Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania i dostawców mediów (prąd, gaz, woda) [PDF, DOC] wzór 2022

W przypadku sprzedaży lub wynajmu mieszkania należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, aby uniknąć późniejszych możliwych nieporozumień.  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest potwierdzeniem stanu nieruchomości w momencie jej przekazywania. Przy okazji warto od razu wypełnić protokoły zdawczo-odbiorcze dostawców mediów (prądu, gazu, wody), ponieważ mogą być niezbędne do przepisania liczników na nowego właściciela lub najemcę.


Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania najczęściej sporządza się w sytuacji przekazywania go nowemu najemcy lub właścicielowi. Dokument zawiera następujące informacje:

 • dane stron protokołu,

 • data przekazania mieszkania,

 • adres mieszkania,

 • powierzchnia mieszkania wraz z wykazem pomieszczeń,

 • ewidencja i opis stanu wyposażenia,

 • ewentualne wady i usterki jeżeli występują,

 • dodatkowe ustalenia,

 • podpisy stron,

 • załączniki, np. dokumentacja fotograficzna.

  Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości - wzór PDF, DOC

  Protokół przekazania lokalu 

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania nazywany jest także protokołem przekazania lokalu. Może on zawierać te same elementy i informacje - to od sporządzającego zależy, jakie informacje zostaną w nim umieszczone. Często w protokole przekazania lokalu umieszcza się także aktualny stan liczników prądu, gazu oraz wody.

Protokół zdawczo-odbiorczy zużycia prądu i gazu

Protokoły zdawczo-odbiorcze dostawcy prądu i gazu wypełniamy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przepisać licznik na osobę, która od tej pory będzie płaciła za energię elektryczną oraz gaz. Każdy z dostawców posiada własne wzory protokołów zdawczo-odbiorczych.

Większość protokołów zdawczo-odbiorczych dostawców mediów zawiera następujące dane:

 • miejscowość, data,

 • dane obu stron protokołu (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu),

 • adres nieruchomości, której dotyczy,

 • stan licznika na dzień przekazania nieruchomości,

 • numer licznika,

 • podpisy obu stron protokołu.

Protokół zdawczo-odbiorczy Tauron

Na stronie internetowej firmy Tauron dostępny jest protokół zdawczo-odbiorczy służący do przepisania licznika oraz mający potwierdzić aktualny stan zużycia energii elektrycznej. Firma umożliwia złożenie dokumentu przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Protokół zdawczo-odbiorczy TAURON - wzór PDF
 

Protokół zdawczo-odbiorczy PGNIG

Protokół zdawczo-odbiorczy PGNIG będzie niezbędny, jeżeli zdecydujemy się na przepisanie licznika gazu na nowego najemcę mieszkania. Ta czynność jest konieczna, jeżeli chcemy, aby nowy lokator otrzymywał rachunki za gaz.

Strona internetowa PGNIG umożliwia złożenie protokołu w formie elektronicznej i przepisanie umowy online, bez wychodzenia z domu.

Protokół zdawczo-odbiorczy gazowni PGNIG - wzór PDF
 

Protokół zdawczo-odbiorczy PGE

PGE, podobnie jak inni dostawcy mediów, również udostępnia na swojej stronie edytowalny wzór PDF protokołu zdawczo-odbiorczego, który umożliwia przepisanie licznika na nowego najemcę lub właściciela nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy PGE - wzór PDF

Protokół zdawczo-odbiorczy ENERGA

ENERGA udostępnia na swojej stronie gotowe wzory protokołów zdawczo-odbiorczych dla poboru gazu oraz energii elektrycznej.

Protokół zdawczo-odbiorczy ENERGA - wzór PDF
 

Protokół zdawczo-odbiorczy ENEA

Tak jak w przypadku innych dostawców mediów, firma ENEA również umożliwia swoim klientom pobranie gotowych wzorów protokołów zdawczo-odbiorczych, wymaganych przy przepisaniu licznika.

Protokół zdawczo-odbiorczy ENEA - wzór PDF
 

Protokół zdawczo-odbiorczy zużycia wody

Tak jak w przypadku gazu czy prądu, protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się także, aby zapisać stan zużycia wody na dzień przekazania mieszkania. Wzorów należy poszukiwać na stronach internetowych lokalnych wodociągów lub skorzystać z poniższego wzoru.

Protokół zdawczo-odbiorczy dostawcy wody - wzór PDF
 

Ogólny wzór protokołu zdawczo-odbiorczego PDF i DOC

  Jeżeli istnieje potrzeba przekazania innego przedmiotu niż mieszkanie, warto skorzystać z ogólnego protokołu zdawczo-odbiorczego w PDF lub DOC.

 

Ogólny porotokół zdawczo-odbiorczy - wzór PDF i DOC
 
 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości