Medycyna pracy - skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Obowiązkowemu badaniu u lekarza medycyny pracy należy poddać się tuż przed rozpoczęciem nowej pracy, po zmianie starego stanowiska na nowe, a także w sytuacji, gdy stare zaświadczenie lekarskie straci ważność. Zdarza się również, że badanie musi zostać wykonane w przypadku zmiany charakteru stanowiska pracownika. Obowiązek wizyty w poradni medycyny pracy mają także pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Medycyna pracy - orzeczenie

Czym zajmuje się lekarz w poradni medycyny pracy?

Zadaniem każdego lekarza medycyny pracy jest określenie, czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie konkretnej pracy. Oceny dokonuje na podstawie badania. 

Do obowiązków lekarza medycyny pracy należą również:

 • diagnozowanie zagrożeń w miejscu pracy, a także na danym stanowisku,
 • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących,
 • zapoznanie pracownika ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi związanymi z pracą,
 • informowanie o bezpieczeństwie w miejscu pracy,
 • diagnostyka chorób zawodowych,
 • organizacja akcji promocyjnych na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • wyznaczenie warunków pracy, które nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie pracownika,
 • udział w procesach sądowych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rodzaje badań medycyny pracy

To, jakie badania zostaną wykonane w ramach badań medycyny pracy, zależy od zawodu, który wykonuje lub będzie wykonywał. Część zawodów wymaga wykonania dodatkowych konsultacji, na przykład okulistycznych, neurologicznych i laryngologicznych bądź badania krwi. Jeżeli praca ściśle wiąże się z kontaktem z żywnością, konieczne będzie wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych.

Wyróżniamy 3 rodzaje badań medycyny pracy: wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Badania wstępne do pracy

Medycyna pracy - badanie wzroku

Nie obowiązuje to osób, które zostały ponownie zatrudnione na to samo stanowisko u tego samego pracodawcy, u których przerwa między zatrudnieniem u byłego i obecnego pracodawcy nie przekroczyła 30 dni bądź jeżeli zatrudniający stwierdzi, że warunki pracy na byłym stanowisku odpowiadają tym na nowym stanowisku.

Po badaniu pracownik otrzyma od lekarza medycyny pracy orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania pracy. Może się zdarzyć, że istnieją pewne czynności, których pracownik nie będzie mógł wykonywać - wówczas zostaną one odnotowane na wskazanym dokumencie.

Badania okresowe

Badania okresowe medycyny pracy należy wykonać po wygaśnięciu terminu ważności badania wstępnego lub wcześniejszych badań okresowych. Okres, na jaki wydawane jest orzeczenie, jest inny dla różnych zawodów i może wynosić od 1 roku do 5 lat.

Badania kontrolne

Ten rodzaj badań medycyny pracy jest wykonywany wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po zwolnieniu lekarskim, trwającym dłużej niż 30 dni. Badania powinny zostać przeprowadzone w pierwszym dniu po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Wykonuje się je, aby sprawdzić, czy pracownik jest w stanie wrócić do pracy i wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki. 


Jak przygotować się na badania medycyny pracy w poradni?

Na badania medycyny pracy należy zabrać ze sobą:

 • dowód tożsamości,
 • skierowanie na badania medycyny pracy,
 • okulary / soczewki, w przypadku wady wzroku,
 • dokumenty świadczące o stanie zdrowia, w przypadku posiadania chorób przewlekłych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku jego posiadania,
 • wypis ze szpitala, w przypadku pobytu w placówce medycznej,
 • aktualne orzeczenie psychologiczne, jeżeli jest wymagane.

Na badania medycyny pracy, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie zawsze musimy przychodzić na czczo. Badania na czczo wykonuje się przede wszystkim kierowcom oraz osobom, które w swojej pracy mają kontakt ze szkodliwymi substancjami. Jeżeli nie jesteś pewien, czy przy wykonywanym przez Ciebie zawodzie musisz przejść badania na czczo, skontaktuj się z poradnią medycyny pracy.

Ile kosztują badania w poradni medycyny pracy?

Ceny za badania medycyny pracy są ustalane indywidualnie przez poradnie medycyny pracy. 

Gdzie można wykonać badania medycyny pracy?

Aby wykonać badania medycyny pracy należy zgłosić się do najbliższej poradni medycyny pracy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - medycyna pracy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie