Aktywny rodzic – projekt ustawy został przyjęty

24 kwietnia 2024 | 3 min. czytania

Rada Ministrów 9 kwietnia 2024 roku przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu dziecka. Program Aktywny rodzic wprowadza trzy świadczenia – aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. Program powinien ruszyć jeszcze w 2024 roku.

Aktywny rodzic – projekt ustawy został przyjęty
Aktywny rodzic – projekt ustawy został przyjęty

Aktywny rodzic – dla kogo?

Aktywny rodzic jest kompleksową reformą systemu wsparcia opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Nowy program ustala trzy nowe świadczenia: 

  • Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) – wsparcie dla rodziców aktywnych zawodowo w postaci 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące na rzecz organizacji opieki nad dzieckiem w wieku od 12 do 35 miesięcy. 
  • Aktywnie w żłobku – dofinansowanie żłobka, klubu dziecięcego lub innego opiekuna dziennego  w postaci 1500 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką będą ponosili za pobyt dziecka w instytucji opieki.
  • Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące na dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy dla rodziców wychowujących malucha w domu. Ten rodzaj świadczenia zastąpi dotychczas funkcjonujący i mniej korzystny Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Wybór jednego spośród trzech wymienionych świadczeń będzie zależał od decyzji rodzica, przy czym w danym miesiącu może być wypłacone tylko jedno ze świadczeń. Rodzic będzie także uprawniony do wielokrotnej zmiany preferowanego świadczenia, co oznacza możliwość zrezygnowania z jednej formy wsparcia na rzecz innej. Jednakże należy podkreślić, że w każdym miesiącu na jedno dziecko rodzic będzie mógł otrzymać tylko jedno spośród wybranych przez siebie świadczeń.

Aktywny rodzic – kiedy wejdzie w życie? 

Jeszcze w 2024 roku „Aktywny rodzic” powinien ruszyć, a wszystkie osoby, które chcą po narodzinach dziecka wrócić do aktywności zawodowej, wrócić do pracy, otrzymają od państwa wsparcie w ramach tego programu – zaznaczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Według informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planowany termin rozpoczęcia programu Aktywny rodzic to 1 października 2024 roku

Świadczenia a kryterium dochodowe

Żadne z wyżej wymienionych świadczeń nie będzie miało tzw. progu dochodowego. Jedynie w przypadku świadczenia „aktywni rodzice w pracy” weryfikowana będzie aktywność zawodowa opiekunów oraz wymiar zatrudnienia

Kto wypłaci świadczenie? 

Realizacją wypłat wszystkich trzech świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Będzie przyjmował również wnioski oraz weryfikował warunki. Składanie wniosku będzie odbywało się jedynie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS, mZUS, bankowość elektroniczną, Portal Emp@tia.


Powiązane sprawy