Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja: 17 stycznia 2022

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Dokonanie Wpisu w księdze wieczystej możliwe jest tylko na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty będą także niezbędne w przypadku scalenia, podziału, czy sprzedaży nieruchomości. Kto i w jaki sposób może uzyskać dokumenty? Gdzie złożyć wniosek? Ile będzie to kosztowało? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków?

Wymienione dokumenty mogą uzyskać:

 • właściciel nieruchomości;
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Najczęściej wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składamy, aby załawić jedną z niżej wymienionych spraw:

Przygotowaliśmy wzory wypełnionych wniosków o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, które ułatwią Ci załatwienie wyżej wymienionych spraw.

Jak złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków? 

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów możemy złożyć na 3 sposoby:

 • listownie
 • w urzędzie
 • przez platformę ePUAP.  

Gdzie złożyć wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Jeżeli wnioskujący zdecyduje się złożyć wniosek w sposób tradycyjny, może tego dokonać w:

Wniosek można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków? 

Cena dokumentów różni się w zależności od tego, jaką formę otrzymania dokumentu wybierze wnioskujący. Za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu płaci się 140 złotych, zaś za wydruki obu dokumentów – 150 złotych.

Powyższe ceny odnoszą się do jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Nawet jeżeli w skład nieruchomości wchodzi kilka działek to, o ile znajdują się w granicy jednego obrębu, przedstawione ceny będą stanowiły całkowite koszty otrzymania dokumentów. 

Zapłaty można dokonać w kasie urzędu, bądź przelewem na konto, którego numer zostanie podany w urzędzie.

Wypis z kartoteki lokali

Wypis z kartoteki lokali to dokument zawierający informacje opisowe o samodzielnych lokalach znajdujących się w jednym budynku, nie znajdziemy w nim jednak informacji na temat podmiotów, które nimi władają. Dokument ten jest niezbędny do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Jak go zdobyć? Wystarczy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków - w punkcie 8 należy zaznaczyć "X" pole przy frazie "Wypis z kartoteki lokali". Procedura wygląda tak samo jak w przypadku uzyskiwania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.


Wniosek o otrzymanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Wniosek o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynkówWzór jak wypełnić wniosek o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków
 
 

Jedynym potrzebnym dokumentem, który należy złożyć jest wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Na dole strony znajdziesz druk oraz wzory wypełnionych wniosków, które mogą przydać się w 4 sytuacjach: przy sprzedaży nieruchomości, jej podziale, zakładaniu księgi wieczystej oraz budowie domu.

Jak złożyć wniosek w sposób tradycyjny? 

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku powinno wyglądać składanie wniosku w urzędzie lub listownie. 

 1. Wnioskujący musi pobrać i wypełnić wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Następnie należy złożyć wniosek – warto skorzystać z wyszukiwarki na dole strony i sprawdzić, gdzie można złożyć wniosek w swojej okolicy!
 3. Wnioskujący musi czekać na informację z urzędu o wysokości opłaty.
 4. Następnie należy uiścić opłatę. 
 5. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

Szczegółowa instrukcja krok po kroku, jak złożyć wniosek drogą elektroniczną znajduje się poniżej ( postępowanie nieco różni się od tego w przypadku złożenia wniosku w wersji tradycyjnej).

 1. Na początku należy wejść na stronę platformy ePUAP i wybrać usługę: „Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków”.

 2. Następnie należy kliknąć „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę.”

 3. Z listy należy wybrać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i kliknąć „Załatw sprawę”

 4. System przeniesie wnioskującego na stronę profilu zaufanego – w tym miejscu należy się zalogować. Po zalogowaniu system powróci na platformę ePUAP.

 5. Następnie wnioskujący musi zaadresować wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.

 6. W dalszej kolejności należy starannie wypełnić wniosek, kliknąć „Dalej”, po czym „Podpisz”.

 7. Kolejnym krokiem jest wysłanie wniosku. Na ekranie pojawi się komunikat, że wniosek został wysłany. Wnioskujący otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 8. Dalej należy czekać na informację od urzędu, ile wyniesie opłata za przygotowanie dokumentów.

 9. Następnie wnioskujący uiszcza opłatę w kwocie wskazanej przez urząd.

 10. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentów? 

Urząd poinformuje wnioskującego, ile potrwa przygotowanie wyrysu i wypisu. Wypełniając wniosek, można dokonać wyboru, w jaki sposób chce się odebrać dokumenty (osobiście w urzędzie, listownie, czy za pomocą poczty elektronicznej).

Czy jest inny sposób uzyskania szczegółowych informacji o działce ewidencyjnej?

Podczas poszukiwania szczegółowych informacji o działce, np. MPZP, uzbrojenie w media, tereny zalewowe, obszary chronione i wielu innych, z pomocą przychodzi OnGeo. Aby uzyskać raport należy:

 • wejść na stronę ongeo.pl,
 • wyszukać interesującą działkę i kliknąć w nią na mapie,
 • wybrać z listy interesujące tematy, które trafią do analizy działki,
 • płacić raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF. 

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej