Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja: 28 marca 2021


Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Dokonanie Wpisu w księdze wieczystej możliwe jest tylko na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty będą także niezbędne w przypadku scalenia, podziału, czy sprzedaży nieruchomości. Kto i w jaki sposób może uzyskać dokumenty? Gdzie złożyć wniosek? Ile będzie to kosztowało? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Wymienione dokumenty mogą uzyskać następujące podmioty:

 • właściciel nieruchomości;
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Jak złożyć wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków? 

Wniosek o wypis i wyrys możemy złożyć na 3 sposoby: listownie, w urzędzie bądź przez platformę ePUAP.  

Gdzie złożyć wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Jeżeli wnioskujący zdecyduje się złożyć wniosek w sposób tradycyjny, może tego dokonać w:

 • Starostwie powiatowym;

 • Urzędzie miasta, na którego terenie znajduje się nieruchomość.

Wniosek można zanieść do instytucji osobiście lub wysłać go pocztą tradycyjną.

Ile kosztuje otrzymanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków? 

Cena dokumentów różni się w zależności od tego, jaką formę otrzymania dokumentu wybierze wnioskujący. Za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu płaci się 140 złotych, zaś za wydruki obu dokumentów – 150 złotych.

Powyższe ceny odnoszą się do jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Nawet jeżeli w skład nieruchomości wchodzi kilka działek to, o ile znajdują się w granicy jednego obrębu, przedstawione ceny będą stanowiły całkowite koszty otrzymania dokumentów. 

Zapłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na konto, którego numer zostanie podany wnioskującemu w urzędzie.


Wniosek o otrzymanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Jedynym potrzebnym dokumentem, który należy złożyć jest wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Jak złożyć wniosek w sposób tradycyjny? 

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku powinno wyglądać składanie wniosku w urzędzie lub listownie. 

 1. Wnioskujący musi pobrać i wypełnić wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jest to załącznik nr 4 w zbiorczym dokumencie.

 2. Następnie należy złożyć wniosek – warto skorzystać z wyszukiwarki na dole strony i sprawdzić, gdzie można złożyć wniosek w swojej okolicy!

 3. Wnioskujący musi czekać na informację z urzędu o wysokości opłaty.

 4. Następnie należy uiścić opłatę. 

 5. Przygotowane dokumenty są gotowe do odebrania.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

Szczegółowa instrukcja krok po kroku, jak złożyć wniosek drogą elektroniczną znajduje się poniżej ( postępowanie nieco różni się od tego w przypadku złożenia wniosku w wersji tradycyjnej).

 1. Na początku należy wejść na stronę platformy ePUAP i wybrać usługę: „Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków”.

 2. Następnie należy kliknąć „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę.”

 3. Z listy należy wybrać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i kliknąć „Załatw sprawę”

 4. System przeniesie wnioskującego na stronę profilu zaufanego – w tym miejscu należy się zalogować. Po zalogowaniu system powróci na platformę ePUAP.

 5. Następnie wnioskujący musi zaadresować wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.

 6. W dalszej kolejności należy starannie wypełnić wniosek, kliknąć „Dalej”, po czym „Podpisz”.

 7. Kolejnym krokiem jest wysłanie wniosku. Na ekranie pojawi się komunikat, że wniosek został wysłany. Wnioskujący otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 8. Dalej należy czekać na informację od urzędu, ile wyniesie opłata za wykonanie dokumentów.

 9. Następnie wnioskujący uiszcza opłatę w kwocie wskazanej przez urząd.

 10. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentów? 

Urząd poinformuje wnioskującego, ile potrwa wykonanie wyrysu i wypisu. Wypełniając wniosek, można dokonać wyboru, w jaki sposób chce się odebrać dokumenty (osobiście w urzędzie, listownie, czy za pomocą poczty elektronicznej.


Gdzie można złożyć wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij przez internet wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

EGiB - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Pobierz dokument