Dziennik budowy - gdzie kupić, ile kosztuje i jak zarejestrować w urzędzie - wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 26 listopada 2022

Rejestracja dziennika budowy

Samo zdobycie pozwolenia na budowę to nie koniec formalności, jakich trzeba dopełnić przed rozpoczęciem budowy. Inwestor musi także zarejestrować dziennik budowy. Gdzie to zrobić? Jak wygląda procedura i ile to kosztuje? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest dziennik budowy?

Dziennik budowy to dokument, w którym zapisywane są wszystkie istotne wydarzenia dokumentujące przebieg robót budowlanych. Wpisów do dziennika mogą dokonywać tylko uczestnicy budowy, czyli:

  • inwestor,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • kierownik budowy,
  • kierownik robót budowlanych,
  • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Gdzie kupić dziennik budowy?

Gdzie kupić dziennik budowy?

Dokument ten można kupić w księgarni lub sklepie z artykułami papierniczymi w cenie około 10 złotych. Dziennik budowy można także zakupić w starostwie powiatowym, za 20 do 30 złotych. Niektóre urzędy oferują małe, darmowe dzienniki budowy, których ilość jest ograniczona. Aby dowiedzieć się, czy urząd w okolicy rozdaje darmowe dzienniki, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z instytucją. Dziennik budowy można kupić również na stronach internetowych związanych z budownictwem.

Zarówno dziennik zakupiony w księgarni, jak i ten wydany przez starostwo powiatowe, musi zostać zarejestrowany.

Co grozi za brak dziennika budowy?

Brak dziennika wiąże się z konsekwencjami finansowymi i prawnymi. W skrajnych przypadkach nieposiadanie tego dokumentu może wiązać się z grzywną (mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł) lub ograniczeniem wolności do 2 lat zgodnie z art. 276 KK.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o rejestrację dziennika budowy

Wzór wniosku o rejestrację dziennika budowy

Aby zakupiony dziennik budowy był uznawany przez urząd, konieczne jest jego zarejestrowanie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Dokumenty do wniosku o rejestrację budowy

Wymagane dokumenty

Do wniosku o rejestrację budowy należy dołączyć:

Kto może wnioskować o rejestrację dziennika budowy?

Wnioskującym może być inwestor, który wcześniej starał się o pozwolenie na budowę, lub powołany przez niego pełnomocnik.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są przez starostwo powiatowe lub urząd miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia inwestycji budowlanej. Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie.

Kiedy złożyć wniosek?

Dokumenty należy złożyć po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jednak przed jej rozpoczęciem.

Ile kosztuje rejestracja dziennika budowy?

Ile kosztuje rejestracja dziennika budowy?

Sama procedura rejestracji dziennika jest bezpłatna. Jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, a na pełnomocnika powoła osobę, która nie jest członkiem najbliższej rodziny, będzie musiał zapłacić 17 złotych.

Ile czeka się na rejestrację dziennika?

Zarejestrowany dziennik powinien być gotowy do odbioru po 3 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja dziennika budowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 40,0 tys. dokumentów!
Wniosek o rejestrację dziennika budowy
Pobierz dokument