Mapa geodezyjna działki - mapa do celów projektowych

Aktualizacja: 20 stycznia 2022

Mapa geodezyjna

Budowa domu wiąże się z przygotowaniem różnego rodzaju dokumentów. Jednym z nich, oprócz zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, projektów i zezwoleń, jest mapa geodezyjna. Czym jest ten dokument? Jakie mamy rodzaje map geodezyjnych? Ile kosztują? Zapoznaj się z poradnikiem.

Czym jest mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna to dokument powstały na podstawie kopii mapy zasadniczej. Zawiera informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz dane o ukształtowaniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu konkretnego terenu.

Mapa geodezyjna nie zawsze może jednak służyć do celów projektowych - dlaczego? Ponieważ mapa zasadnicza, na której podstawie jest ona tworzona, rzadko bywa aktualna.

Kiedy wymagana jest mapa geodezyjna?

Najczęściej mapy geodezyjne wykorzystywane są w przypadku podziału nieruchomości, w trakcie zagospodarowania działki pod budowę domu i tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Jakie są rodzaje map geodezyjnych?

Wyróżniamy kilka rodzajów map geodezyjnych, a każda z nich służy do innych celów.

Mapa zasadnicza

Określa się na niej granice i media, jakie znajdują się na danym terenie. Niestety, najczęściej ten rodzaj mapy ma charakter archiwalny, gdyż zawiera nieaktualne dane - mimo to, wykorzystywana jest przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Mapa inwentaryzacyjna

Wykonuje się ją już po zakończeniu całej budowy lub jej etapów. Przydaje się podczas starania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Mapa do celów projektowych

Ta mapa wykonywana przez geodetę, jest podstawą do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Warto pamiętać, że jest ona ważna tylko przez pewien okres czasu!

Jaka jest ważność mapy do celów projektowych?

Nie wyznaczono terminu ważności mapy do celów projektowych. Zakłada się jednak, że jej przedawnienie następuje w momencie odnotowania zmiany na terenie, z którego została sporządzona lub po ok. 3 miesiącach od dnia wydania.

Mapa multimedialna

To bezpłatna mapa, do której dostęp ma każdy. Wystarczy wejść na stronę geoportal.gov.pl. Wykorzystuje się ją do celów informacyjnych.


Jak wygląda mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna, jak każda inna mapa, posiada skalę, w której została wykonana. Tego rodzaju dokumenty wykonuje się w skali:

 • 1:250 – dla obszarów o bardzo dużym zagęszczeniu obiektów,
 • 1:500 – 1:1000 – dla obszarów wysoko zurbanizowanych,
 • 1:1000 – 1:2000 – dla obszarów średnio zurbanizowanych,
 • 1:5000 - dla obszarów rolnych i leśnych.

Oprócz tego na mapie zobaczymy: 

 • kartograficzną reprezentację obiektów, 
 • nazwy, skróty i oznaczenia, 
 • nazwę mapy, 
 • godło, 
 • geodezyjny układ odniesienia, 
 • siatkę kwadratów, 
 • lokalizację obszaru uwzględniającą podział administracyjny, 
 • granice działki oraz jej otoczenia,
 • położenie najbliższych budynków,
 • dane inwestora, 
 • nazwę miejscowości, 
 • imię i nazwisko geodety wraz z numerem uprawnień, 
 • oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Czym są oznaczenia na mapie do celów projektowych i jak je odczytać?

Na każdej mapie geodezyjnej znajduje się wiele tajemniczych oznaczeń, mających ułatwić jej odczytywanie. 

Skrót

Rozwinięcie skrótu

proj.

budowla podziemna – projektowana

bud.

budowla podziemna – w budowie

t budynek garażu
g

budynek gospodarstwa rolnego

mj budynek mieszkalny jednorodzinny
md budynek o dwóch mieszkaniach
mt budynek o trzech i więcej mieszkaniach
mz budynek zbiorowego zamieszkania
p budynek przemysłowy
ch. chodnik
dr. droga bez nazwy
i.b. inna budowla
O.dz. ogród działkowy
c przewód ciepłowniczy
e przewód elektroenergetyczny
g przewód gazowy
i przewód inny
k przewód kanalizacyjny
Rn przewód nadziemny
Rz przewód naziemny
x przewód niezidentyfikowany
proj. przewód projektowany
t przewód telekomunikacyjny
bud. przewód w budowie
w przewód wodociągowy
G stacja gazowa
Tr stacja transformatorowa
w. woda płynąca, woda stojąca, woda w urządzeniu wodnym, rów melioracyjny, rów przydrożny

Dokładnego opisu wszystkich oznaczeń należy szukać w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ile kosztuje mapa geodezyjna

Nie ustalono jednej, konkretnej ceny za wydanie mapy geodezyjnej. Jej cena będzie zależała od rodzaju mapy geodezyjnej, ukształtowania terenu oraz miejsca w Polsce, gdzie będzie ona zamówiona.

Rodzaj mapy geodezyjnej Koszt
Mapa multimedialna → nie może być podstawą do wykonania mapy do celów projektowych! dostęp bezpłatny przez stronę www.geoportal.gov.pl
Mapa zasadnicza ok. 50 zł
Mapa do celów projektowych od ok. 1000 zł
Mapa inwentaryzacyjna od ok. 1200 zł

Gdzie można otrzymać mapę geodezyjną?

To, gdzie zgłosić się, aby otrzymać mapę geodezyjną, zależy od jej rodzaju.

 • mapa zasadnicza - należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wydziale geodezji i kartografii urzędu miasta na prawach powiatu bądź starostwa powiatowego,
 • mapa do celów projektowych - sporządzana przez geodetę,
 • mapa inwentaryzacyjna - sporządzana przez geodetę.

Ile się czeka na mapę geodezyjną?

Czas oczekiwania na mapę geodezyjną różni się ze względu na rodzaj mapy, który chcemy uzyskać.

 • mapa zasadnicza - od ręki;
 • mapa multimedialna - od ręki - geoportal.gov.pl;
 • mapa do celów projektowych - ok 4 do 8 tygodni;
 • mapa inwentaryzacyjna - od tygodnia do 8 tygodni.

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - mapa geodezyjna w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie