

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, oświadczenie kierownika robót elektrycznych oraz inne dokumenty niezbędne do odbioru nieruchomości (np. zaświadczenie o szczelności instalacji gazowej, protokół instalacji wodno-kanalizacyjnej) stanowią załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Kto może sporządzić i gdzie należy złożyć oświadczenie?

Za sporządzenie oświadczenia odpowiedzialny jest kierownik budowy. Oświadczenie o zakończeniu budowy lub robót budowlanych należy złożyć jako załącznik zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wzór oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy lub robót budowlanych

Każdy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego udostępnia własny wzór oświadczenia. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Oświadczenie kierownika budowy wzór pdf

Co zawiera oświadczenie kierownika budowy?

Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy lub robót budowlanych?

W oświadczeniu kierownika budowy musi znaleźć się:

 • daty i miejsca sporządzenia,
 • tytułu: “oświadczenie”,
 • imienia i nazwiska kierownika budowy, numeru posiadanych uprawnień i danych izby, która je wydała, 
 • oświadczenia o: 
  • zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  • doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
  • dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych,
 • oznaczenia działki, 
 • numeru pozwolenia na budowę,
 • imienia i nazwiska inwestora,
 • informacji o zmianach względem pozwolenia na budowę i projektu budowlanego,
 • pieczęci i podpisu kierownika budowy,
 • podpisu projektanta.

Ile kosztuje złożenie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy lub robót budowlanych?

Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,8 tys. dokumentów!
Wzór oświadczenia kierownika budowy [PDF]

Każdy PINB udostępnia własny wzór oświadczenia kierownika budowy. Właściwego dokumentu należy poszukiwać na stronie internetowej Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Pobierz dokument