CEIDG - zamknięcie działalności gospodarczej online lub wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 29 marca 2023

Zamknięcie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który decyduje się na zamknięcie działalności gospodarczej, musi podjąć kroki, związane z likwidacją firmy. Jak krok po kroku zlikwidować działalność gospodarczą (jednoosobową lub spółkę cywilną)? Kiedy najlepiej zamknąć działalność gospodarczą? Jak wyrejestrować firmę z CEIDG? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Jak zamknąć działalność gospodarczą z CEIDG? 

Należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kiedy należy wykreślić działalność gospodarczą z CEIDG?

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru CEIDG w terminie 7 dni od daty faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności należy złożyć, gdy przedsiębiorca zakończył działalność we wszystkich jej formach (indywidualnej oraz spółce cywilnej).

Zakończeniem prowadzenia działalności będzie także jej przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową, wpisaną do KRS.

Warto wiedzieć:

Jeżeli przedsiębiorca myśli o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej może skorzystać z możliwości jej zawieszenia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

 Jakie dane są potrzebne do zamknięcia działalności gospodarczej?

Jakie dane są potrzebne do zamknięcia działalności gospodarczej?

Wypełniając wniosek CEIDG-1, wnioskujący musi podać poniższe dane:

Gdzie można złożyć wniosek?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek na 3 sposoby:

Jak złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy? 

Należy pojawić się w urzędzie miasta lub gminy osobiście. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. 

Na wizytę w urzędzie należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty lub paszport w celu identyfikacji.

Wniosek w urzędzie może złożyć również pełnomocnik. Jeżeli pełnomocnik jest zgłoszony do CEIDG, nie trzeba dodatkowo udzielać pełnomocnictwa. Co więcej, nie trzeba wtedy uiszczać opłaty skarbowej

Jak złożyć wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej?

Wypełniony wniosek można wysłać również za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza

Jak zamknąć działalność gospodarczą online?

Jak zamknąć działalność gospodarczą online?

Procedura online odbywa się przez stronę rządową Biznes.gov.pl. Po przekierowaniu na stronę należy kliknąć zakładkę „Zmień dane w CEIDG”. Należy zalogować się przez Profil Zaufany lub e-dowód i postępować wg poniższej procedury:

 1. Wybrać rodzaj wniosku, który przedsiębiorca chce złożyć online - w tym przypadku „Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG lub ewentualnie „Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG”, jeśli przedsiębiorca rozwiązuje spółkę cywilną. 
 2. Uzupełnić dane przedsiębiorcy oraz dane firmy.
 3. Podać informacje dotyczące:
  • obowiązkowego ubezpieczenia, któremu podlega przedsiębiorca - jest to ważne, ponieważ dzięki temu CEIDG wie, gdzie ma przekazać informację o wykreśleniu wpisu. 
  • zaprzestania działalności - ostatni dzień prowadzenia działalności oraz przyczynę zaprzestania.
  • urzędu skarbowego, w którym przedsiębiorca rozlicza podatki.
 4. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Jak przebiega proces wykreślenia z CEIDG?

Wykreślenie działa na zasadzie tzw. jednego okienka, ponieważ CEIDG prześle informacje o wykreśleniu działalności gospodarczej do urzędu skarbowego, GUS, ZUS lub KRUS i do rejestrów działalności regulowanej. 

Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca rezygnuje z działalności, która jest objęta koncesją (np. koncesją na sprzedaż alkoholu), zezwoleniem lub innym wpisem, musi sam powiadomić właściwy urząd.

Zamknięcie działalności a ZUS

Po złożeniu wniosku CEIDG-1, ZUS wyrejestruje firmę automatycznie, sporządzając za właściciela działalności gospodarczej formularz ZUS ZWPA, co wiąże się ze wstrzymaniem płatności składek.

Płatność podatku po zamknięciu działalności

Po zamknięciu działalności, płatność podatku różni się w zależności od wcześniej wybranej formy opodatkowania. Przedsiębiorca, który rozliczał się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu, w następnym miesiącu rozliczeniowym (po likwidacji działalności) musi uregulować ostatnią płatność podatkową za ostatni miesiąc prowadzenia działalności lub kwartał. Firma, dla której metodą opodatkowania była karta podatkowa, wymaga płatności podatku za ostatni miesiąc jej prowadzenia (jeśli jest to niepełny miesiąc, opłata wynosi 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień).

Likwidacja kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zamknięcie działalności, powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej oraz wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Termin na dostarczenie wniosku to 7 dni od dnia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Zamknięcie działalności a leasing

W przypadku likwidacji firmy, przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt leasingodawcy - niepoinformowanie o zamknięciu działalności gospodarczej poskutkuje rozwiązaniem umowy leasingowej z powodu naruszenia jej warunków, koniecznością zwrotu leasingowanego przedmiotu, a także zapłatą kary i wszystkich zaległych rat.

Po zamknięciu działalności, przy podpisanej umowie leasingowej, przedsiębiorca może skorzystać z następujących możliwości:

 • wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu - leasingobiorca wpłaca kwotę pozwalającą pokryć sumę pozostałych do spłaty rat,
 • wypowiedzenie umowy i zwrócenie przedmiotu leasingu,
 • cesja leasingu - przeniesienie umowy leasingu na innego przedsiębiorcę,
 • przeobrażenie umowy na leasing konsumencki - przedsiębiorca będzie dalej spłacał raty leasingu, jednak już jako osoba prywatna.

Ile trzeba czekać na wykreślenie działalności gospodarczej?

Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Ile kosztuje zamknięcie działalności gospodarczej?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie działalności gospodarczej?

Złożenie wniosku jest bezpłatne

Co w sytuacji gdy wniosek zawiera błędy? 

W przypadku składania wniosku online system poinformuje wnioskującego o ewentualnych błędach. Natomiast, jeżeli przedsiębiorca zrobił to osobiście lub listownie, urząd wezwie go do skorygowania wniosku w terminie 7 dni roboczych

Jak sprawdzić datę zamknięcia działalności gospodarczej?

Data zamknięcia działalności gospodarczej jest dostępna na stronie CEIDG. Za ostatni dzień prowadzenia działalności uznaje się datę wpisaną w rubryce 16 wniosku CEIDG-1 pod nazwą “data zaprzestania wykonywania działalności”

Potwierdzenie zamknięcia działalności gospodarczej

Po zamknięciu działalności gospodarczej, informacja na ten temat znajduje się na Koncie Przedsiębiorcy w systemie Biznes.gov.pl. Zaświadczenie o zamknięciu działalności gospodarczej można pobrać na swoje urządzenie - wystarczy zalogować się do Konta Przedsiębiorcy, wejść w sekcję “Moja firma”, a następnie wybrać “Pobierz zaświadczenie”. 

Zamknięcie działalności gospodarczej - wzór druku CEIDG-1 [PDF]

Wniosek o zamknięcie działalności gospodarczej - wzór PDF

Czy można otworzyć działalność gospodarczą po zamknięciu?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zamknięciu działalności gospodarczej otworzyć nową firmę - musi jednak upłynąć co najmniej 24 miesiące. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zamknięcie działalności gospodarczej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę zamknięcie działalności gospodarczej online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia:

 • zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • zmianę danych dotyczących prowadzonej działalności,
 • zawieszenie prowadzenia działalności,
 • wznowienie prowadzenia działalności,
 • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Wyślij przez internet Pobierz dokument