Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, domu, lokalu - protokół przekazania [PDF, DOC] wzór ogólny 2023

W przypadku sprzedaży lub wynajmu mieszkania, domu lub lokalu użytkowego należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, aby uniknąć późniejszych możliwych nieporozumień.  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest potwierdzeniem stanu nieruchomości w momencie przekazywania lokalu. Przy okazji warto od razu wypełnić protokoły zdawczo-odbiorcze dostawców mediów (prądu, gazu, wody), ponieważ mogą być niezbędne do przepisania liczników na nowego właściciela lub najemcę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy dla mieszkania, domu czy lokalu, zwany także protokołem przekazania lokalu, najczęściej sporządza się w sytuacji przekazywania nieruchomości nowemu właścicielowi lub najemcy podczas podpisywania umowy najmu. Dokument zawiera następujące informacje:

 • dane stron protokołu,

 • data przekazania mieszkania / domu,

 • adres mieszkania / domu,

 • powierzchnia mieszkania wraz z wykazem pomieszczeń,

 • ewidencja i opis stanu wyposażenia,

 • ewentualne wady i usterki - jeżeli występują,

 • dodatkowe ustalenia,

 • podpisy stron,

 • załączniki, np. dokumentacja fotograficzna.

Dodatkowo, w protokole przekazania lokalu mogą się także znaleźć odczyty z liczników prądu, gazu oraz wody. 

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości - wzór PDF, DOC
 

Protokół zdawczo-odbiorczy zużycia prądu i gazu

Protokoły zdawczo-odbiorcze dostawcy prądu i gazu wypełnia się w sytuacji przepisywania licznika na osobę, która od tej pory będzie płaciła za energię elektryczną oraz gaz.

Większość protokołów zdawczo-odbiorczych dostawców mediów zawiera następujące dane:

 • miejscowość, data,

 • dane obu stron protokołu (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu),

 • adres nieruchomości, której dotyczy,

 • stan licznika na dzień przekazania nieruchomości,

 • numer licznika,

 • podpisy obu stron protokołu.

Dostawcy mediów w Polsce oferują gotowe wzory protokołów zdawczo-odbiorczych:

W przypadku sprzedaży, bądź odstąpienia lokalu, należy także sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy zużycia wody.

Ogólny wzór protokołu zdawczo-odbiorczego PDF i DOC

Jeżeli istnieje potrzeba przekazania innego przedmiotu niż mieszkanie, warto skorzystać z ogólnego protokołu zdawczo-odbiorczego w PDF lub DOC.

Ogólny protokół zdawczo-odbiorczy - wzór PDF

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,3 tys. dokumentów!
Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości [PDF]
Pobierz dokument
Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości [DOC]
Pobierz dokument
Protokół zdawczo-odbiorczy - ogólny [PDF]
Pobierz dokument
Protokół zdawczo-odbiorczy - ogólny [DOC]
Pobierz dokument