EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - wniosek online 2021

Aktualizacja: 27 listopada 2021

Karta EKUZ

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to karta, która potwierdza, że ubezpieczony może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE/EFTA - na koszt NFZ.

Karta EKUZ zobowiązuje do udzielenia nam niezbędnej pomocy medycznej za granicą, jednakże na warunkach i prawach wynikających z ustaw i przepisów danego kraju członkowskiego. Jesteśmy zatem traktowani jak inni ubezpieczeni w tym państwie. Jeśli na przykład jakieś świadczenie wymaga dopłaty w danym kraju, my również będziemy musieli takie koszty ponieść. 

WAŻNE: udając się do lekarza za granicą, upewnijmy się, że korzysta on z publicznego systemu opieki zdrowotnej. Tylko wtedy możemy skorzystać z pomocy medycznej finansowanej ze środków publicznych.

 

Komu przysługuje karta EKUZ?

Karta EKUZ może być wydana w dwóch przypadkach tymczasowego pobytu za granicą:

 1. pobyt czasowy turystyczny (np. wakacje), edukacyjny (stypendia, Erasmus), inny dłuższy pobyt czasowy
 2. wyjazd pracowniczy (pobyt za granicą w związku z wykonywaną pracą)

Karta EKUZ przysługuje tylko tym osobom, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadają prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych. Osoby te są określone zgodnie z polskimi przepisami.

Ile jest ważna europejska karta zdrowia?

Kartę EKUZ ma różną datę ważności, w zależności od statusu osoby ubezpieczonej. I tak jej ważność trwa:

 • 60 miesięcy (5 lat) dla osób:
  • pobierających świadczenie emerytalne
  • osób poniżej 18 roku życia (ważność karty do dnia ukończenia 18 r.ż.)
   • zgłoszonych jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
   • nieubezpieczonych, posiadających polskie obywatelstwo
   • posiadających własny tytuł do ubezpieczenia
  •  nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne
 • 36 miesięcy (3 lata) dla osób ubezpieczonych:
  • zatrudnionych
  • prowadzących działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą
  • pobierających zasiłek / świadczenia przedemerytalne
 • 18 miesięcy (1,5 roku) dla:
  • rencistów
  • członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadających więcej niż 18 lat
  • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię
  • dzieci lub uczniów posiadających więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia
 • 6 miesięcy (pół roku)
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu
 • 2 miesiące dla:

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Kartę EKUZ możesz zdobyć w 3 prostych krokach:

1. Wypełnij wniosek PDF o kartę EKUZ

Na dole strony udostępniamy Ci dwa wnioski: 

 • dla osób wyjeżdżających na pobyt czasowy (wakacje, studia)
 • dla osób wyjeżdzających służbowo (wyjazd pracowniczy)

Wybierz odpowiedni wniosek, wydrukuj go i wypełnij zgodnie z prawdą. Nie zapomnij o podpisach!

Jeśli jesteś uczniem, studentem, doktorantem zgłoszonym do ubezpieczenia jako członek rodziny, po ukończeniu 18. roku życia do wniosku musisz dołączyć dowód kontynuowania nauki (na przykład kopię legitymacji).

2. Złóż online, osobiście, lub wyślij wypełniony wniosek

Wypełniony wniosek możesz:

 1. Wysłać online za pomocą ePUAP czyli Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 2. Zeskanować i wysłać mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
 3. Złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ (lista tutaj
 4. Wysłać pocztą do właściwego oddziału NFZ

3. Odbierz kartę EKUZ

Odbioru karty możesz dokonać osobiście w swoim oddziale NFZ, na poczcie - jeśli we wniosku zaznaczyłeś taką opcję, lub poprzez osobę upoważnioną, po podpisaniu stosownego oświadczenia.

Czas oczekiwania na europejską kartę ubezpiecznia zdrowotnego

Jest zależny od formy złożenia wniosku:

 • osobiście w oddziale NFZ - kartę otrzymasz od ręki
 • listownie / online - kartę zazwyczaj otrzymujesz do 3-7 dni od wpłynięcia wniosku

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - karta EKUZ w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - karta EKUZ

We wniosku o wydanie karty EKUZ należy wypełnić i złożyć do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pobierz dokument

Wniosek o wydanie karty EKUZ przeznaczony dla osób, które opuszczają granice kraju ze względu na wykonywaną pracę.

Pobierz dokument