Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - wniosek online i wzór PDF 2022

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z nieruchomościami jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Po uzyskaniu tych informacji można na przykład dokonać wpisu w księdze wieczystej, podzielić lub scalić nieruchomość, a także ją sprzedać. Kto może złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów? Czy można to zrobić online? Ile to kosztuje? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.  

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków?

Wymienione dokumenty mogą uzyskać:

 • właściciel nieruchomości;
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Najczęściej wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składa się, aby załatwić jedną z niżej wymienionych spraw:

Przygotowaliśmy wzory wypełnionych wniosków o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, które ułatwią załatwienie niektórych z wyżej wymienionych spraw.

Czym jest wypis z kartoteki lokali?

Wypis z kartoteki lokali

Wypis z rejestru lokali to dokument zawierający informacje opisowe o samodzielnych lokalach znajdujących się w jednym budynku, nie ma w nim jednak informacji na temat podmiotów, które nimi władają. Dokument ten jest niezbędny do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Jak go zdobyć? Wystarczy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków - w punkcie 8 należy zaznaczyć "X" pole przy frazie "Wypis z kartoteki lokali". Procedura wygląda tak samo jak w przypadku uzyskiwania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

Ile kosztuje wypis z kartoteki lokali?

Cena dokumentów różni się w zależności od tego, jaką formę otrzymania dokumentu wybierze wnioskujący. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego płaci się opłatę w wysokości 30,00 zł. Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego płaci się opłatę w wysokości 20,00 zł.


Wniosek o otrzymanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Wniosek o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynkówWzór jak wypełnić wniosek o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków
 
 

Jedynym potrzebnym dokumentem, który należy złożyć jest wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Na dole strony znajduje się druk oraz wzory wypełnionych wniosków, które mogą przydać się w 4 sytuacjach: przy sprzedaży nieruchomości, jej podziale, zakładaniu księgi wieczystej oraz budowie domu.

Wypis z ewidencji gruntów nie jest jedynym dokumentem wymaganym podczas sprzedaży nieruchomości - konieczne będzie także zdobycie zaświadczenia o objęciu działki Uproszczonym Planem Urządzania Lasu (UPUL).

Jak złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków?

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów można złożyć na 3 sposoby:

 • listownie,
 • w urzędzie,
 • przez platformę ePUAP - o ile urząd daje taką możliwość.  

Jak złożyć wniosek w sposób tradycyjny? 

 1. Wnioskujący musi pobrać i wypełnić wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 2. Następnie należy złożyć wniosek – warto skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić, gdzie można złożyć wniosek w swojej okolicy!

 3. Wnioskujący musi czekać na informację z urzędu o wysokości opłaty.

 4. Następnie należy uiścić opłatę. 

 5. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów online

Jak złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów online?

 1. Na początku należy wejść na stronę platformy ePUAP i wybrać usługę: „Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków”.

 2. Następnie należy kliknąć „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”.

 3. Z listy należy wybrać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i kliknąć „Załatw sprawę”.

 4. System przeniesie wnioskującego na stronę profilu zaufanego – w tym miejscu należy się zalogować. Po zalogowaniu system powróci na platformę ePUAP.

 5. Następnie wnioskujący musi zaadresować wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na którego terenie jest nieruchomość.

 6. W dalszej kolejności należy starannie wypełnić wniosek, kliknąć „Dalej”, po czym „Podpisz”.

 7. Kolejnym krokiem jest wysłanie wniosku. Na ekranie pojawi się komunikat, że wniosek został wysłany. Wnioskujący otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 8. Dalej należy czekać na informację od urzędu, ile wyniesie opłata za przygotowanie dokumentów.

 9. Następnie wnioskujący uiszcza opłatę w kwocie wskazanej przez urząd.

 10. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków? 

Cena dokumentów różni się w zależności od tego, jaką formę otrzymania dokumentu wybierze wnioskujący. Za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu płaci się 140 złotych, zaś za wydruki obu dokumentów – 150 złotych.

Powyższe ceny odnoszą się do jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Nawet jeżeli w skład nieruchomości wchodzi kilka działek to, o ile znajdują się w granicy jednego obrębu, przedstawione ceny będą stanowiły całkowite koszty otrzymania dokumentów. 

Zapłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na konto, którego numer zostanie podany w urzędzie.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentów? 

Urząd poinformuje wnioskującego, ile potrwa przygotowanie wyrysu i wypisu. Wypełniając wniosek, można dokonać wyboru, w jaki sposób chce się odebrać dokumenty (osobiście w urzędzie, listownie, czy za pomocą poczty elektronicznej).

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego na portalu OnGeo.pl

Czy jest inny sposób uzyskania szczegółowych informacji o działce ewidencyjnej?

Podczas poszukiwania szczegółowych informacji o działce, np. MPZP, uzbrojenie w media, tereny zalewowe, obszary chronione i wielu innych, z pomocą przychodzi OnGeo. Aby uzyskać raport należy:

 • wejść na stronę ongeo.pl,
 • wyszukać interesującą działkę i kliknąć w nią na mapie,
 • wybrać z listy interesujące tematy, które trafią do analizy działki,
 • płacić raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF. 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej